Oliestook

Verwarming op stookolie

Op het platteland is, naast stoken op hout, het gebruik van huisbrandolie (fuel domestique, fioul, mazout) heel algemeen. De nieuwe ketels verbranden zeer economisch (het rendement kan boven de 90% uitkomen) en zorgen ook voor een lagere belasting van het milieu. Het verbruik is bij een goed geïsoleerd huis alleszins redelijk. In een huis van 100 m² moet 1500 liter per jaar genoeg zijn. Het wordt wat meer als de cv-ketel ook de waterboiler stookt.

Op de site www.fioulmarket.fr treft u de actuele die gelden in uw regio tarieven aan.

De kosten variëren echter nogal door de schommelingen in de olieprijs. Het loont de moeite om de ‘wintervoorraad’ in het goedkopere zomerseizoen in te slaan, maar de grillige olieprijzen hebben dit vrijwel onmogelijk gemaakt. De leveranciers gaan soms heel ver in hun dienstverlening. Zo kunnen zij het gemiddelde gebruik meten en op eigen initiatief langskomen om de tank bij te vullen. Er bestaat zelfs meetapparatuur op afstand. Het met de buren gezamenlijk inkopen van olie wordt wel gedaan, maar levert in de praktijk niet altijd veel voordelen op. De opslagtanks kunnen ondergronds of bovengronds (binnen of buiten) zijn. Bij nieuwbouw en restauraties wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunststoftanks (tot 2500 liter), die binnen worden geplaatst in een goed geventileerde ruimte zonder ramen.

Ketels voor de (centrale) verwarming moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen door een professioneel bedrijf. De – aloude – verplichting geldt voor eigenaren en huurders van huizen waarin zo’n chaudièrestaat. Het onderhoud houdt een inspectie in, een schoonmaakbeurt en een goede afregeling. Ook moet de onderhoudsman informatie verstrekken over een goed gebruik van de ketel en adviseren over verbeteringen of zonodig vervanging van de installatie. Anders dan bij de technische onderzoeken bij de verkoop van een huis (de ‘diagnostics), behoeft de keurder niet onafhankelijk te zijn van een onderneming. Dus de man, die jaarlijks de onderhoudsbeurt komt geven – meestal iemand van een bedrijf dat de ketel heeft geleverd – mag ook de officiële keuring uitvoeren. Een werknemer van een bedrijf dat bijvoorbeeld termieten bestrijdt, mag dergelijke diagnoses niet stellen. Dat moet gebeuren door gespecialiseerde, erkende onderzoeksbedrijven.

Wie niet voldoet aan de verplichting om ketel jaarlijks te laten keuren, is niet strafbaar. Bij problemen zullen de verzekeraars daarentegen heel moeilijk gaan doen.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?