Kosten medische zorg niet meer voorschieten

Dat is althans het plan van de overheid onder de naam ‘généralisation du tiers payant’. Huishoudens met een laag inkomen profiteren al vanaf 2014 van de maatregel, die vanaf 2017 zal gelden voor  alle verzekerden.
De minister van volksgezondheid Marisol Touraine stelt dat de maatregel de toegang tot de gezondheidszorg zal verbeteren en dat het voorschieten van de kosten nu een drempel opwerpt. Bij het aankondigen vam de maatregel in september 2013 stelde de minister ook dat aanpassen van het systeem een noodzakelijke aanpassing zal betekenen aan de vergrijzing van de bevolking en aan de groei van de chonische ziekten die daarmee gepaard gaat.
Le système van de ’tiers payant’ betekent dus dat de verzekerde de factuur van de arts niet meer zelf hoeft te betalen en vervolgens moet declareren, maar dat de arts de factuur direct aan de basisverzekering en indien van toepassing de Mutuelle (aanvullende verzekering) stuurt, die de factuur rechtstreeks aan de arts betalen.
In sommige gevallen gebeurt dit al, bijvoorbeeld bij mensen die recht hebben op steun van de staat, of bij bedrijfsongevallen, beroepsziekten of preventieve onderzoeken zoals de mammografie. 35% van de medische handelingen wordt momenteel al op deze manier betaald.

De invoering van dit nieuwe principe kan echter de nodige problemen opleveren. Artsen hebben te maken met 400 verschillende aanvullende ziektekostenverzekeringen, met elk hun eigen betaalsysteem. De minister baseert zich echter op een rapport van de Inspectie van Sociale zaken, die bevestigt dat het plan technisch mogelijk is en een aanzienlijke versimpeling van de formaliteiten voor de verzekerden betekent. De inspectie benadrukt wel dat het belangrijk is dat de patiënt op de hoogte is van de kosten van zijn behandeling.
Twee van de drie artsen zijn echter tegen het plan en waarschuwen al dat ze geen enkele extra administratieve belasting accepteren.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?