Dag tegen het pesten in Frankrijk

Jaarlijks in november is de dag tegen het pesten in Frankrijk. Ook in Frankrijk is pesten op school een probleem. De Franse overheid wil daar iets aan doen en daarom heeft minister van onderwijs Najat Vallaud-Belkacem een aantal maatregelen genomen. Voortaan is elke eerste donderdag van november in Frankrijk een Nationale dag van mobilisatie tegen het pesten op school. De volgende keer valt dus op 3 november 2016. Deze eerste keer zal de dag tegen het pesten in Frankrijk vooral als thema hebben: het pesten via internet, waaraan een op de vijf leerlingen in Frankrijk wordt blootgesteld.

Om de strijd aan te binden tegen het pesten via internet tussen leerlingen heeft het ministerie van onderwijs samen met de vereniging “e-enfance” een praktische gids ontwikkeld. Bovendien is er een gratis nummer gewijd aan dit soort virtuele pesterij: 0800 200 000. Dit is een anonieme en vertrouwelijke service die open is van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 u, die bereikt kan worden via skype of e-mail, of waar men direct kan chatten met een medewerker. De aanvrager kan ook worden teruggebeld. De dienst kan met juridisch en psychologisch advies komen, afhankelijk van de behoefte het slachtoffer en zijn familie en van het onderwijzend personeel. Ook zijn er andere bronnen die men kan raadplegen, bijvoorbeeld www.nonauharcelement.education.gouv.fr, waar men terecht kan voor advies toegespitst op het slachtoffer, op getuigen, ouders of personeel. De site biedt ook pedagogisch advies aan ouders en leerkrachten.
Het gratis telefoonnummer 3020 “Non au harcèlement” is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur. Wordt een situatie van pesterij daar gemeld, dan wordt deze doorgegeven aan een van de 250 medewerkers van het ministerie van onderwijs die speciaal belast zijn met het ingrijpen in in dit soort situaties. Overigens gebeurt dit ingrijpen alleen met goedvinden van het slachtoffer.
Pesten op school wordt gedefinieerd als herhaaldelijk geweld op school of dit nu verbaal, fysiek of psychisch is. Het geweld vindt plaats door een of meerdere leerlingen tegen een slachtoffer dat zich niet kan verdedigen. Niet alleen fysiekgeweld, ook verbaal pesten wordt als misdrijf gezien. 

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?