Wet Macron voor vernieuwing van economie

US-FRANCE-HOLLANDEMinister van economische zaken, Emmanuel Macron, heeft een wet voor de vernieuwing van de economie voorbereid. Doel is de Franse economie te vernieuwen door het vertrouwen te herstellen, de regels voor economische activiteit te versimpelen het scheppende, innoverende en producerende vermogen van Frankrijk te versterken, vooral onder de jeugd.

Om de economische groei, die al jaren uitblijft, nieuw leven in te blazen heeft de regering besloten de wet te maken. Nu, na een aantal maanden, is deze wet Macron, die uit 107 artikelen bestaat, klaar. “De economie van Frankrijk moet gemoderniseerd worden en de remmen tot activiteit moeten worden weggenomen.” Met de hoopvolle wettekst hoopt de overheid de markt van goederen en diensten te moderniseren, investeringen te stimuleren en de werkgelegenheid en de sociale dialoog te stimuleren. In Bercy stelt men dat de effecten weliswaar niet direct zichtbaar zullen zijn, maar dat de hervormingen te lang zijn uitgesteld. Het zijn diezelfde hervormingen die Frankrijk al jarenlang worden aanbevolen door Brussel om de concurrentiepositie van Frankrijk te versterken.

De wet die in december in de ministerraad zal worden gepresenteerd, bestaat uit drie delen.

Deel een is erop gericht om een liberalisering van activiteiten te creëren, waarbij de voorwaarden voor het uitoefenen van beschermde beroepen zullen worden herzien en ook het wettelijk kader van de activiteit zal worden aangepast, zoals liberalisering van tarieven en vrijheid om zich te installeren, voornamelijk in de juridische sector. Ook moet de ontwikkeling van de transportsector worden gefaciliteerd, bij voorbeeld door het openen van openbaarvervoerlijnen (bussen) in niet-urbane gebieden, waardoor de mobiliteit van jongeren en ook van minder bedeelden moet worden gestimuleerd. Verder moeten investeringen moeten worden versneld, steden worden vernieuwd en moet de toegang tot huisvesting worden vergemakkelijkt.

Het tweede deel gaat over de stimulering van innovatie en investering door het versimpelen en versnellen van procedures voor industriële projecten, onder andere door het verlichten van de verplichtingen voor bedrijven.

Het derde deel heeft betrekking op het ontwikkelen van de werkgelegenheid met maatregelen die bedoeld zijn o.a. voor werknemers in de detailhandel, waarbij uitzonderingen op het verbod om op zondag en ’s avonds te werken gemakkelijker kunnen worden gemaakt. Ook moet het functioneren van de conseils des prud’homme, een bemiddelende instantie bij arbeidsconflicten, worden vergemakkelijkt, vooral om de termijnen te verkorten en ook om sneller tot een verzoening te komen.

In de lijst maatregelen kan iedereen wel iets vinden waar hij wel of juist niet tevreden over is. Uit linkse hoek is al de kritiek te horen dat de wettekst te liberaal is.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account