Naar lagere tarieven in de bouw

Sinds jaar en dag staat Frankrijk onder druk van Europa om economische hervormingen door te voeren. Recentelijk nog in 2013 nog riep de Europese commissie Frankrijk op tot verder liberaliseren, tot het opheffen van monopolies en tot het openstellen van beroepen.

In juli is een rapport van de IGF (Inspection Générale des Finances) gelekt dat ingaat op dit vraagstuk. Voorgesteld wordt dat inderdaad bepaalde beroepsgroepen hun monopolies, of delen hiervan, gaan verliezen. Het idee is dat tarieven hierdoor gaan dalen en daardoor een herstel aan koopkracht kan optreden.

Als alle maatregelen doorgaan zullen niet alleen notaris, architect en landmeter goedkoper worden, maar ook de loodgieter en stukadoor.

VEELVERDIENERS

De IGF heeft een rapport samengesteld waarin wordt ingegaan op de inkomsten van bepaalde beschermde beroepen. Het gaat om een zeer breed spectrum van 37 beroepen, variërend van taxichauffeur tot architect tot advocaat.

Door de bestaande monopolies te beperken of zelfs op te heffen zou ten minste 6 miljard euro vrijkomen, waarmee de koopkracht van de Fransen kan worden hersteld. In totaal gaat het om 37 beroepen, samen goed voor 42 miljard aan omzet. Er werken 2 miljoen mensen waarvan de helft als werknemers.

De netto inkomsten zijn op een rijtje gezet. Bij vijf beroepen wordt gemiddeld meer dan 10.000 euro per maand netto verdiend, met als koplopers de griffiers van de “tribunaux de commerce”, ze schrapen maandelijks gemiddeld 29.177 euro bij elkaar.

Een greep uit de gemiddelde maandelijkse inkomens:

griffier de tribunal de commerce € 29.177 27,6 x het minimumloon
notaris € 13.284 12,6 x
apotheker laboratorium € 10.591
apotheker € 7.186
advocaat € 3.271
architect € 2.702
loodgieter € 1.829
slotenmaker € 1.778
timmerman € 1.728
schilder € 1.666

(ter vergelijking het minimumloon: € 1057,-)

CASSER LES MONOPOLES

De Inspectiedienst vindt deze inkomensniveaus “niet altijd verklaarbaar” door genoten opleiding , omvang van investeringen of het te nemen risico. Daarom stelt het voor om een groot aantal monopolies van de betreffende activiteit te beperken of beëindigen.

De voorgestelde maatregelen komen neer op het :

  • Versoepelen of beëindigen van monopolies
  • Verlagen van wettelijk voorgeschreven tarieven
  • Openstellen van beroepen

Een voorbeeld: voor de IGF zou het “een economisch perspectief” zijn om anderen dan notarissen inschrijvingen in het kadaster te kunnen laten doen ‘(verkoop van onroerend goed, huur van meer dan twaalf jaar, etc.). Er is, “geen enkel algemeen belang” dat dit het monopolie dat op dit moment bestaat rechtvaardigt, aldus de IGF.

Voorstellen specifiek voor de bouw- en onroerendgoedsector zijn o.a.:

  • Loodgieters en slotenmakers moeten, ook aangaande pechhulp, verplicht worden hun tarieven openbaar te maken;
  • Artisans bouwsector: verminderen van vakbekwaamheidseisen. Bij toetreding tot bepaalde beroepen als loodgieter, schilder e.d. moet enkele maanden ervaring al voldoende zijn om toegelaten te worden;
  • Artisans bouwsector: creëren van een nieuw statuut voor bouwvakkers zonder specifieke kennis, die tegen lagere kosten basistaken kunnen uitvoeren;
  • Voor architecten: uitbreiding van de bevoegdheden tot onderzoek, schorsing en schrappen van architecten zodat misstanden worden beperkt.

STAKINGEN

Vanuit de beroepsgroepen wordt fel geprotesteerd tegen de voorgestelde versoepelingen, ze beargumenteren dat niet zij de oorzaak zijn van het uitblijvende economisch herstel en het verlies aan koopkracht van de Fransen . En vullen aan dat juist die bescherming van de beroepsgroepen voor de consumenten een garantie is omdat ze worden geleid door ethische regels.

Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als er niet snel wordt gegrepen naar het wapen van de staking om aandacht te vragen voor een bepaalde zaak. De UNAPL, de vakbond van vrije beroepen, heeft haar leden opgeroepen om op 30 september het werk neer te leggen. Die dag zullen dus bijvoorbeeld architecten en landmeters staken.

Wilm Snellenberg

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?