Overheid kondigt versimpeling aan

SimplificationDe Franse overheid kondigt versimpeling aan met een nieuwe reeks maatregelen die het het bedrijfsleven gemakkelijker zouden moeten maken. Ook voor particulieren worden administratieve handelingen gemakkelijker, o.a. dankzij het internet.

Tegen de achtergrond van een historische stijging van de werkloosheid in de maand april, die vandaag in de Franse kranten te lezen was, heeft staatssecretaris van simplificatie, Thierry Mandon, vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd die tot vereenvoudiging van het leven van ondernemers en particulieren zouden moeten leiden. Uniformiteit van maatregelen en op elkaar afgestemde maatregelen, versoepeling van verplichting tot het geven van informatie aan de consument, helderder procedures: de maatregelen zijn talrijk.

De ‘choc de simplification’, waarop de overheid zich beroemt, is dus in gang gezet. 75% van de maatregelen die in april 2014 door de Raad voor de Vereenvoudiging, de Conseil de la simplification, werden gepresenteerd, zijn reeds in werking of de invoering is in gang gezet, zo laat het rapport vandaag weten. De maatregelen betekenen een potentiële besparing van 3,3 miljard euro voor de overheid, en een potentiële besparing van 11 miljard tot 2017.

Vereenvoudiging voor bedrijven

Er komt een structurele politiek die de economische activiteit moet stimuleren, de procedures moet vereenvoudigen en versnellen, zonder de sociale zekerheid of de grondrechten aan te tasten. De overheid erkent dat de administratieve complexiteit en de regelgeving reëel is en dat die drukt op het vermogen om arbeidsplaatsen te creëren, competitief te zijn en te innoveren. Met de nieuwe  maatregelen hoopt de overheid een strategische stap te zetten in de richting van het verstevigen en indien nodig het herstellen van het vertrouwen in de overheid. Hierdoor zouden er gemakkelijker investeringen moeten kunnen plaatsvinden en dit zou weer nieuwe arbeidsplaatsen moeten opleveren.

Om deze versimpeling versneld in werking te stellen heeft de overheid een organisatie in het leven geroepen die geheel gewijd is aan het vereenvoudigen van procedures voor bedrijven. Daarvoor heeft zij naar eigen zeggen een innoverende benadering gekozen, om ervoor te zorgen dat de versimpelende maatregelen overeenkomen met de wensen en de behoeften van de ondernemers. Er zijn werkgroepen van bedrijven en overheid ingesteld die samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen rondom bepaalde ijk-momenten in het leven van een ondernemer.

Inmiddels zijn er 50 maatregelen gedefinieerd vanaf april 2014, en er worden elke 6 maanden voortaan 50 nieuwe gepresenteerd, in oktober en april, gedurende de rest van dit mandaat.

Vereenvoudiging voor particulieren

Op 17 juli 2013 is het programma van versimpeling voor particulieren vastgesteld op basis van 60 maatregelen die administratieve handelingen voor de Fransen moeten vereenvoudigen. Het gaat hier vooral om zaken als het aanvragen van een legitimatiebewijs of zaken met betrekking tot de sociale zekerheid, maar ook meer ingewikkelde zaken zoals de aanvraag voor een vergoeding van gevolgen van een handicap of Fransen in het buitenland.

De regering wil op langere termijn de service naar de gebruikers verbeteren, toegankelijker worden en de vertrouwensband herstellen tussen burger en overheid. Dit zal vooral zichtbaar worden in het ontwikkelen van online-service, verbeteren van de wijze van contact, de beperking van de verplichting tot het verstrekken van gegevens door de gebruiker, waardoor administratieve handelingen mindere zwaar op het dagelijks leven van de Franse zouden moeten wegen.

Sinds anderhalf jaar is ruim een derde van het programma van versimpeling in werking gesteld. Zaken zoals het betalen van de belasting of het toevoegen van een kind aan iemands Carte Vitale zijn al versimpeld. Bijna 50 %  van de maatregelen zijn in ontwikkeling en zouden in de laatste maanden van dit jaar het licht moeten zien.

Op deze website van de Franse overheid kunt u zien hoe het ermee staat.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?