UK en Frankrijk op weg naar EU-exit

Dit is het tweede opiniestuk in de rubriek ‘opiniestukken’. Deze keer met als onderwerp: De verhouding van Frankrijk tot de EU en de (economische) consequenties.

Annemiekev laat o.a. haar licht schijnen op de vermaningen van Juncker, de mogelijke antwoorden van Frankrijk en Italië op de machtige positie van Duitsland, de houding van het Verenigd Koninkrijk en de mogelijke oplossingen in een samenwerking met Frankrijk en in een adequate houding van de immigranten die Frankrijk rijk is.

Uw (serieuze) reacties op het stuk kunt u eronder plaatsen. Hebt u zelf een onderwerp dat bespreking verdient? Stuur dan een bericht aan info@infofrankrijk.com.

Met dank aan Annemieke.

UK en Frankrijk op weg naar EU-exit

Laat ik eens beginnen met een stukje uit Best Italia Economy Portal. Nederlanders in Frankrijk lezen en spreken best Engels ook toch ?

17:36 December 10, 2014

(AGI) – Rome, December 10 – Italy and France will have to implement without delay the promises of new reforms and new efforts to comply with the parameters of the Stability Pact ‘EU, otherwise “the consequences will not be pleasant.” …. lees verder op Best Italia Economy Portal

Dus kortweg gezegd : 1) de crisis in Europa duurt onverminderd voort 2) Frankrijk en Italië gaan niet hervormen 3) Griekenland is over de rand van de afgrond geduwd 4) De ECB heeft een plan om de geldpersen aan te zetten.

Wat zullen de consequenties zijn als Herr Juncker zijn dreigement waarmaakt en gaat dreigen met boetes ? Het lijkt mij zeer onverstandig.
Frankrijk kan, wil en zal niet “hervormen”. Het Franse volk bestaat niet – dit in tegenstelling tot het Nederlandse volk – uit een kudde makke schapen die men bijvoorbeeld zo maar kan vertellen dat ze maar jaren langer moeten blijven werken. Terwijl er voor de jongeren niet eens werk is. Zelfs indien Hollande/Valls zich onder druk zouden laten zetten – hetgeen hun politieke zelfmoord nog zou bespoedigen – dan nog maken draconische maatregelen geen schijn van kans, omdat le peuple Français zich niet zal laten dwingen tot hervormingen die haaks staan op de waarden van de République. Bij een dergelijke dreiging gaat de zaak plat en rijdt er geen auto meer en geen trein – het gaat gewoon niet gebeuren.

Het Verenigd Koninkrijk is al een stapje verder. Daar is duidelijk dat 1) er een referendum komt en 2) dat de Britten uit de EU gaan stappen. Op het moment worden alle plannen uitgewerkt hoe men dit verder gaat benaderen.
Het ziet er naar uit dat het EU-verdrag zal worden opgezegd, en er ofwel een associatieverdrag komt met de EU (zoals bijvoorbeeld Zwitserland dat heeft), of dat er bilaterale verdragen zullen worden afgesloten.

hollandeeuWat Frankrijk betreft – de EU (in casu Duitsland, dat nu de absolute macht in Europa aan zich heeft getrokken) stevent nu af op een conflict met het Franse volk. De grote winnaar daarbij is Marine Le Pen. Zij speelt het zeer beheerst en kijkt toe hoe de regering Hollande zichzelf aan het vernietigen is, terwijl de UMP van het ene schandaal in het andere rolt. In 2017 zijn er presidentiële verkiezingen. In de eerste ronde gaan de socialisten eraf.

Dan gaan in de tweede ronde de “gloves off” in het directe tweegevecht tussen Sarkozy en Marine Le Pen.
Sarkozy heeft echter geen geloofwaardigheid meer. Vijf jaar lang was het ” blingbling” en heeft hij niets bereikt. Het grote issue bij de komende presidentiële verkiezingen wordt Europa.

Sarkozy heeft daar niets te bieden – tenminste niets anders dan Hollande en dat is bloed zweet en tranen en vernedering – onderwerping aan de macht van Duitsland.
Het zijn eigenlijk Vichy-regimes die gecapituleerd zijn voor de economische dwang van Duitsland. Wat de Wehrmacht en de dikke Bertha’s niet gelukt is, dat doet nu Frau Merkel.
Maar het Franse volk is niet bereid een nieuwe bezetting over zich heen te laten komen.

2016 wordt het jaar van de Europese lente. Een goede gelegenheid voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om zich te herpakken en intensievere samenwerking te zoeken. Om de deur naar de rest van de wereld weer open te zetten en handelsverdragen af te sluiten buiten de EU om. Die club is te veel in zichzelf gekeerd geraakt – een eindeloze bureaucratische nachtmerrie – die slechts economische stagnatie en een schandelijke werkeloosheid veroorzaakt.

Frans Timmermans moet nu als waakhond van Juncker alle gestoorde plannen van de andere EU Commissarissen weer ongedaan maken. Het toppunt van efficiency – de papiervernietiger van Timmermans wordt direct aangesloten op de printers van de EU Commissarissen.

En de immigranten in Frankrijk? Wel, die hebben niets te vrezen. De verblijfsvergunning zal weer worden ingevoerd en immigranten die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en die iets positiefs bij te dragen hebben aan de economie in hun woonlanden blijven welkom. Post-actieven vallen ook in deze categorie, maar met het bijstandstoerisme zal het gedaan zijn. Wat kunnen immigranten doen om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden en te anticiperen? Om te beginnen eens te stoppen met het negatieve gezeur over hun woonlanden. Een einde aan de ”thuis-is-alles-beter-cultuur “. Integreren en er geen Nederlandse enclave van maken. Misschien wat minder van de kolonistenmentaliteit.

Zie eens wat er zo hier en daar over dit onderwerp gezegd wordt – het is verschrikkelijk.

21 reacties

Comments are closed.

 1. ratatouille
  ratatouille 6 jaar ago

  Ondanks dat Annemieke V de tijd heeft gehad er nog eens over na te denken blijft ie in een rondje draaien met zijn ideeën over het nieuwe Europa. Dat Le Pen in de tweede ronde na het schokeffect nooit die kans zal krijgen die V. hem toedicht, zijn de eerste scheurtjes in het betoog.

  De veronderstelling dat Frankrijk en Engeland gaan samenwerken in de ‘Europese lente’ en nieuwe verdragen sluiten over handel – buiten de EU om – druist in tegen elke historisch besef van de machtsverhoudingen en de geschiedenis van de twee. Is samenwerken met Europa lastig, samenwerken met de Britten is voor de Fransen nog veel lastiger.

  De door V. gedroomde nationalistische Le Pen oplossing, zal geen resultaat bieden op de verwachtingen van banen, welvaart en het behoud van Franse cultuur. Een voortzetting van de huidige weg, een verbetering van de samenwerking binnen EU wel, en ook Italië en Frankrijk moeten hervormen. Wellicht kan de EU boete in een fonds gestoken worden om de eeuwige stakingslust te verzachten?

  Het staat iedereen vrij om stukken van het internet hier te publiceren onder het motto van opinie. We zijn tenslotte allemaal opiniemakers in het huidige internet bestaan. Dat het hier is geplaatst geeft in ieder geval reden voor commentaar. Maar meer waarde kan ik er niet aan geven, het is een mening.

 2. Jako
  Jako 6 jaar ago

  Even uit de losse pols:

  1-Er wordt door niemand gedreigd. Frankrijk heeft, samen met nog 27 EU landen een verdrag getekend waar o.a. een begrotingsnorm is afgesproken. Voor de landen in de Eurozone is daarnaast een afspraak gemaakt welke procedure wordt gehanteerd als een land zich toch niet aan de afspraken houdt (op zichzelf al een doodzonde) met daarin opgenomen een boete. Die afspraken zijn ondertekend door alle staatshoofden en geratificeerd door alle parlementen. Daar kan dus niet zo maar van afgeweken worden. Die boeteregel is er vooral onder druk van Nederland ingekomen. Nederland is het enige Europese land wat nog nooit failliet is gegaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk wat in de moderne geschiedenis al 8 keer failliet is geweest. Voor behoudt van een stabiele munt zou Frankrijk zich dus best wat meer mogen aantrekken van het Nederlandse standpunt.

  2. Het VK is geen stap verder. Daar hebben de geldpersen en devaluatie het werk gedaan en is niet hervormd. Het aangekondigde referendum in 2017 komt er alleen als Cameron met een meerderheid de verkiezingen wint. Die kans is klein, vermoedelijk komt er een coalitie of hij verliest zelfs en ook dan komen er geen verkiezingen. Daarnaast is er een diepe generatiekloof in het VK: Het zijn vooral de ouderen (de typische UKIP aanhang )die uit de EU wil. De jongeren zijn massaal voorstander van een vrij Europa met open grenzen. Mocht er toch een referendum komen, dan staat de uitslag allerminst vast, mede omdat zelfs Cameron tegen uittreding is.

  3-Het uittredingsproces is vastgelegd in het verdrag van Lissabon: Gedurende twee jaar moeten alle verdragen heronderhandeld worden en elk EU lid moet instemmen, ieder lid heeft dus vetorecht. Gezien de slechte onderhandelingspositie van de ‘uittreder’ staat vast dat die op slechte onderhandelingsresultaten kan rekenen.

  4. Het is Frankrijk die het ontstaan van de Euro heeft geëist in ruil voor Duitse hereniging. Frankrijk wilde zijn munt koppelen aan de Duitse industrie om zo een stabiele munt te krijgen. Het ligt niet voor de hand dat juist het Franse volk weer terug wil naar de instabiele waardeloze munt van voorheen.

  5 Frankrijk (onder de Gaulle) heeft zich altijd al verzet tegen Britse deelname aan de EU en toont zich als enige land actief bereid om de Britten de EU uit te werken. Een samenwerking bedenken van VK-FR tegen de EU is ronduit naïef.

  6. Marine Le Pen belooft uittreden uit de Euro, dat kan alleen bij uittreden uit de EU met alle bijkomende reeds geschetste consequenties. Als dat door zou gaan is Frankrijk direct failliet, de schuld blijft namelijk in Euro’s staan en zou uitkomen op ca. 200% BBP. Daarnaast wil Le Pen een uittreden uit de NAVO en aansluiting bij Rusland, waar zij ook haar financiering haalt. Echt geen programma waarmee je in Frankrijk president kan worden, hooguit de 2e ronde vanwege veel proteststemmen.

  7. En dan de immigranten. Aangezien alle verdragen zullen moeten worden heronderhandeld kun je er vergif op innemen dat er juist zeer veel zou veranderen voor immigranten uit de EU. Lopende rechten vervallen, nieuwe rechten vermoedelijk nul.
  Frankrijk heeft weinig problemen met EU immigranten, net als in het VK

  Het immigratieprobleem betreft illegale immigranten uit de voormalige koloniën van beide landen. Voor Frankrijk is dat Noord-Afrika en voor het VK is dat met name India en Pakistan. De EU staat daar helemaal buiten.

 3. "Un con qui marche (…)"
  "Un con qui marche (…)" 6 jaar ago

  Na deze beter leesbare ‘opinie’ te hebben gelezen, heb ik ’n hoop vraagtekens bij al die stelligheden.

  Gebaseerd op ’n artikel in/op “Best Italia Economy Portal” fantaseert Annemieke V. over ’n eerste en zelfs ’n tweede presidentsverkiezingsronde in 2017 en weet reeds wat de uitslag zal zijn. Ik vind dat nogal wat.
  Dat Italiaanse ‘portal’ mag zich dan ‘best’ noemen’, ik heb moeite met ’t begrijpen van al die quotes en quotes in die quotes. Wie zegt nu eigenlijk wat ?

  Hieraan toegevoegd dat er nogal wat peren met appels worden vergeleken. In de Vrije Fruitruimte mag dat, in ’n beperkt systeem als de EU is dat vragen om gezeik. Of : populistisch.

  Kortom : als dit stukje als opiniërend is bedoeld, vraag ik me af wat de schrijver ervan hiermee wil bereiken. Annemieke roept op tot actie ? Neen, dat doet ze niet.
  Beschimpt ze ‘ons’, haar publiek ? Ja, dat probeert ze maar ze slaagt er niet in want haar stappen zijn veels te groot.
  Kent ze haar klassieken ? Dat weet ik niet, ze geeft er geen blijk van.

  J.F. Kennedy, januari 1961: “(…) ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.”

  Peter.

 4. annemieke v
  annemieke v 6 jaar ago

  Vandaag in NOS nieuws :

  “Duitsland: eurozone kan Grexit
  aan.
  De Duitse regering denkt dat de eurozone een Grieks afscheid
  van de euro nu aankan, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.
  Het blad citeert anonieme regeringsfunctionarissen; de regering
  wil geen officiele reactie geven op het bericht.
  Volgens Der Spiegel zijn bondskanselier Merkel en minister
  Schauble van Financien van mening dat de eurozone het vertrek
  van Griekenland kan opvangen doordat allerlei hervormingen in
  de muntunie zijn doorgevoerd. Ook zou het gevaar geweken zijn
  dat bijvoorbeeld ook Portugal en Ierland uit de euro stappen.
  Bovendien zijn door de invoering van de Europese Bankenunie
  de grote banken beter beschermd tegen de gevolgen van een
  Grieks uittreden. Grexit. Volgens Der Spiegel is het in theorie
  mogelijk dat Griekenland uit de euro stapt maar lid blijft van de
  Europese Unie.
  Het blad schrijft dat de regering-Merkel een ‘Grexit’ als
  onvermijdelijk beschouwt als de partij Syriza de verkiezingen op
  25 januari wint. Syriza wil andere voorwaarden afdwingen voor
  de leningen die Griekenland van Europa en het IMF krijgt. In de
  opiniepeilingen heeft Syriza een kleine voorsprong op Nieuwe
  Democratie van de conservatieve premier Samaras”.

  Opmerkelijk – de regering Merkel bepaalt nu wie er in Griekenland de verkiezingen mag winnen…..

  Na de GREXIT, de UKEXIT, de FREXIT, de NEXIT.

  Dit is niet het einde,
  Het is zelfs niet eens het begin van het einde,
  Maar het is misschien het einde van het begin.
  Citaat Winston Churchill.

 5. ratatouille
  ratatouille 6 jaar ago

  Uit de NOS website http://nos.nl/artikel/2011694-supertaks-franse-rijken-wordt-weer-afgeschaft.html vandaag:

  Franse miljonairs kunnen opgelucht ademhalen. De ‘supertaks’ voor rijken wordt deze maand stilletjes ten grave gedragen. Het oorspronkelijke plan om alle miljonairs 75 procent belasting te laten betalen, werd al meteen door het hooggerechtshof verboden.

  De Franse regering paste daarop het plan aan en besloot dat alleen nog miljonairs in loondienst, zoals voetballers en topmensen in het bedrijfsleven, de 75 procent moesten afdragen. Dat heeft te weinig opgeleverd en daarom hoeven de superrijken na 1 februari het toptarief niet meer te betalen.

  President Hollande maakte tijdens zijn verkiezingscampagne bekend dat hij een ‘supertaks’ wilde voor alle miljonairs. De invoering leidde tot veel verzet.
  Depardieu en voetballers

  Zo vertrok acteur Gérard Depardieu naar België en uiteindelijk naar Rusland om aan de hoge belasting te ontsnappen. Hij werd met open armen ontvangen door president Poetin, die hem maar 13 procent belasting laat betalen.

  Ook Franse topvoetballers protesteerden. Even werd zelfs gedreigd om niet meer het veld op te komen, maar die staking ging niet door toen ook de Franse senaat de hoge belasting van tafel veegde.

  Het is niet duidelijk of Gérard Depardieu terugkeert naar Frankrijk nu hij daar binnenkort weer minder hoeft te betalen.

  Rode loper.
  Hollande is zelf ook niet erg gelukkig meer met de maatregel, want de Franse economie hapert. De president wil graag uitstralen dat bedrijven en investeringen welkom zijn in Frankrijk. De supertaks had het omgekeerde effect.

  De Britse premier Cameron zei een paar maanden na de aankondiging van Hollande dat hij “de rode loper” zou uitrollen voor bedrijven die zich in Frankrijk niet meer welkom voelen. In een poging het Franse imago te herstellen, liet de nieuwe premier Valls afgelopen oktober in Londen al weten dat er geen verlenging van de supertaks komt.

  Opmerkelijk – de regering Cameron wil rode loper uit leggen voor Franse bedrijven… Zie hier de onmogelijkheid om economisch samen te werken, tegen de EU belangen in.

  Na de FEDEX, de DISEX, en de EX.

  ‘ Dit is voor de vis. We lezen zelf ook de krant, maar wel die van vandaag’
  Citaat van mij moeder.

 6. Timo
  Timo 6 jaar ago

  LOL Rata.
  Btw naar mijn mening staat het stuk vol niet reële redeneringen. Als “het volk” Marine le Pen als presidente kiest zijn er volgens mij twee mogelijkheden. A. Ze zijn 5 jaar later net zo teleurgesteld als nu omdat er niets is gebeurd. B. Frankrijk is failliet.

 7. Jako
  Jako 6 jaar ago

  Wat een onzinnige redenatie van Annemieke V. De euro landen hebben gezamenlijk enkele jaren hard gewerkt om de Europese instituties te wapenen tegen een nieuwe financiële crisis. Volgens het geciteerde artikel kan Europa nu de schok opvangen van een mogelijk uittreden van Griekenland, hetgeen wellicht het eindresultaat kan zijn van het democratische proces in Griekenland.

  Hoe iemand dan zo krom kan redeneren dat daaruit zou moeten blijken dat Duitsland uitmaakt wie er de verkiezingen mag winnen in Griekenland is mij een raadsel.

  Elk nieuwsfeit aangrijpen en verdraaien om eigen vooroordeel mee te ‘bewijzen’ heeft meer weg van een geloof, slechts geschikt voor in een geloofshuis in plaats van een onderbouwde opinie.

 8. annemieke v
  annemieke v 6 jaar ago

  @Jako. Ik citeer uit Der Spiegel – “Het blad schrijft dat de regering-Merkel een ‘Grexit’ als
  onvermijdelijk beschouwt als de partij Syriza de verkiezingen op
  25 januari wint.”
  Dit lijkt mij een duidelijke poging om de Griekse verkiezingen te beinvloeden.
  Derhalve een onacceptabele inmenging in het verkiezingsproces van een souvereine staat.
  Want de houding van de EU – die nu reeds door Duitsland wordt vertolkt – hangt er van af of een bepaalde politieke partij al dan niet de verkiezingen wint.
  Machtspolitiek en manipulatie dus.

  • Jako
   Jako 6 jaar ago

   Het blad schrijft iets anders dan de officiële bekendmaking van de regering Merkel. Sinds wanneer is de roddelpers de bron van staatsinformatie?

   Manipulatie wellicht, maar door de Duitse roddelpers.

   De houding van de EU is simpel: Elk land, dus ook Griekenland en zelfs Frankrijk moet zich aan de gemaakte afspraken houden. Zo moeilijk te begrijpen is dat toch niet?

   Dat de eurozone een Grexit kan opvangen is een boodschap aan de financiële markten die ook door Syriza en de Griekse kiezer wordt opgepakt: De eurozone laat zich niet nogmaals chanteren voor meer geld en er is geen risico op het uiteenvallen van de euro als de Grieken besluiten te vertrekken. Syriza heeft z’n bluf van uittreden uit de eurozone al ingetrokken. Duitsland heeft 70 miljard euro geleend aan de Grieken en Syriza wil dat gewoon afschrijven, dat doet het goed als verkiezingsleus, maar het is niet reëel en ook dat moet de Griekse kiezen weten.

 9. annemieke v
  annemieke v 6 jaar ago

  Nog een lezenswaardig artikel.

  Syp Wynia in de Elsevier van 4/1/2015 onder de kop :
  “HOE DRAGHI’S RAMKOERS KLOOF IN EUROZONE KAN VERDIEPEN.
  Openlijke onrust in het hart van de eurozone. ECB-voorzitter Mario Draghi wil de geldpers aanzetten. En dat is tegen het zere been van de Duitsers. ”

  Het is chaos en paniek al om in de Eurozone.
  Maar vooralsnog heeft de regering Merkel de regie en dicteert zij de koers.
  De Nederlandse regering loopt braaf aan het handje van Angela.

  Torenhoge jeugdwerkeloosheid in Zuid Europa.
  Het zal ze allemaal een rotzorg zijn.
  Maar de kruik gaat zolang te water tot hij barst.
  En de voorzitter van de Europese Centrale Bank is nu ook al aan het muiten.

  • Jako
   Jako 6 jaar ago

   Weer een artikel die vooral sensationeel moet klinken en inhoudelijk zelfs onjuist is.
   Er is in Europa geen enkele reden om de rente op staatsleningen te verlagen, ook niet die van Italië. De enige reden waarom Draghi wellicht staatsleningen van de bankbalansen wil halen is meer liquiditeit in de markt brengen. In tegenstelling tot de BoJ, de BoE en de Fed krimpt de balans van de ECB, er komt dus steeds minder geld in omloop hetgeen ongewenst is op dit moment van de economische cyclus. Vooralsnog lukt het Dragi om de markten precies de goede kant op te duwen zelfs zonder een cent uit te geven. Chapeau!

   De rest van de aantijgingen van Anneke V zijn uit haar diepe duim gezogen. De geschetste chaos en paniek lijkt zich primair in haar bovenkamer af te spelen.

 10. "Un con qui marche (…)"
  "Un con qui marche (…)" 6 jaar ago

  Annemieke, u gaat nogal ver in ’t trekken van conclusies uit gerecyclede artikelen.

  Hoezo “een duidelijke poging om de Griekse verkiezingen te beïnvloeden.” ? Merkel beschouwt slechts de huidige en wellicht toekomstige politieke situatie in Griekenland, niets meer en niets minder.
  Al die “dussen”, “derhalves” en “wanten” in uw betoog zijn op drijfzand en andere meningen gebaseerde fantasieën.

  Is dat erg ? Neen, u mag denken wat u wilt en dat nog opschrijven en (laten) verspreiden ook. Maar ik zou eerst eens wat oorspronkelijke bronnen raadplegen, daarover nadenken om er ’n dag later wat over te melden.

  Peter.

 11. annemieke v
  annemieke v 6 jaar ago

  Er zijn weliswaar wat reacties verdwenen maar die hadden dus inderdaad helemaal niets met de inhoud te maken. Wat mij betreft hadden die gerust ook mogen blijven staan want zij gaven wel een duidelijk inzicht in de “mindset” van de plaatsers maar anderzijds kan ik er wel inkomen dat het geheel er niet leesbaarder door werd en dat het anderen er wellicht van zou weerhouden ook eens een opiniestukje te plaatsen.

  De EU heeft een hele generatie in de steek gelaten en tot een pauperbestaan veroordeeld. De geschiedenis zal de EU en alle regenten die daarvoor verantwoordelijk zijn daarop afrekenen. Maar ik denk persoonlijk dat lang daarvoor de kiezers hun verantwoordelijk zullen nemen.

 12. Jako
  Jako 6 jaar ago

  En die werkloosheid komt allemaal door de EU? Daar hebben de betreffende landen zelf niks verkeerd gedaan? Geen opgeblazen huizenmarkt, geen opgeblazen lonen, belastingen etc? Het kan ook niet zo zijn dat zonder de EU/euro de problemen in die landen nog veel verder uit de hand zouden zijn gelopen tot aan faillissement toe? Nee, in de bekrompen wereld waarin alles de schuld van anderen is natuurlijk niet.

  En dat er buiten de EU dan ook werkloosheid is en binnen de EU ook landen zijn met een lage werkloosheid. En dat er zelfs landen in de emu zijn met een lage werkloosheid. Hoe kan dat dan als alle onheil uit de EU en de euro komt?

  Zou het dan wellicht gewoon het zoeken van een zondebok zijn, zoals we dat in de geschiedenis al zo vaak hebben gezien? Wel lekker simpel natuurlijk, zo’n wereld.

 13. ratatouille
  ratatouille 6 jaar ago

  De inhoudelijk rammelende betogen van V. wijken niet af van de meninkjes van de diverse nationalistische roeptoeters op het internet; De EU heeft het gedaan, de immigranten hebben het gedaan, Le Pen gaat wel even alles opruimen. En dat alles doorspekt met grote visionaire zichten op de toekomstige tijd.

  V. weet hoe de verkiezingen gaan lopen, welke grootmachten gaan samenwerken, wat het lot is van de EU, en natuurlijk wie de schuld krijgt.
  V. meent dat de geschiedenis de afrekening gaat presenteren aan de regenten (1)
  “de onverschilligheid van de heersende regenten dienaangaand tot grote sociale onrust zal gaan leiden.” en dat de EU op de schop gaat. Dat model, dat betoog, de taal van afrekening die we in de geschiedenis vaker hebben gehoord. De bevolking is door hun schuld (2) ” tot een pauperbestaan veroordeeld”.

  Parallel aan deze gedachten en vluchtige woorden, zijn de vaak gehoorde populistische oproepen tot afrekenen met de grachtengordel, de elite, de bestaande macht en vaak in het kielzog van deze gedachtesprong ook de buitenlanders, de uitkeringstrekkers, de kunstenaars, en dienen de critici de mond gesnoerd te worden en uit het politieke machtsveld worden gespeeld. Want dat gaan zij -de populisten, nationalisten- wel even anders doen. Dat de intellectuele bestuurders niet vaak te vinden zijn in deze subgroep, is niet bij hen doorgedrongen.

  Ook werkeloosheid is niet van nu, eerder zijn er periodes van langdurige werkloosheid geweest waarbij Zuid Europeanen in grote getale naar de meer westelijk gelegen landen gingen op zoek naar werk. De levensstandaard was in Zuid-Europa toen -ook in verhouding- veel lager dan nu, de werkeloosheid in andere delen van de wereld is zelfs veel groter. De EU zal in samenwerking trachten de economische ontwikkelingen te versterken. Dat een machtige economie een machtige stem heeft lijkt mij heel democratisch, er moet ook worden betaald, en schulden gefinancierd. Dat is op lokaal, nationaal en op Europese schaal altijd zo geweest.

  (1) citaat V. infofrankrijk.com 05 01 2015 om 13:03
  ( 2) citaat V. infofrankrijk.com 05 01 2015 om 13:03

 14. annemieke v
  annemieke v 6 jaar ago

  Tja, Als je zo naar de wereldeconomie kijkt dan zie je dat China nog steeds fors groeit alhoewel de groei nu “in the single digits” is. De USA is uit de recessie en begint op te bloeien. Er is daar veel vertrouwen de Dow Jones breekt het ene record na het andere.
  In India gaat het ook prima en Zuid Amerika boomt met als motor Brazilië.
  Zelfs de UK gaat best aardig want die hebben geen last van de vertrouwenscrisis in de Eurozone. Daar zijn ze wijselijk buiten gebleven.

  Kortom elders in de wereld gaat het allemaal goed maar de Eurozone is zo ziek als een hond. En het wordt maar steeds erger omdat Duitsland de hele boel dicteert en er geen enkel begrip is voor de problemen in Zuid Europa.
  Maar dank zij de Euro kan men niet devalueren en zit men bijvoorbeeld in Griekenland in een eindeloze neerwaartse spiraal.

  Ik wil nog graag wat zeggen over de rol van de EU in het conflict in de Ukraine.
  Dit naar aanleiding van je commentaar op de koers die Marine Le Pen vaart ten opzichte van Rusland. Een zeer verstandige benadering van haar want in tegenstelling tot de EU zou zij een betere verhouding nastreven zodat de Russen – en niet alleen Vladimir Putin – niet langer het idee krijgen dat de EU en NATO proberen het land te wurgen. De vieze rol die de EU heeft gespeeld in het ophitsen van dat conflict ( met name de Heren Verhofstadt en van Baalen ), de instructies van de EU om in Oost Oekraine genocide te plegen op de Russisch sprekende bevolking in de Donetsk en Loegansk regio hetgeen zij laten uitvoeren door het Ukrainse leger en de volslagen zinloze sancties en tegensancties schaden zowel Rusland als de ondernemers in de EU. En belemmeren daarmee nog eens het economisch herstel ten koste van de Europese bevolking.

  En dit alles om het megalomane duizendjarige EU rijk verder uit te kunnen bouwen.

  Het zou dus heel goed zijn als de verhoudingen met Rusland weer genormaliseerd zouden kunnen worden want nu zijn de EU en NATO (wederom onder druk van Duitsland) hard bezig om de koude oorlog terug te brengen. Stalingrad is al lang vergeten.

  Wat een verschil in houding ten aanzien van het streven van de Oost Ukrainers naar onafhankelijkheid ten opzichte van de afscheiding van Kosovo. Toen gooide de NATO heel Servië plat om de “rechtvaardige eisen” van de Kosovaren over onafhankelijkheid kracht bij te zetten.

  Het zou dus prima zijn als Marine inderdaad met steun van het Franse volk hier eens zou beginnen met een drastische herorientering want de geschiedenis leert dat er geen Führer is die het Russische volk kan onderwerpen. En dat geldt ook voor de leiders van de EUSSR.

 15. Timo Breumelhof
  Timo Breumelhof 6 jaar ago

  Ik ging net zitten voor een reactie, maar ik heb na de reactie van Jako & Rata niet heel veel meer toe te voegen. 🙂 Ik ben het grotendeels met beide heren eens.
  3 dingen nog:

  A. Als Frankrijk (of ieder ander land) denkt zich aan de internationale marktwerking te kunnen onttrekken dan is dat zelfmoord naar mijn mening.

  B. Waar ik me vooral zorgen over maak is dat er zo veel Fransen zijn die denken dat wat het FN voorstelt praktisch gezien ook echt kan (uit euro etc.).
  Maar dat uit de euro helemaal geen optie is (zonder faillissement) lijkt bij veel Fransen niet door te dringen…

  C. De huidige Crisis in Frankrijk is grotendeels te danken aan Sarkozy en zijn voorgangers, die hebben zitten slapen. In die zin heeft “de bestaande macht” in Frankrijk wel degelijk schuld aan de crisis, maar de EU is een makkelijker (onterecht) target tegenwoordig. Hollande is voornamelijk gekozen omdat men “iets anders wilde” en men heeft ipv niks, weer niks gekregen. Dat zou met MLP nu ook kunnen gebeuren want wat is het alternatief straks?

 16. annemieke v
  annemieke v 6 jaar ago

  Uw gedachten zijn op hol geslagen. Uw uitspraak – “zijn de vaak gehoorde populistische oproepen tot afrekenen met de grachtengordel, de elite, de bestaande macht en vaak in het kielzog van deze gedachtesprong ook de buitenlanders, de uitkeringstrekkers, de kunstenaars, en dienen de critici de mond gesnoerd te worden en uit het politieke machtsveld worden gespeeld” slaat nergens op. De grachtengordel, buitenlanders, uitkeringstrekkers, kunstenaars zijn door niemand anders genoemd dan door u.

 17. Jako
  Jako 6 jaar ago

  China is een derdewereldland met een totalitair regime. Eventuele groei wordt gewoon bepaald door de overheid die ook heel ‘open’ de cijfers presenteert. De VS en het VK ‘groeien’ door het massaal bijdrukken van geld, de destructie van goedbetaalde banen en de creatie van zeer laag betaalde banen. Het VK schuift haar problemen op die manier naar de buren in Europa, in weerwil van hetgeen in verdragen is vastgelegd die deze aloude ‘beggar thy neighbour’ techniek had moeten stoppen.

  Rusland doet het ‘geweldig’ het grootste land ter wereld heeft een economie die kleiner is dan Italië, ook Brazilië, Argentinië (alweer failliet) doen het fantastisch. In Venezuela zijn de winkels leeg, ook dat land is failliet. Wees maar blij met de welvaart in Europa.

  Het is niet de EU die Oekraïne is binnengevallen, maar Rusland. Geschiedsvervalsing is een van de kenmerken van Rusland en het FN. Poetin krijgt het steeds moeilijker om uit te leggen aan de nabestaanden van al die gesneuvelde Russische soldaten hoe dat toch kan, zonder oorlog. Wie geloofd in de vrijheidsstrijd in Oekraïne heeft geen onderzoek gedaan.

 18. ratatouille
  ratatouille 6 jaar ago

  V. legt de schuld bij de regenten, ik neem aan dat hiermee niet de Nederlandse bestuurders uit de 17e en 18e eeuw bedoeld worden, maar de huidige elite, (ook genoemd de grachtengordel), de bestaande macht. De opiniemakers de intellectuelen, bestuurders, de kunstenaars.

  In populistische kringen worden deze parallellen nu eenmaal vaak gelegd en bedoelt men niet de regenten van toen. Mocht V. wel de schuld leggen voor de EU ontwikkeling of de Griekse schulden bij de Amsterdamse bestuurders uit 1650, dan is dat natuurlijk nog veel vreemder.

 19. Timo Breumelhof
  Timo Breumelhof 6 jaar ago

  —- Verwijderd op verzoek van de schrijver —-

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?