Fietsen in Frankrijk: moet u zich verzekeren?

Ook in Frankrijk wordt de fiets een steeds populairder vervoermiddel, zeker in de grote steden, waar het autoverkeer soms erg lastig en druk is.

Dit is echter niet zonder risico. Het aantal ongelukken is weliswaar een stuk kleiner dan dat van auto’s of motoren, maar valt toch niet te verwaarlozen: elk jaar ongeveer 4 500 gewonden en bijna 150 dodelijke slachtoffers.

circuler-a-velo

Fietsers profiteren van een wettelijke bescherming, mochten ze slachtoffer worden van een verkeersongeluk, maar deze bescherming is niet van toepassing op het moment dat de fietser in zijn eentje gewond raakt of zelfs verantwoordelijk is voor de schade van anderen.

Sinds 1985 geniet de fietser, net als de voetganger of de passagier van een auto of motor die bij een ongeluk betrokken raakt, van een extra wettelijke bescherming en vergoeding van schade en van zorg. Het gaat dan om kosten van ziekenhuisopname, revalidatie, verlies van inkomen, schade aan het uiterlijk door littekens etc. Het is niet belangrijk of hij daarbij zelf bijvoorbeeld door oranje licht heeft gereden of tegen het verkeer in. Alleen een onvergeeflijke en zeer ernstige fout die het slachtoffer vrijwillig heeft gemaakt, kan ervoor zorgen dat deze geen aanspraak op wettelijke bescherming kan maken. Maar zo’n fout wordt door de rechtbank maar zelden geconstateerd. Voor personen onder de 16 of boven de 70 en voor mensen die voor meer dan 80% gehandicapt zijn is het zelfs onmogelijk van een dergelijke fout (ernstig en expres) beschuldigd te worden. Schade aan de fiets wordt bij een strafbare verkeersfout overigens meestal niet vergoed door de verzekeraar van de auto die bij het ongeval betrokken was.

Als een fietser in zijn eentje over de kop gaat, zal hij een beroep moeten doen op een eigen verzekering. Kinderen, bij wie dit het vaakst gebeurt, zijn vaak verzekerd door een schoolverzekering of een aanvullende schoolverzekering waar de ouders zich voor hebben ingeschreven. Deze neemt de kosten van ziekenhuis en dergelijke dan op zich. Voor volwassenen is het nodig om een Garantie des accidents de la vie (GAV) of een specifiek contract af te sluiten, speciaal voor het gebruik van de fiets. Zo’n verzekering keert dan de kosten uit van zorg, van arbeidsongeschiktheid of van invaliditeit of overlijden. Alleen de schade aan het lichaam wordt hierbij verzekerd – niet de schade aan het rijwiel. Deze zou dan weer bijvoorbeeld gedekt zijn door multirisque-habitation (MRH) als de schade zich in het huis van de verzekerde voordoet. Als dit niet van toepassing is moet er een specifieke verzekering worden afgesloten.

De fietser kan zelf ook de oorzaak zijn van schade aan derden. Bijvoorbeeld als hij een voetganger omverrijdt of een stilstaande auto beschadigt. Hier kan de wettelijke aansprakelijkheid van toepassing zijn. Meestal is de fietser hiertegen verzekerd door middel van de MRH voor het huis. Bij zo’n verzekering (Multirisque Habitation) is elk lid van het huishouden verzekerd voor iedere schade die hij veroorzaakt bij derden. Vaak zit hier dan een juridische bijstandsverzekering in, mocht het tot een rechtszaak komen (aangespannen door het slachtoffer van de door de fietser veroorzaakte schade).

De verkeersregels voor fietsen in Frankrijk:

  • Stoppen voor rood licht en respecteren van het eenrichtingsverkeer
  • Helm is niet verplicht maar aanbevolen, zeker voor kinderen
  • Veiligheidsvestje is ’s nachts buiten de bebouwde kom verplicht
  • Alcohol: verboden (boete is 135 € en inname van het rijbewijs voor wie er een heeft, in het geval van het in gevaar brengen van anderen, maar geen puntenaftrek)
  • Naast elkaar fietsen mag, alleen overdag en alleen als er geen auto’s zijn die de fietsers willen inhalen
  • Alleen fietsers jonger dan 8 jaar mogen op het trottoir fietsen.

Bron: www.interetsprivés.com

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?