Carte BTP, identiteitskaart in de bouw verplicht in Frankrijk

Frankrijk neemt maatregelen tegen illegaal werken in de bouw. Momenteel wordt aan bedrijven en werknemers de verplichting opgelegd om de Carte BTP, een identiteitskaart, aan te vragen zodat ten allen tijde gecontroleerd kan worden of de werknemer legaal werkt. Deze wet wordt regionaal uitgerold. Nu al is de kaart in groten delen van Frankrijk verplicht en eind september 2017 is de Carte BTP voor alle personen die werkzaam zijn in de bouw- en installatiebranche maar ook veel bedrijven in de facilitaire sector (schoonmaakbedrijven enz.) verplicht. Boetes van het niet nakomen van deze nieuwe wettelijke maatregelen kunnen oplopen tot €4.000 per werknemer.

Deze maatregel is geïntroduceerd door Emmanuel Macron toen hij nog minister in het kabinet van Manuel Valls was en maakt deel uit van diens “Wet Macron”. het ziet er dus niet naar uit dat de maatregel tijdelijk zal zijn.

Buitenlandse werkgevers dienen bovendien een vertegenwoordiger in Frankrijk aan te stellen die het dossier van de (gedetacheerde) werknemer beheerd en bij navraag kan voorleggen aan de arbeidsinspectie. Deze wet beoogt het bestrijden van illegale dienstverbanden, zwart werken, het ontduiken van sociale verplichtingen en het betalen van vergoedingen die lager zijn dan de SMIC (Het Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), het wettelijk vastgestelde minimumloon in Frankrijk. De verwachting is dat de Carte BTP tot gevolg zal hebben een toename van legale werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector in Frankrijk. Ook zullen schrijnende gevallen van uitbuiting van veelal oost-Europese en noord-Afrikaanse werknemers in de sector zichtbaar worden.

Zie ook: “De nieuwe wet Macron” in deze website

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?