Disclaimer

Communities Abroad Disclaimer

De inhoud op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter, fouten kunnen altijd voorkomen en informatie kan verouderd en achterhaald zijn. De beheerder van deze website kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derden-leveranciers en die op de site worden gepubliceerd.

De samensteller kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. De samensteller die ook optreedt als webmaster  / moderator van het forum “Wonen en Leven in Frankrijk” behoudt zich het recht voor om deelnemers die onjuiste, discriminerende, kwetsende of beledigende uitspraken doen al dan niet definitief de toegang tot het forum te ontzeggen. Informatie die op het forum wordt geplaatst en een integraal onderdeel uitmaakt van een onderwerp of discussie zal bij ontzegging van de toegang tot het forum van een deelnemer worden geanonimiseerd.

De samensteller behoudt zich het recht voor om informatie en mogelijk aan te bieden diensten die nu gratis via de site worden aangeboden op ieder ogenblik om te zetten in informatie en diensten tegen betaling. Aan het feit dat deze diensten nu gratis worden aangeboden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.


© Copyright 2001 – 2017  Communities Abroad

©2017 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account