De examens voor het Baccalaureaat Générale en Technologie gaan in 2021 veranderen!

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 gaan de examens voor het Baccalaureaat behoorlijk veranderen. Tot nu is er een centraal landelijk examen aan het einde van Terminale en worden de cijfers behaald tijdens Premiere en Terminale niet meegerekend in het eindresultaat. Maar dat gaat veranderen, er komt een ‘controle finale” en een ‘controle continue’.

Het eindresultaat voor het baccalaureaat zal in het vervolg bestaan uit:

  • controle finale 60%
  • controle continue 40%

De controle finale gaat er als volgt uitzien.

Premiere

Zoals nu ook al het geval is zal er aan het einde van Premiere een schriftlijk en een mondeling examen Frans zijn. Dit examen zal plaatsvinden aan het einde van het schooljaar, eind juni.

Terminale

In Terminale zullen er twee examenmomenten komen, het eerste rond de voorjaarsvakantie en het tweede aan het eind van het schooljaar. Rond de voorjaarsvakantie zullen er twee examens zijn die betrekking hebben op de specialiteit gekozen door de kandidaat zelf.

Het landelijke filosofie-examen blijft, geheel volgens de Franse traditie, bestaan aan het eind van het schooljaar.

Verder is er een mondeling examen over een project waar de leerlingen gedurende Terminale aan gewerkt hebben. Dit examen zal bestaan uit een presentatie en een evaluatie en zal plaatsvinden voor een jury van drie personen.

De controle continue gaat er als volgt uitzien.

Voor alle vakken zullen er tijdens Premiere en Terminale landelijke examens gehouden worden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen hebben zal er een nationaal examenarchief komen voor alle vakken toegankelijk voor alle leerlingen. De examens zullen nagekeken worden door andere docenten dan de docenten van de leerlingen zelf.

Premiere

De examens zullen plaatsvinden in januari en april.

Terminale

De examens zullen plaatsvinden in december.

De ‘bulletins scolaires’ zullen in Premiere en Terminale gewoon blijven bestaan en de behaalde cijfers zullen voor 10% meetellen in de ‘controle continue’. Dit zorgt ervoor dat de inzet van de leerlingen tijdens het schooljaar ook meetelt voor het uiteindelijke eindresultaat.

Welke aanpassingen zullen er plaatsvinden op het Lycée Générale en Technologique?

Lycée Générale

Om uiteindelijk in 2021 het nieuwe Baccalaureaat in te kunnen voeren zal het onderwijs op het Lycée Générale drastische gaan veranderen. De huidige series L, ES, S zullen gaan verdwijnen en zullen plaatsmaken voor een door de leerling gekozen parcours aangepast aan zijn of haar capaciteiten.

Er zullen drie richtingen komen:

  1. algemene cultuurwetenschappen gericht naar de toekomst
  2. specialisatie gekozen door de leerling zelf, 3 vakken in Premiere en 2 vakken in Terminale
  3. begeleiding tijdens de schoolperiode om de leerling voor te bereiden op de toekomst

1. Algemene cultuurwetenschappen

Premiere Terminale
Frans 4H
Filosofie 4H
Aardrijkskunde/Geschiedenis 3H 3H
Maatschappelijke vorming 05.H 0.5H
Twee talen 4.5H 4H
Sport 2H 2H
Geesteswetenschappen 2H 2H

2. Specialisatie

Premiere Terminale
Kunst 4H 6H
Aardrijkskunde/Geschiedenis/Politiek 4H 6H
Buitenlandse taal en literatuur 4H 6H
Wiskunde 4H 6H
Informatica 4H 6H
Biologie 4H 6H
Techniek 4H 6H
Sociale Economie 4H 6H
Scheikunde/Natuurkunde 4H 6H

 

3. Oriëntatie en begeleiding tijdens de schoolperiode, 1.5H.

Facultatief

De leerlingen hebben in Premiere dan nog de mogelijkheid om een extra vak ‘option’ te kiezen. In Terminale kunnen er 2 extra vakken gekozen worden. De leerlingen in Premiere kunnen kiezen voor sport, kunst, een extra taal of Latijn/Grieks. In Terminale kunnen leerlingen voor de tweede optie kiezen voor extra wiskunde, wiskunde expertise, wereldeconomie. Per vak krijgen de leerlingen 3 uur per week les.

Lycée Technologique

Op het Lycée Technologique zullen de bestaande richtingen blijven bestaan voor het baccalaureaat. Voor alle richtingen zullen de algemene vakken, Frans, Aardrijkskunde/Geschiedenis, Filosofie, Maatschappelijke vorming, 2 talen en Sport verplicht blijven. Hieraan worden al naar gelang de richting vakken als wiskunde, scheikunde/natuurkunde e.d. toegevoegd. Aanpassingen aan de richtingen zullen worden gemaakt om een bredere maatschappelijke cultuurbasis te bieden met gespecialiseerde cursussen en begeleiding.

Waarom deze veranderingen?

Het baccalaureaat is een maatstaf voor studenten. Het is complex geworden in zijn organisatie en is niet langer voldoende als voorbereiding op het hoger, vervolgonderwijs onderwijs.

Het is daarom noodzakelijk om het te herpositioneren en te moderniseren door:

  • Vereenvoudiging van de examenprocedures en examens;
  • Te zorgen voor een betere voorbereiding en aansluiting op het hoger, vervolgonderwijs onderwijs;
  • Beter rekening  te houden met het werk en de capaciteiten van leerlingen en hen te ondersteunen bij de realisatie van hun projecten.

Kijk voor meer informatie op: Education Nationale

Mieke Kriens

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?