Franse wet op het levenseinde van kracht

De Franse wet op het levenseinde, die in februari 2016 definitief is aangenomen, is 5 augustus 2016 van kracht geworden door publicatie in de Staatskrant van de drie teksten die de toepassing van de wet mogelijk maken. Een van de teksten van deze wet, die de rechten van mensen aan het einde van hun leven vastlegt, betreft een diepe en voortdurende sedatie tot aan het moment van overlijden.

In een communiqué zegt de Franse minister Marisol Touraine dat de wet overeenkomstig de wens van de president van de Republiek is, en dat de maatregelen die van kracht worden een fundamentele vooruitgang betekenen voor de rechten van de zieke en van het individu. Ze stelt verder dat de wet, die natuurlijk een intiem onderwerp betreft, een zo groot mogelijk draagvlak heeft in de Franse maatschappij.

Een eerste decreet van de wet geeft precies de voorwaarden aan voor een beslissing om behandeling te stoppen en een diepe sedatie toe te passen tot het moment van overlijden. Het gaat hier om een van de belangrijkste rechten die worden weergegeven in de wet van 2 februari 2016 op het levenseinde.

Een tweede decreet legt de waarde van de vooraf aangegeven wens vast, waardoor iedereen die dat wenst vooraf in een codicil kan bepalen om aan het einde van zijn leven behandeling te verminderen of te stoppen, voor het geval hij zelf niet meer in staat zou zijn om zijn wens kenbaar te maken.

Een model voor een dergelijk formulier dat gebruikt kan worden, wordt aangeboden als bijlage bij de twee wetsonderdelen.

Wat ook wordt vastgelegd, is de mogelijkheid voor een arts om geen rekening te houden met het vooraf geschreven codicil, als hij dit “duidelijk niet van passend”of “niet in overeenstemming met de medische situatie” vindt, maar hij moet in dat geval zijn beslissing toelichten na de mening van het zorgteam en minimaal 1 andere arts, met wie geen hiërarchische verhouding bestaat, te hebben geraadpleegd. Ook moet hij de mening van de vertrouwenspersoon, of, als die er niet is, van de familie en de naasten horen, en de onderbouwing van zijn beslissing in het medisch dossier van de patiënt vastleggen.

Aan het eind van dit jaar zal de minister een informatiecampagne op touw zetten over deze vooraf vastgelegde wensen voor het levenseinde, eerst voor de professionals in de gezondheidszorg, en daarna voor het grote publiek, bij monde van het “Centre national des soins palliatifs”.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?