Omzetten Nederlands naar Frans rijbewijs

Het verlengen en omzetten van je Nederlandse rijbewijs naar een Frans rijbewijs.

 

ACHTERGROND VAN DIT ARTIKEL

VAN TOEPASSING

  • Je woont in Frankrijk
  • Je wilt je rijbewijs verlengen in Frankrijk
  • Je hebt een Nederlands rijbewijs
  • De datum op je rijbewijs verloopt binnenkort
  • Vanaf november 2017

OPMERKINGEN

  • Let op, de procedure van het omwisselen van een Nederlands rijbewijs naar een Frans rijbewijs kan vrij lang duren. Houd rekening met een verwerkingsperiode van enkele maanden tot soms een half jaar.
  • Of een echtheidsverklaring van de RDW en een beëdigde Franse vertaling daarvan worden vereist is niet helemaal duidelijk. Service Publique (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758) maakt er per 24-01-2018 geen melding van. Gezien de ervaringen met de aanvraag van andere officiële documenten en die van Nederlanders die hun rijbewijs al hebben omgewisseld lijkt het desondanks verstandig om deze twee documenten toe te voegen.


STAPPEN

1. Vraag online bij de RDW een echtheidsverklaring aan [certificate of authenticity] van je rijbewijs.

Kosten: €4,50. Ga naar www.rdw.nl en zoek ‘Aanvragen echtheidsverklaring’.
Download het aanvraagformulier en stuur het op naar de RDW met een kopie van je identiteitsbewijs.

RDW formulier

Laat deze verklaring vertalen door een beëdigd vertaler.

 

2. Laat pasfoto’s (in kleur) maken volgens de Franse wettelijke voorschriften.

Je hebt twee foto’s nodig voor de 2 CERFA documenten en een om los (in een kleine envelop) mee te sturen.

Zie deze specificatie

 

3. Vul de 2 CERFA documenten in.

De volgende formulieren moeten worden ingevuld en opgestuurd:

  • Cerfa form No. 14879*01 completed, dated and signed demande d’échange de permis de conduire clearly indicating your e-mail address or mobile phone number.
  • Cerfa form No. 14948*01 reference 06 must be printed in colour, completed, dated and signed.

let op: gebruik een zwarte pen, handtekening precies binnen het zwarte kader. Op het formulier linksboven maak je het bolletje zwart bij:
– exchange d’un permis delivré par un Etat appartenant à l’UE ou l’EEE

Vul de toepasselijke categorie in, de datum dat je het rijbewijs ontving en tot wanneer het geldig is. Plak je foto precies in het bestemde kader en vul je naam, adres en nationaliteit in. Kruis aan dat je privacy wilt (Je m’oppose a la réutilisation….collectées).

 

 

KOPIËREN

4. Rijbewijs

Kopieer en print in kleur je rijbewijs aan twee kanten.

5. Identiteitsbewijs

Kopieer en print in zwart-wit je identiteitsbewijs (paspoort), opengeslagen op de fotopagina.

6. Bewijs dat je in Frankrijk woont

Kopieer en print in zwart-wit een factuur van je electriciteitsleverancier  of een ander bewijs dat je in Frankrijk woont (factuur water, gas, telefoon). Deze facturen mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

7. Bewijs dat je in Frankrijk staat ingeschreven

Kopieer en print in zwart-wit aan twee kanten een factuur van de huur, een arbeidsovereenkomst, een belastingaangifte of een zorgverzekeringsbewijs. Het betreffende “justificatif de résidence” (bewijs van woonplaats) dient minimaal 6 maanden oud te zijn.

8. Pasfoto

Voeg in een kleine envelop een extra pasfoto bij.

9. Verzenden

Koop bij het postkantoor een “enveloppe pre-affranchie 50 gram, tarif lettre suivie, formaat “prêt a poster”. Adresseer deze aan jezelf en doe hem samen met alle andere papieren in een grote envelop. Deze verstuur je aangetekend met bewijs van ontvangst (recommandé avec accusé de réception).

 

 

Adressen:

Woon je buiten Parijs dan is het adres:

 

CERT EPE,
TSA 63527,
44035 NANTES CEDEX 01
 

Woon je in Parijs dan stuur je de aanvraag naar:

Prefecture de Police de Paris
centre des échanges permis conduire étrangers
DPG/ SDCLP
1 bis rue de Lutece
75195 PARIS Cedex 04

 

 

NB: Dubbel check de informatie in dit artikel.

de in dit artikel beschreven procedure is relatief recent. De betrokken instanties zijn nog bezig om de betreffende werkpraktijken optimaal in te regelen. De in dit artikel genoemde details en adressen kunnen worden veranderd door de uitvoerende instanties in Frankrijk. Alhoewel wij ons best doen om u voortdurend op de hoogte te brengen van de laatste feitelijke informatie Zorg er voor dat u de meest recente informatie gebruikt. Bron-informatie vindt u hier: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758

En vervolgens???

Als de aanvraag volledig en correct is, ontvang je een tijdelijk rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur plus het verzoek om je originele rijbewijs naar de behandelende dienst te sturen. Doe dit opnieuw aangetekend met bewijs van ontvangst!

Nadat de echtheid van je rijbewijs door de betreffende dienst is vastgesteld ontvang je per post het nieuwe Franse Permis de Conduire.

Eerdere ervaringen met het omwisselen van een rijbewijs leren dat de hele procedure soms tot een half jaar kan duren. Begin dus op tijd!

Bronnen:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-renewal-exchange/france/index_fr.htm?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159563&cidTexte=LEGITEXT000006074228

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/uw-gegevens-in-het-rijbewijsregister/echtheidsverklaring

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/buitenlands-rijbewijs-omwisselen/buitenlands-rijbewijs-omwisselen-naar-nederlands-rijbewijs

 

 

Animatiefilmpje

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?