Het lycée professionnel

Welke leerlingen gaan naar het lycée professionel? Welke mogelijkheden krijgen de leerlingen op het lycée professionel? Gaan de leerlingen iedere dag naar school? Waar lopen de leerlingen stage? Wat is het verschil tussen een baccalaureaat general en een baccalaureaat professionel?

Het lycée professionel heeft heel veel richtingen en verschillende niveaus.  Na het collège (3e) kan hiervoor gekozen worden. De leerling leert dan een beroep. De leerling kan stagiaire worden in een CFA (centre de formation d’apprentis)  of net als op een lycée général gewoon een opleiding op een lycée volgen. Bij deze laatste mogelijkheid loopt de leerling tijdens de drie jaar een half jaar stage.

Op het Lycée professionel zijn zijn twee niveaus : de CAP en de baccalauréat professionnel.

De CAP (certificat d’aptitude professionnelle in de industrie, handel- en dienstensector en de  certificat d’aptitude professionnelle agricole) duurt 2 jaar. De leerling verkrijgt dan een diploma.

Het baccalaureat professionnel (van de seconde tot de terminale) duurt drie jaar.

De leerling krijgt dan een diploma waarmee hij/zij meteen kan gaan werken of nog verder kan studeren. Daarna kan de leerling doorstromen naar een BTS. Er is dan vaak wel de concurrentie van leerlingen die een baccalaureaat général of baccalaureaat technologique hebben gedaan. Er is zelfs de mogelijkheid om naar de universiteit gaan, maar omdat de manier van werken heel toegepast is op de lycée professionel is dat meestal te theoretisch.

Er zijn vele mogelijkheden in allerlei sectoren.

Waar het om gaat is; kennis en vaardigheden verwerven in een specifiek beroepsdomein met als sluitpunt een diploma en zodoende werk vinden.

Dagelijks hebben de leerlingen niet alleen algemene vakken als Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, een vreemde taal, etc. maar daarnaast ook vakken voor het vakgebied. Dus een gedeelte van de opleiding speelt zich af in een werkplaats, laboratorium of een informaticazaal om de technieken en vaardigheden te leren die nodig zijn voor de omgang met instrumenten, gereedschap etc. De algemene vakken staan dikwijls in verband met het vakgebied. Dus in een grafische opleiding kan het bij het vak Engels gaan over een kunstenaar of een graficus.

Ook speelt een gedeelte van de opleiding zich af binnen één of meerdere bedrijven om het functioneren in een bedrijf te leren.

Op een lycée professionel wordt dikwijls in kleine groepen gewerkt en samenwerken is belangrijk. De relatie met de leraar is dikwijls directer en eenvoudiger dan op een lycée général.

Het zijn vaak opleidingen waar leerlingen, voor wie het collège met zijn algemene niveau en vakken moeite kost, weer op adem komen. Dikwijls hebben leraren een luisterend oor.

Wèl is het belangrijk om echt een diploma te krijgen. Overigens is er bij de bac pro een soort tussendiploma na twee jaar, te weten de BEP  (brevet d’études professionnelles). De BEP wordt behaald door CCF (contrôle en cours de formation) dit betekent dat er het hele jaar door examentjes zijn. De BEP is een diploma vergelijkbaar met de CAP. Mocht een leerling om de een of andere reden zijn bac pro niet halen, dan heeft zij/hij dus toch nog een diploma op zak.

Om een bac pro diploma te behalen moet je goede evaluaties hebben voor je stages, maar ook voor de professionele en algemene vakken.

Apprentissage : van de CAP tot het diploma tot ingenieur : voor al dit soort niveaus kun je leren en apprentissage. Het ritme is vaak twee weken werken en een week naar school.

In alle sectoren van het bedrijfsleven wordt wel gezocht naar mensen die een bac pro hebben gedaan en de verschillende beroepen die gekozen kunnen worden zijn dus zeer gevarieerd. Sommige bedrijven zoeken eerder leerlingen met een CAP (bakker, kapper, bijouterie), anderen eerder leerlingen die na hun bac pro door willen gaan voor een BTS (graphisme, aéronautique, électrotechnique, communication).

Een bac pro heeft ten onrechte minder status bij het grote publiek dan een bac général of technologique. Voor sommige leerlingen die niet schools zijn,  maar wel zéér gemotiveerd zijn voor een bepaalde sector of leerproblemen hebben, kan dit een heel interessante optie zijn. Leerlingen krijgen soms al tijdens hun stages een baan aangeboden. In een land met grote werkloosheid dus een interessant gegeven !

Om te kijken welke sector interessant is voor uw kind, raad ik u aan een CIO te bezoeken (Centre d’Orientation et d’Information) en naar de open dagen te gaan van de lycée. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. Soms zijn er originele mogelijkheden waar u en uw kind misschien niet aan gedacht hebben. De open dagen van de lycée zijn soms zéér druk bezocht. Dus vroeg in het schooljaar van het brevet du collège al contact opnemen kan nuttig zijn.

Mariette Sobels

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?