Uitkering of pensioen behouden in Frankrijk

Uitkering of pensioen behouden in Frankrijk

frankrijk financieel

Het behoud van pensioen of uitkering wanneer je naar Frankrijk emigreert hangt af van verschillende factoren. Pensioenrechten gaan niet verloren.  Wat uitkeringen betreft is het soort uitkering van belang, alsmede het EU-recht en eventuele specifieke afspraken tussen Nederland en Frankrijk. Zie rijksoverheid.nl voor algemene informatie over het meenemen van een uitkering of pensioen naar het buitenland. Ook de instantie die pensioen of uitkering verstrekt kan nadere inlichtingen geven.

Pensioen en kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van kinderbijslag en pensioen (AOW, ANW, AIO). Zie svb.nl voor de regels over wonen en werken buiten Nederland. Wanneer je naast AOW een aanvullend pensioen geniet, kun je het beste contact opnemen met je pensioenfonds.

Uitkeringen via het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitkeren van werkloosheids-, ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, WAZ). Of een uitkering naar het buitenland mag worden meegenomen is te vinden op uwv.nl.

Bijstandsuitkering

Wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt kun je het beste informeren bij de gemeentelijke sociale dienst wat de gevolgen zijn van een vertrek naar Frankrijk.

Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

Wanneer je in het buitenland een Nederlandse uitkering of pensioen ontvangt stuurt de uitkeringsinstantie regelmatig een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita), die moet je invullen en ondertekenen. Ook moet een plaatselijke autoriteit deze ondertekenen en stempelen. Dat kan een functionaris van het gemeentehuis zijn of een notaris. Maar ook de Nederlandse ambassade of het consulaat kan de verklaring van in leven zijn afgeven en stempelen/ondertekenen.

Pensioen

Bij emigratie naar Frankrijk blijven AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW behouden, zolang aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. Een verdrag tussen Nederland en Frankrijk regelt onder meer de controle op het recht op uitkeringen.

Diverse andere factoren kunnen gevolgen hebben voor de netto AOW-uitkering. Het is daarom aan te bevelen om voor vertrek naar Frankrijk contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Over het AOW-pensioen is in Frankrijk inkomstenbelasting verschuldigd. Bij de Nederlandse Belastingdienst (afdeling Buitenland) kun je een vrijstelling tot inhouding van loonbelasting aanvragen.

Wanneer je in Frankrijk woont en daar sociale verzekeringspremies hebt afgedragen, is het verstandig om liefst een jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd contact op te nemen met de regionale afdeling van de Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). Dit is ook van belang wanneer je zowel Nederlandse als Franse sociale-verzekeringspremies hebt afgedragen.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?