Auto-entrepreneur, hebben en zijn…

In 2002 is er een mooie documentaire over het Franse schoolsysteem uitgebracht: ‘Être et Avoir’.  Als u hem nog niet heeft gezien: een aanrader! ‘Zijn of Hebben’ heeft ook betekenis is het klein-ondernemerschap in Frankrijk. Er is een enorme spraakverwarring ontstaan rondom de auto-entrepreneur. Ik heb daarover laatst een gesprek  gehad met een ambtenaar van een van de Centres des Formalités des Entreprises. Zij gaf toen heel goed het gevoelsverschil aan: een entreprise individuelle is iets wat je opa zou kunnen hebben; een auto-entrepreneur, dat ben je zelf. Let op het subtiele verschil tussen hebben en zijn: Jonge ondernemers zeggen liever dat ze auto-entrepreneur zijn dan dat ze een entreprise individuelle hebben.

 

Le blues de l’auto entrepreneur (Baudry)Als we teruggaan naar de oorspronkelijke wet (uit 2009) en alle latere wetswijzigingen van het statuut van auto-entrepreneur, dan zie je dat je geen auto-entrepreneur kunt worden als je een gereglementeerd beroep uitoefent.  Maar veel (overigens lang niet alle) gereglementeerde beroepen kunnen wel gebruik maken van alle rechten die een auto-entrepreneur heeft (inclusief exact dezelfde gunstige regeling voor belasting en sociale lasten: het régime micro social/fiscal), nadat de beroepsuitoefenaar een  entreprise individuelle heeft ingeschreven (dat is niet meer dan een reeks eenmalige formaliteiten). Heel veel beroepsuitoefenaars kunnen zich dan ook auto-entrepreneur voelen, of liever zeggen dat ze auto-entrepreneur zijn dan dat ze een entreprise individuelle hebben, maar dat neemt niet weg dat er de verplichting bestaat om eerst aan de formele eisen van de beroepsgroep te voldoen.

Voor het vierde jaar op een rij zijn de regels voor het auto-entrepreneurschap aangepast (dat wil zeggen: afgeknepen!).  Behalve voor de vrije beroepen gaat die bedrijfsvorm in 2015 geheel verdwijnen, al lijkt het erop dat de ouderwetse ‘entreprise individuelle’ de moderne naam ‘auto-entrepreneur’ gaat krijgen. Dus: de slechte wetgeving rond auto-entrepreneur verdwijnt, maar niet de naam. De ouderwetse naam ‘entreprise individuelle’ verdwijnt, maar niet deze zeer gunstige bedrijfsvorm voor kleine ondernemers. Voor iedereen die momenteel in Frankrijk werkt onder het statuut van ‘auto-entrepreneur’ (behalve zij die zijn ingeschreven onder één van de professions liberales) betekent dit de verplichting om voor 19 december 2015 in te schrijven in:

 • ofwel het Franse Register van Handel en Bedrijven, het “RCS”, in geval uw bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie “commerce”, dat is overigens inclusief zakelijke dienstverlening;
 • ofwel in het Franse Register van Ambachten, het “RM”, in geval uw bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie “services”.

Die inschrijvingen zijn overigens gratis. De inschrijving houdt in dat u automatisch komt te vallen in de bedrijfsvorm ‘micro-entreprise’, dit is een entreprise individuelle die vrijwillig kiest voor het micro-regime en in dit geval voor de variant ‘micro social simplifié’, het regime dat u al kent als auto-entrepreneur, maar dat in 2014 nog ‘micro social/fiscal’ heette (alsof de verwarring nog niet groot genoeg was hebben ambtenaren in hun onmetelijke wijsheid besloten om ook de naamgeving van de verschillende belastingregimes weer eens aan te passen…).  In dit regime betaalt u een vast percentage van uw gerealiseerde omzet aan sociale premies voor ziektekostenverzekering, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunt u bij de inschrijving nog kiezen voor het fiscale regime van ‘versement libératoire’, wat betekent dat u een vast percentage over uw gerealiseerde omzet aan inkomstenbelasting betaalt.  Maar pas op: die keus heeft u alleen als uw totale gezinsinkomen niet boven bepaalde grenzen uitkomt: € 52.840 per jaar in geval van een stel.

Voorwaarde voor deze overgang van de auto-entrepreneur naar de micro-entreprise blijft dat uw jaaromzet niet boven een vastgestelde grens uitkomt: €82.200 voor alle bedrijfsactiviteiten die vallen onder “commerce” en €32.900 bij “services”. Daarnaast geldt dat als u als auto-entrepreneur ambachtelijke bedrijfsactiviteiten uitvoerde, u in principe ook de verplichte ondernemersstage dient te volgen bij de Chambre des Métiers et de l’Artisanat ( voorheen kreeg de auto-entrepreneur  hiervoor dispensatie).
Verder blijf u verplicht om uw omzet aan te geven per maand of kwartaal, ook als u geen omzet maakt. De sociale premies gaan in 2015 omlaag, maar pas op (wanneer heeft u immers in Frankrijk voor het laatst de ondernemerslasten omlaag zien gaan?):

 • in geval van commerce moet 13,3% van de omzet betaald worden aan sociale premies (was 14,1% in 2014) + 1% belasting (ongewijzigd t.o.v. 2014);
 • in geval van services  moet 22,9% van de omzet betaald worden aan sociale premies (was 24,6% in 2014) + 1,7% belasting (ongewijzigd t.o.v. 2014);

Terwijl de indruk wordt gewekt dat de totale lasten voor kleine ondernemers omlaag gaan (door verlaging van de sociale lasten), heeft de overheid stiekem wat nieuwe belastingen ingevoerd voor de (gewezen) auto-entrepreneur, nu micro-entrepreneur:

 • de “Taxe pour frais de Chambre” , een belasting die de CCI ( Kamer van Koophandel) of de CMA ( Kamer van Ambachten) hanteert ter dekking van de kosten, variërend van 0,015% tot 0,48% van de omzet (oplopend tot wel 0,86% van uw omzet als u in de Elzas of in sommige delen van Lotharingen bent gevestigd), afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteit.
 • de “Cotisation foncière des entreprises ( CFE)”, dit is een door de lokale overheden (gemeente, communauté des communes, departement en regio) gezamenlijk opgelegde lokale belasting voor ondernemers, die varieert tussen €210 en €2100 per jaar. De hoogte van de belasting is geheel afhankelijk van uw vestigingsplaats en uw omzet.

Voor het inschrijven van al die bestaande auto-entrepreneurs  in het RCS of het RM is een nieuwe procedure in het leven geroepen en u kunt hiervoor instructies opvragen bij de CCI of de CMA.  Als u de betreffende procedure op juiste wijze uitvoert dan ontvang u ter bevestiging van de inschrijving van uw bedrijf een Extrait K (uittreksel Kamer van Koophandel) van de Griffie van het Tribunal de Commerce, danwel een Extrait D1 ( uittreksel Kamer van Ambachten). Dus als u auto-entrepreneur bent besef dan u een entreprise individuelle zult hebben in 2015 (behalve als u onder de vrije beroepen valt), maar als u wilt kunt u zich best auto-entrepreneur blijven voelen.

Succes met uw inschrijving en het ondernemerschap in 2015!.

Wim van Teeffelen

3 reacties

Comments are closed.

 1. Petrus, Mr Petrus
  Petrus, Mr Petrus 7 jaren ago

  Wim opent met ’n aanrader : “In 2002 is er een mooie documentaire over het Franse schoolsysteem uitgebracht: ‘Être et Avoir’. Als u hem nog niet heeft gezien: een aanrader!”
  En zo is het, ’n zeer fraaie documentaire.

  Maar hoe is dit afgelopen ? De documentaire bleek ’n dermate succes, dat meester George Lopez mee wilde delen in de recettes. Tot aan de Cour de cassation heeft-ie geprocedeerd, zonder ’n centime te ontvangen.

  Peter.

 2. Evert
  Evert 7 jaren ago

  Hartelijk dank voor de mooie uiteenzetting, Wim

 3. Wim van Teeffelen
  Wim van Teeffelen 7 jaren ago

  @Evert.

  Mooi? Die uitdrukking zou ik niet hebben gebruikt. Eigenlijk vind ik het hele verhaal rondom de auto-entrepreneur nogal treurig. Door al dat ge-jojo met regels en tarieven over de jaren (wel lekker veel werk voor ambtenaren) is het er voor de kleine ondernemer in Frankrijk niet gemakkelijker of duidelijker op geworden. Als je vind dat ik iets aan die onduidelijkheid heb gedaan, dan is dan wel mooi, ja.

  Wim

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?