Attestation de recensement en journée de défense et citoyenneté.

Wanneer vraag je een ‘attestation de recensement’ aan, wanneer is de ‘journee de défense et citoyennété’, is deze dag verplicht? Vragen die belangrijk zijn in het adolescente leven van de huidige jonge Franse vrouw en man. Deze officiële mijlpalen zijn behoorlijk belangrijk, maar er wordt weinig over gepraat.

Zestienjarigen moeten in de eerste drie maanden na hun verjaardag bij het gemeentehuis  een ‘attestation de recensement’ aanvragen. Ze kunnen hier eventueel mee wachten, maar het is nodig voor verschillende zaken zoals:

  • bepaalde concours en examens zoals het baccalauréaat en het rij-examen. Tot het 25-ste jaar is deze attestation verplicht om deel te nemen aan dergelijke concours.
  • automatisch een oproep te krijgen voor de ‘journée de défense et citoyenneté’ (JDC)
  • automatisch op de verkiezingslijsten te komen staan op je achttiende waardoor je een        ‘carte électorale’ (verkiezingskaart) krijgt toegestuurd

Ook is er een verplichte dag voor de ‘journée de défense et citoyenneté’. Deze dag wordt sinds 1998 georganiseerd door het ministerie van defensie en is in plaats van de dienstplicht gekomen. Tijdens deze dag krijgen jongeren voorlichting over hun rechten en plichten als burger. Ook krijgen zij informatie over hoe de verschillende publieke instituties werken. Voordat de jongeren aan deze dag kunnen deelnemen dient eerst het attestation de recensement aangevraagd te worden. De dag vindt plaats in een kazerne en is voor jongeren van 16 – 25 jaar.

Tijdens de dag wordt er uiteraard ook over het leger gesproken en over de service civique (een soort licht betaald vrijwilligerswerk van 6-12 maanden in dienst van de maatschappij). Verder wordt van deze dag ook gebruik gemaakt om de jongeren te testen op hun kennis van de Franse taal. En ook om ze ontvankelijk te maken voor de gevaren en preventie in het verkeer en het seksuele verkeer.

Aan het eind van de dag krijgen ze een ‘certificat de participation’ (deelnamecertificaat). Dit certificaat is nodig voor examens en concours die onder controle van de Franse staat paatsvinden.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?