Ook in Frankrijk fietsplan

Vanaf 1 januari 2016 geldt ook in Frankrijk een fietsplan met gunstige effecten voor werkgevers en werknemers. Dit in het kader van de wet op de ‘transition énergétique pour la croissance verte’, die na lange debatten eindelijk is aangenomen. De belastingmaatregel moet werkgevers ertoe aanzetten om fietsen ter beschikking te stellen aan hun werknemers voor het woon-werkverkeer. Ook is er een kilometervergoeding van toepassing als werknemers zich op de fiets naar het werk begeven.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen bedrijven de kosten van aanschaf van fietsen voor het woon-werkverkeer fiscaal aftrekken. Let wel, er is een maximum van 25% van de aanschafwaarde van het fietspark…

Ook een kilometervergoeding voor werknemers die de fiets pakken om naar het werk te gaan komt ten laste van de werkgever. Deze maatregel is al op 1 juli jl. ingegaan. Het bedrag moet per decreet worden vastgesteld. Deze vergoeding kan toegevoegd worden aan een abonnement voor het openbaar vervoer, als de werknemer van alletwee gebruik maakt. Voor de werkgever kan deze vergoeding afgetrokken worden van de sociale lasten tot een vastgesteld maximumbedrag. De werknemer hoeft over de vergoeding geen inkomstenbelasting te betalen, zoals nu al het geval is bij de vergoeding van een reisabonnement of een vergoeding van de kosten van gebruikmaking van een openbaar fietsplan.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?