Werken in Frankrijk

Werken in Frankrijk

werken in Frankrijk

Visum/ werkvergunning

Je hebt als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als je in een ander EU-land wilt werken.

Arbeidsinstanties

Je kunt je inschrijven bij een ‘pôle emploi’ (uitzendbureau). De volgende instanties kunnen ook van dienst zijn bij het vinden van werk:

Werken met een Nederlands diploma

Een Franse werkgever beslist over je sollicitatie. Daarbij is het van belang dat je ervaring en Nederlandse diploma’s  op waarde kunnen worden geschat. Het opstellen van een Europees Europass CV kan daarom nuttig zijn. In sommige gevallen moet het Nederlandse diploma in Frankrijk worden erkend. Zie voor meer informatie ‘Studeren, stage en Frans leren in Frankrijk’.

Gereglementeerde beroepen

Sommige beroepen in Frankrijk zijn gereglementeerd, dat wil zeggen dat je dit beroep alleen met een speciaal diploma kunt uitoefenen. Een lijst van deze beroepen vind je bij het Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP). Voor een aantal van deze gereglementeerde beroepen kun je een Europese Beroepskaart aanvragen, waarmee de beroepskwalificatie in Frankrijk automatisch wordt erkend.

Werken in de zorg

Binnen de EU, dus ook in Frankrijk, kan iedere arts, apotheker, tandarts, verloskundige of verpleegkundige aan het werk met een Nederlands diploma. Soms wordt gevraagd om een bewijs van inschrijving in het Nederlandse register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Ook dien je je in te schrijven in het betreffende Franse register, artsen bijvoorbeeld bij de Ordre national des médicins, apothekers bij de Ordre national des pharmaciens. Voor de meeste andere beroepen in de zorg moet registratie plaatsvinden in het Franse register Automatisation des Listes (ADELI).

Werken als zelfstandige

Nederlanders kunnen zich in Frankrijk vestigen als zelfstandige indien zij voldoen aan de Franse beroepseisen voor hun branche. Alvorens je als zelfstandige te vestigen of een bedrijf op te zetten is het aan te bevelen om contact op te nemen met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade.

Werken als agrariër of agrifood-ondernemer

Wil je je vestigen al agrariër of agrifood-ondernemer? Neem contact op met de agrifood-afdeling van de Nederlandse ambassade.

Au-pair in Frankrijk

De volgende instanties kunnen behulpzaam zijn bij het vinden van werk als au-pair:

Stage lopen in Frankrijk

Zoek je een stage in Frankrijk? Zie ‘Studeren, stage en Frans leren in Frankrijk’.

Werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Op de website van de UWV is te vinden wat de eventuele gevolgen zijn wanneer je in het buitenland werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.


VACATURES VOOR NEDERLANDSTALIGEN

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?