Verwarring over gîtesverhuur in Frankrijk

Verwarring over gîtesverhuur in Frankrijk

complex horeca

In juli 2016 heeft het Franse parlement een wet aangenomen ter stimulering van een Numerieke Republiek (zie hier). Deze wet, waarin ook bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de aanmelding van gîtesverhuur bij de gemeente, is op 7 oktober 2016 van kracht geworden.

Tot dan toe was de regel simpel: iemand die (bedrijfsmatig of niet) een vakantiehuis wilde verhuren moest dat vóór de komst van de eerste huurders melden bij de gemeente via CERFA-formulier 14004. Dit betrof slechts een aanmelding (waarvoor geen vergunning is vereist) en was dus geen aanvraag voor een vergunning.
Volgens de nieuwe wet zou deze aanmelding voortaan via een ‘déclaration préalable’ moeten gebeuren en wel elektronisch, niet meer met een papieren formulier. De term “déclaration préalable” betekent letterlijk “aanmelding, voorafgaande” (aan de start van een activiteit). Echter, in de praktijk beschouwen gemeenten de déclaration préalable dikwijls als een aanmelding waarvoor zij al dan niet toestemming mogen verlenen.
Vanwege deze praktijk werd de indruk gewekt alsof de nieuwe wet de verhuur van een vakantiehuis gelijkschakelde met een gîtes-verhuurbedrijf. Daarmee zou verhuur van een vakantiehuis dus een gereglementeerde bedrijfsactiviteit worden, waarbij aan strenge eisen moet worden voldaan voordat het bedrijf kan worden ingeschreven. Er waren al Chambres de Commerce die voortvarend aan de slag gingen met deze wet en de dossiers die werden ingediend afwezen wegens het ontbreken van een gemeentelijke vergunning.
Per decreet (gepubliceerd op 30 april 2017 in het Staatsblad) heeft de regering de regelgeving nader uitgewerkt en verduidelijkt. De verplichting tot het elektronisch indienen van een déclaration préalable voor de verhuur van een vakantiehuis is beperkt tot alle gemeenten in de departementen Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) plus in alle gemeenten met meer dan 200.000 inwoners elders in het land. Voor alle andere gemeenten in Frankrijk mogen door de Chambres de Commerce geen extra eisen meer worden gesteld aan de verhuur van een vakantiehuis.

Wim van Teeffelen
Contact: info@ondernemen-frankrijk.nl
Website: http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-frankrijk/cursuss….

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?