Buitenlandse ondernemers in Frankrijk ontevreden

ceseBuitenlandse ondernemers in Frankrijk zijn nog altijd ontevreden over de maatregelen die door de Franse overheid genomen worden. Een jaar na de alarmkreet over het gebrek aan aantrekkingskracht van Frankrijk voor buitenlandse bedrijven, komen de directeuren van Franse filialen van deze bedrijven deze woensdag weer bijeen, deze keer in het Conseil économique, social et environnemental (Cese), ter gelegenheid van een studiedag over “Les états de la France”.

Motto: sneller, verder en sterker. In december 2013 hebben meer dan 50 van deze bedrijven waaronder Adecco France, HP France en Siemens France in het openbaar hun bezorgdheid uitgesproken over de problemen die ze hebben om het moederbedrijf ervan te overtuigen in Frankrijk te investeren en er werkgelegenheid te creëren. Moederbedrijven nemen een afwachtende en voorzichtige houding aan vanwege de ingewikkeldheid en instabiliteit van de wet- en de regelgeving, het gebrek aan flexibiliteit in het arbeidsrecht en de ingewikkelde en lange procedures en de in Frankrijk veel hogere kosten dan elders.

Minister van economische zaken, Emmanuel Macron, die de dag opent, en minister van financiën Michel Sapin, die de dag afsluit, zullen ongetwijfeld antwoorden dat ze de kritiek serieus nemen en zich op de borst kloppen over het pacte de responsabilité dat een jaar geleden werd aangekondigd en vanaf januari in werking zal treden met als doel de heffingen voor bedrijven met 40 miljard te verlichten gedurende deze regeringsperiode en de choc de simplification of de wet op de arbeidszekerheid, waarbij procedures voor het in werking stellen van een sociaal plan worden vereenvoudigd en verkort.

De ministers zullen er eveneens op wijzen dat op 19 oktober jl. al verschillende lange-termijn-maatregelen op de rails zijn gezet tijdens het laatste Conseil stratégique de l’attractivité, een vergadering met een dertigtal directeuren van buitenlandse bedrijven – directeuren die maar hopen dat hun mondiale verantwoordelijken in de daadkracht van Frankrijk blijft geloven. Een overgrote meerderheid van buitenlandse bedrijven die zich in Frankrijk hebben gevestigd (77%) vindt Frankrijk nog altijd geen aantrekkelijk land voor ondernemingen. Om te beginnen neemt de Franse overheid niet de goede maatregelen en als er al maatregelen genomen worden, hebben ze niet het gewenste effect. Ook zijn de maatregelen niet bemoedigend voor het ontwikkelen van activiteiten in Frankrijk, zo luidt de kritiek. Kritiek die overigens erkend werd door minister Emmanuel Macron op 19 oktober, maar door de voorzitster van de Agence française pour les investissements internationaux wordt genuanceerd met de opmerking dat de effecten van genomen maatregelen nu eenmaal niet van de ene op de andere dag zichtbaar zijn en dat een land niet wordt geleid zoals je een bedrijf leidt.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?