Franse SMS taal – Les Textos Français

Franse afkortingen, acroniemen en symbolen die worden gebruikt in tekstberichten en op het internet. Elke dag maken ‘les Jeunes’ gebruik van deze taal. Maar wat is het precies? Het bestaat uit een reeks van afkortingen, acroniemen en symbolen waarmee je meer kunt zeggen binnen het limiet van bepaalde diensten als SMS (160 tekens) en Twitter (140 tekens). Nu de SMS-dienst langzamerhand verdwijnt, is het ook goed in te zetten voor WhatsApp. Het is namelijk een stuk sneller en gemakkelijker te typen.

Nou ja, makkelijker…. Voor sommigen is het sneller gezegd dan begrepen. Frans leren is één ding, maar het Frans op het internet en in tekstberichten kan als een compleet andere taal lijken. Wees niet bevreesd, een helpende hand word je hier aangereikt. Hier zijn een aantal algemene Franse afkortingen, acroniemen, en symbolen om je te helpen digitaal te communiceren.

Betekenis Frans Betekenis Nederlands
12C4 un de ces quatres Een dezer dagen, binnenkort
2 ri 1 de rien Graag gedaan
6né Ciné Bioscoop

 

A
A+
@+
À plus Later
Zie je later
A12C4 À un de ces quatre Zie je binnenkort
a2m1
@2m1
À demain Zie je morgen
ALP À la prochaine Tot de volgende keer
AMHA À mon humble avis Naar mijn bescheiden mening
AP
APLS
À plus Tot de volgende keer
ASV Âge, Sexe, Ville Leeftijd, geslacht en locatie. (ASL)
a tt à tout à l’heure Zie je snel
auj Aujourd’hui Vandaag

 

B
b1sur Bien sûr Natuurlijk
BAL Boîte aux lettres Mailbox, Postvak
BCP Beaucoup Veel
bi1to Bientôt Gauw, heel snel
biz bisous Kusjes
bjr Bonjour Hallo
bsr Bonsoir Goedenavond

 

C
C C’est Het is
C1Blag C’est une blague Het is een grapje; grapje
CAD C’est-à-dire Dat wil zeggen
cb1 C’est bien Dat is goed
C cho C’est chaud Het is heet
C’est Het is
Ché Chez
Je sais
Ben thuis bij
Ik weet
Chu
Chui
Chuis
Je suis Ik ben
C mal1 C’est malin Dat is slim, sneaky
C pa 5pa C’est pas sympa Dat is niet leuk
CPG C’est pas grave Het maakt niet uit; geen probleem
Ct C’était
C’est tout
Het was
Dat is alles

 

D
D100 Descends Naar beneden gaan
d’ac
dak
D’accord Oké
DSL Désolé Het spijt me; sorry
DQP Dès que possible Zo snel/spoedig mogelijk

 

E
EDR Écroulé de rire Ontzettend lachen(LOL)
ENTK
EntouK
En tout cas In elk geval

 

E
FAI Fournisseur d’accès internet Internet service provider
FDS Fin de semaine Weekend

 

G
G J’ai Ik heb
G1id2kdo J’ai une idée de cadeau Ik heb een geweldig idee
GHT J’ai acheté Ik heb gekocht
GHT2V1 J’ai acheté du vin Ik heb wijn gekocht
G la N J’ai la haine Ik haat
GspR b1 J’espère bien Ik hoop
Gt J’étais Ik was

 

J
J’ai Ik heb
Je c Je sais Ik weet
Je le saV Je le savais Ik wist het
Jenémar J’en ai marre Ik ben moe; ik ben het zat
Je t’M Je t’aime Ik houd van jou
Je vé
J’vé
Je vais Ik ga
JMS Jamais Nooit
JSG Je suis génial Ik ben geniaal; het gaat geweldig
JTM Je t’aime Ik houd van jou

 

K
KDO Cadeau Cadeau
Kan
Kand
Quand Wanneer
Ke Que Dat; wat
Qu’est Wat
Kel Quel, Quelle Wat; welke
Kelle Qu’elle Dat zij
Keske Qu’est-ce que Wat
kestufou
Ksk t’fu
Qu’est-ce que tu fous? Wat ben je in godsnaam aan het doen?
Ki Qui Wie
Kil Qu’il Dat hij
Koi Quoi Wat
Koi29 Quoi de neuf ? Nog nieuws?

 

L
Lckc Elle s’est cassée Ze is weggegaan
L’s tomB Laisse tomber Vergeet het maar
Lut Salut Hoi

 

M
M Merci Dankje
MDR Mort de rire Lig op de grond van het lachen (ROFL)
mr6 Merci Dankje
MSG Message Bericht

 

N
now maintenant Op dit moment
NSP Ne sais pas Weet het niet

 

O
o Au In de, bij de
Ok1 Aucun Geen
OQP Occupé Bezig; bezet
Oué Ouais Ja
P
p2k Pas de quoi Graag gedaan
parske Parce que Omdat
p-ê
pitit
Peut-être Misschien
PK Parce que Omdat
Pkoi Pourquoi Waarom
Po
Pas Niet, geen
PTDR Pété de rire Lig op de grond van het lachen

 

Q
q-c q
queske
Qu’est-ce que Wat
QDN Quoi de neuf ? Nog nieuws?
qq Quelques Een paar
qqn Quelqu’un Iemand

 

R
raf Rien à faire Niets te doen
ras Rien à signaler Niets te melden
rdv Rendez-vous Afspraak
RE (Je suis de) retour, Rebonjour Ben ik weer, hoi
ri1 Rien 0; niets

 

S
savapa Ça va pas ? Is er iets mis?
SLT Salut Hoi
SNIF J’ai de la peine Ik ben verdrietig
ss (je) suis (Ik) ben
STP/SVP S’il te/vous plaît PLS, please

 

T
T T’es Jij bent
tabitou T’habites où ? Waar woon je?
tata KS T’as ta casse ? Je hebt je auto?
tds tout de suite Direct, meteen
ti2 T’es hideux Je bent afschuwelijk
tjs Toujours Altijd
tkc T’es cassé Je bent moe; je bent kapot.
TLM Tout le monde Iedereen
T nrv ? T’es énervé ? Ben je geirriteerd?
TOK T’es OK ? Alles oké?
TOQP T’es occupé ? Ben je bezig?
tps temps Tijd; het weer
Tt
tt
T’étais
tout
Je was
alles

 

V
V1 Viens Kom
vazi Vas-y Kom op
VrMan Vraiment Echt

 

X
X crois, croit Geloven
XLnt Excellent Uitstekend

 

Y
y a
ya
Il y a Er is; er zijn

 

Basisregels les Textos

De basisregel van SMS is om jezelf te uiten met het minste aantal tekens. Dit gebeurt op verschillende manieren:

   • Het gebruik van afkortingen, zoals TLM voor Tout Le Monde
   • Met behulp van brieven die worden uitgesproken als de gewenste geluiden, zoals OQP voor occupé (O – CCU – PÉ)
   • Dropping stille brieven, vooral aan het einde van een woord, net als Parl voor Parle.
   • 1 vervangt de VN, EN, of IN
   • 2 vervangt DE
   • C vervangt C’EST, S’EST, SAIS, etc.
   • É vervangt AI, AIS en andere spelling van soortgelijke geluiden
   • K kan vervangen QU (bijv., koi) of CA (KDO)
   • O vervangt AU, EAU, AUX, etc.
   • T vervangt T’es en andere schrijfwijzen van hetzelfde geluid

Patronen

Als al het andere mislukt, probeer dan de symbolen afzonderlijk hardop te lezen.
Bijvoorbeeld de afkorting ‘b1sur’:
Afzonderlijk woorden: B – un – sûr
Afzonderlijke uitspraak: Bie – euhn – suur
Betekenis: Bien sûr

Met dank aan Jeroen Kunst van Vertaalbureau Perfect.

Bronnen:
www.frenchtoday.com/blog/10-top-french-texto-10-top-french-sms
http://french.about.com/library/writing/bl-texting.htm

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?