Snel hulp of zorg vinden voor Nederlanders

Zelfs de meest succesvolle emigranten kunnen in een situatie belanden dat ze advies en hulp van landgenoten nodig hebben. Bij ernstige ziekte, het overlijden van een levensgezel, nijpende financiële problemen kan advies, betrokkenheid en ondersteuning van landgenoten zeer welkom, soms zelfs noodzakelijk, zijn om weer vertrouwen te krijgen in de toekomst.
Vaak, niet altijd, ontstaat deze behoefte aan hulp van landgenoten op latere leeftijd. Het is immers zeker niet zo dat men, hoe langer men in een vreemd land heeft gewoond hoe beter ze ’s lands gewoonten, taal en cultuur begrijpen en beheersen. Integendeel, met het ouder worden niet alleen de gewrichten stroever, ook de culturele empathie wordt minder, het vermogen om sociale initiatieven te nemen verminderd en obstakels die vroeger als een uitdaging werden ervaren worden met het toenemen van de jaren als onoplosbare problemen ervaren.
De behoefte aan advies en hulp heeft niet persé met ouderdom te maken. Jonge emigranten kunnen geconfronteerd worden met problemen die ze “thuis in Nederland” niet zouden tegenkomen of snel kunnen oplossen. Het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden, vrienden van vrienden, buren en toegankelijke overheden kan het vermogen op problemen het hoofd te bieden sterk verminderen.
Voor Nederlanders in Frankrijk zijn er meerdere mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.

ANEAS

ANEAS helpt Nederlanders maar ook “verfranste” Nederlanders, die in Frankrijk in problemen raken en die niet op een eenvoudige wijze opgelost kunnen worden. Een probleem wordt ingewikkelder als de hulpzoekende geen familie heeft om hem of haar te helpen.

http://www.aneas.fr/nl/


Raad en Daad

Antwoorden, adviezen en praktische hulp zijn in principe gratis, tenzij er onkosten mee gemoeid zijn. Ook voor wie al langer in Frankrijk zit en tegen problemen aanloopt, denk aan belastingproblemen, juridische kwesties of bureaucratische perikelen, kan bij een van de inmiddels meer dan 130 vrijwilligers van Raad & Daad terecht, deze zijn verspreid over heel Frankrijk.

http://www.raadendaad.fr/


Nederlands Consulaat in Parijs

Consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade

Nederlands Consulaat


FANF

FANF IS Een koepel van Nederlandse verenigingen in Frankrijk. Door samenwerking en het stimuleren van onderlinge communicatie tussen de verenigingen wordt informatie-uitwisseling tot stand gebracht.

FANF – verenigingen


Doctors on Maps [C]

Met de website Doctors on Maps [C] kunt u heel eenvoudig Nederlandssprekende zorgverleners in Frankrijk vinden.

https://www.doctorsonmaps.com


Indien u andere websites wil voordragen voor opname in deze pagina, stuurt u dan een linkje naar

info@infofrankrijk.com

 

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?