Frankrijk 66,3 miljoen inwoners

oudjesVolgens schattingen van het Insee (l’Institut national de la statistique et des études économiques), bekend gemaakt op 13 januari, telt Frankrijk 66,3 miljoen inwoners op 1 januari 2015: 64,2 miljoen in de métropole en 2,1 in de overzeese gebieden.

In de loop van 2014 is het aantal inwoners gegroeid met 300 000 personen (+0,4%). Deze groei is vooral te danken aan de natuurlijke bevolkingsaanwas, nl. het verschil tussen geboorte- en sterftecijfer. Het jaar 2014 kent een stabiel geboortecijfer, maar het sterftecijfer was minder hoog dan in de jaren 2012 en 2013, toen de klimatologische omstandigheden minder gunstig waren (zeer koude winters) en er grote griepepidemieën plaatsvonden. Daardoor is de bevolkingsgroei groter dan de twee voorgaande jaren. De levensverwachting is in 2014 ook hoger; voor vrouwen is dit 85,4 jaar en voor mannen 79,2 jaar. Ook de levensverwachting van 60-jarigen is hoger: voor vrouwen 27,7 jaar en voor mannen 23,1 jaar.

In Frankrijk zijn in 2014 241 000 huwelijken gesloten: 231 000 tussen mannen en vrouwen en 10 000 tussen personen van dezelfde sekse. Er is verhoging van 2400 huwelijken in 2013 en 2014, veroorzaakt door deze laatste groep. Geregistreerd ongehuwd samenwonenden is opnieuw verhoogd, nadat het aantal in 2011 gedaald was, en telde in 2012 en 2013 168 000 registraties. Omdat sinds mei 2013 het homohuwelijk in Frankrijk werd toegestaan is het aantal Pacs-registraties tussen 2012 en 2013 met 1000 gedaald.

Het aantal verblijfsvergunningen dat in 2014 verstrekt werd is verlaagd, na een tijdelijke hausse en 2013, veroorzaakt door een versoepeling in de regelgeving. Het aantal verblijfsvergunningen is teruggelopen van 35 274 in 2013 tot 31 265 in 2014, een vermindering van 11,4 %, aldus het ministerie van binnenlandse zaken.
Verder zijn er 77 335 nieuwe Fransen: immigranten die de Franse nationaliteit hebben gekregen. Dit is 10,9% meer dan vorig jaar. Het aantal uitzettingen is met 7,7% toegenomen. Er zijn 15 161 illegale vreemdelingen uitgezet.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account