Frankrijkboeken; “Je maakt wat mee als hotelier”

Je maakt wat mee als hotelier. Peter Schoenmaker.

Uitg. Ceara. ISBN 978 90 82140 002 (€ 14,95 + € 3 verzendkosten – www.peterschoenmaker.nl).

In de niet aflatende stroom boeken en boekjes van Nederlanders die hun Franse belevenissen aan het papier toevertrouwen, verscheen onlangs dit boek dat de moeite van het vermelden waard is. De schrijver/hotelhouder noemt de bundel een verzameling waargebeurde belevenissen in en om een Frans hotelletje, door hem en zijn vrouw uitgebaat. Zoals de omslag terecht meldt: ‘geen treurige ‘Ik Vertrek”-verhalen’ maar leuk opgeschreven anekdotes met meestal een clou. Het boekje verhaalt veel over het kleine Franse leven en de zaken die een Nederlander in zijn nieuwe woonland zoal tegen kan komen. De ambtenarij, de burgemeester, de buren, de Franse gewoonten, de winkels, het eten, de jacht. De verhalen zullen voor de Nederlanders die al langere tijd in Frankrijk wonen een instemmend geknik opleveren. Voor de nieuwkomers in Frankrijk is het boekje een aanrader, omdat tal van praktische zaken aan de orde komen die bovendien meestal correct zijn weergegeven. En daarmee onderscheidt het werk zich in positieve zin. Wel wordt ook hier zoals in alle andere Frankrijkboekjes de naam van oud-president Mitterrand verkeerd gespeld en heerst er ook hier wel ergens in het mooie land een ‘oorverdovende stilte’.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?