Uitvaart: meerderheid van Fransen kiest voor cremeren boven begraven

Nu de Franse begraafplaatsen nog geel, rood, wit en bruin kleuren wegens de miljoenen chrysantenplanten die bij gelegenheid van Allerheiligen (la Toussaint) op en nabij de graven en tombes zijn geplaatst, heeft een enquête uitgewezen dat een meerderheid van de Franse bevolking (49%) wenst te worden gecremeerd.

uitvaart

Ruim een kwart (27%) wenst later te worden begraven en een sterk toegenomen percentage van 24 weet het nog niet of heeft het zich nog niet afgevraagd. In de laatste dertig jaar valt een opmerkelijke stijging van een voorkeur voor crematie (+29%) waar te nemen en een daling van die voor begraven (-26%.) Door de verdere ontkerstening van de moderne samenleving blijkt er een grotere onverschilligheid te zijn ontstaan voor het ritualiseren van de dood. Uit het onderzoek blijkt verder dat het verlangen tot crematie bij jongeren zwak is (38% van de personen van 18 tot 24 jaar.) Bij ouderen van 50 tot 64 jaar zijn er meer voorstanders van crematie: 59% tegen 17% voor begraven. Het zijn kennelijk de baby-boomers die zich in groten getale losmaken van het traditionele christelijke gedachtegoed. Linksige mensen en Groenen, sterk vertegenwoordigd in de na-oorlogse generatie van baby-boomers, zijn in meerderheid (tot 65%) voorstander van lijkverbranding, die in Frankrijk wordt omgeven door zeer sobere plechtigheden.
(05.11.12)


Gemeten naar Nederlandse maatstaven vinden crematieplechtigheden vaak plaats in wat naargeestige ruimten. De taak van het crematorium beperkt zich meestal tot de lijkverbranding zelf; aan overige dienstverlening voor het rouwende publiek wordt niet veel gedaan. Bij de vaststelling van het tijdstip van de crematie moet men er rekening mee houden dat dan ook de werkelijke verbranding plaatsvindt. Soms wordt de tijd die nodig is voor het verbranden (ongeveer anderhalf à twee uur) gebruikt om een ceremonie te houden. Wil men een ceremonie vooraf, dan moet men dat van tevoren expliciet aangeven.  Na de crematie kan de urn met de as direct worden meegenomen. In sommige crematoria is ook via een videobeeld de tocht van de kist naar de verbrandingsoven te zien.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?