Nederlands voor het baccalaureaat, het kan!

Nederlands voor het baccalaureaat

Nederlands voor het baccalaureaat, het kan!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dan komt direct weer de vraag: Kan een leerling Nederlands doen voor het baccalaureaat? Hoe gaat dat in z’n werk, wat moet de leerling doen, is de school op de hoogte van deze mogelijkheid, hoe bereid de leerlingen zich voor? etc.

LV1 en LV2

Het LV1 en LV2 examen bestaat uit een landelijk schriftelijk en een individueel mondeling examen. Het schriftelijke deel van het examen vindt doorgaans plaats op de eigen school of op een school in de buurt. Alle leerlingen doen op dezelfde dag LV1 of LV2 schriftelijk examen, welke taal ze ook doen.

Bij de volgende academies is een Nederlandstalige examinator aanwezig en wordt het mondelinge examen Nederlands afgenomen:

•Créteil, Lille, Paris en Versailles voor de kandidaten van de académies d’Amiens, Créteil, Lille, Paris, Rouen en Versailles. En Grenoble, Reims en Toulouse.

In alle overige academies in Frankrijk is geen Nederlandstalige examinator aanwezig en wordt de kandidaat verwezen naar één van de academies waar het mondelinge examen Nederlands wel afgenomen wordt. De kandidaten moeten dan of naar de betreffende academie voor het mondelinge examen of het examen vindt plaats via video/Skype.

Leerlingen in heel Frankrijk kunnen er altijd voor kiezen om Nederlands als LV1 of LV2 te doen voor het Baccalaureaat ook als ze daar verder geen lessen in volgen. De inschrijving voor de BAC vindt plaats van half oktober tot half november. De leerling dient dan aan te geven dat hij/zij Nederlands wil doen als LV1 of LV2. Dit houdt in dat de leerling de taal die hij/zij momenteel als LV1 of LV2 volgt niet voor de BAC gaat doen.  Die taal blijft hij/zij gedurende Terminal wel gewoon volgen. Leerlingen kunnen dan dus niet ineens de LV1 of LV2 die zij volgen op school laten vallen, zouden ze soms wel willen 😉 maar dat gaat dus niet.

Wilt u weten hoe een examen eruit ziet, klik hier voor examens van voorgaande jaren.

LV3

Het LV3 examen is alleen een individueel mondeling examen. Wil een leerling Nederlands als LV3 doen dan kan dat helaas alleen als de leerling behoort tot één van de bovengenoemde academies. In alle overige academies kan dat niet omdat daar geen examinator aanwezig is.

Voorbeeld 1

Anna doet nu LV1 Engels en LV2 Duits. Anna is tweetalig Frans-Nederlands en spreekt en schrijft goed Nederlands. Zij denkt dat zij meer punten kan halen voor haar Nederlands dan voor haar Duits. Zij kan er dan voor kiezen om Nederlands als LV2 te doen en Duits als LV3.

Voorbeeld 2

Pierre doet nu LV1 Engels en LV2 Spaans. Pierre begrijpt en spreekt redelijk goed Nederlands, maar schrijft het niet en wil geen schriftelijk examen doen in het Nederlands. Pierre kan er dan voor kiezen om Nederlands als LV3 te doen.

Een aantal weken voor de BAC krijgt de leerlingen zijn/haar “convocation” en daarin staat precies waar hij/zij moet zijn voor de examens.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.onderwijs.fr

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?