Infofrankrijk.com en Nederlanders.fr bundelen krachten

INTRODUCTIE

In overleg met Mariëtta Kenkel en Theo Noordewier heb ik besloten om www.infofrankrijk.com over te nemen. Deze overname, kennisoverdracht en technische verhuizing zijn momenteel in volle gang.

Infofrankrijk, “Wonen en Leven in Frankrijk”, kan worden aangemerkt als het levenswerk van Wim Bavelaar die helaas veel te vroeg is overleden. Ik realiseer me dat het niet eenvoudig is om in het voetspoor van Wim te treden. Wim was niet alleen een begenadigd auteur, hij was ook als geen ander in staat om zich complexe materie eigen te maken en deze in een prettig leesbaar format toegankelijk te maken. Zijn kennis en ervaring over Wonen en Leven in Frankrijk was fenomenaal en ik ben een van de vele “Frankrijkgangers” die zijn boek, “La Maison” en later de website, als waardevolle leidraad heeft mogen hanteren bij het kopen en onderhouden van een huis in Frankrijk. Wim’s schrijfstijl was heerlijk onderhoudend, herkenbaar en voorzien van een plezierige humoristische ‘touch’. De inhoud was praktisch en bruikbaar. Voor mij was het een zeer nuttige en waardevolle gids bij het onderhoud van mijn “résidence secondaire” aan de Côte Opale.

Na het overlijden van Wim Bavelaar hebben Theo en Mariëtta het beheer van de site overgenomen. Ze zijn erin geslaagd om de site in stand te houden en in technisch opzicht aanmerkelijk stabieler, toekomstbestendig en overdraagbaar te maken. Ik ben ze daarvoor zeer erkentelijk. Het was niet de ambitie van Mariëtta en Theo om het beheer van de site voor altijd voort te zetten. Ze hebben kort geleden te kennen gegeven de site te willen overdragen. Ik heb interesse getoond en er zijn sluitende afspraken gemaakt om de overname te effectueren.

IETS OVER MEZELF

Mijn naam is Anton Noë. Als kind verbleef ik vaak bij mijn grootouders in Cannes. Als tiener in een expat-gezin bracht ik mijn jeugd in Parijs door, ik ging daar naar school. Later ben ik daar gaan studeren. Ik woonde zelfstandig in Parijs, studeerde daar en daar had ik mijn eerste baantjes. Aan het begin van mijn “echte” carrière werkte ik zeer internationaal, met langlopende opdrachten in een groot aantal landen waaronder natuurlijk ook Frankrijk. De laatste twee decennia werkte ik als ondernemer in Nederland waar mijn kinderen zijn opgegroeid. Mijn twee volwassen dochters wonen inmiddels zelfstandig en zijn goed geland. Ze staan midden in het leven en ik ben bijzonder trots op ze.

Tegenwoordig leven mijn vrouw Miriam en ik tussen twee landen. We hebben tandenborstels in ons huis aan de Côte Opale, vlakbij Le Touquet-Paris Plage,  dat we kochten in 2001, maar ook in Eindhoven. Sinds 2015 ben ik eindverantwoordelijk beheerder en een van de moderatoren van de website www.nederlanders.fr.

SYNERGIE

Overname

1+1=3, bundel de krachten

Hieronder deel ik graag mijn ideeën met u betreffende de verhouding tussen de websites Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com.

  • Infofrankrijk.com zie ik als “de bibliotheek”. De inhoud van deze bibliotheek dient bijgehouden te worden om actueel en betrouwbaar te blijven. Een inhaalslag is nu dringend noodzakelijk. Verouderde informatie zal worden verwijderd en/of aangepast. Daarnaast zijn voor de toekomst regelmatig onderhoud en updates van groot belang. Dit alles vergt een behoorlijke investering in tijd en moeite. Het actualiseren van de “bibliotheek” is geen sinecure en zal enige tijd in beslag nemen.
  • Nederlanders.fr zie ik als “de ontmoetingsruimte” voor Nederlanders die in Frankrijk wonen of zich daarop voorbereiden. In het forum kan men artikelen plaatsen, vragen stellen en discussiëren. Bijdragen worden aan plaatsingscriteria getoetst alvorens ze worden gepubliceerd. Op reacties wordt in principe geen censuur toegepast, maar stelselmatige beledigingen, smaad en laster worden niet toegestaan, evenmin als het saboteren van onderwerpen door deze bewust “off topic” te sturen. Het is de verantwoordelijkheid van leden en forumbezoekers om de forum-informatie kritisch te beschouwen. De uiteenlopende onderwerpen hebben een relatief korte levensduur en verdwijnen na enige tijd uit het blikveld. Informatie wordt echter zorgvuldig opgeslagen waardoor zij gemakkelijk vindbaar blijft in de zoekmachine van de website.

OVERLAP

Infofrankrijk en Nederlanders.fr dienen dezelfde doelgroep en het centrale thema is “Frankrijk”. Lidmaatschap van beide platforms is kosteloos. Enkel voor advertenties met een aanzienlijk financieel belang; vastgoed, vacatures en bedrijfsberichten, wordt een bijdrage aan de instandhouding van het platform gevraagd alvorens de advertentie wordt geplaatst. Zowel Infofrankrijk.com als Nederlanders.fr hebben vaste adverteerders die langs deze media een voor hen relevante doelgroep bereiken. Beide sites bieden al geruime tijd ruimte aan z.g. re-marketing-campagnes van Google. We zijn nu in staat om adverteerders en re-marketeers een breder gedifferentieerd platform voor marketing en advertising campagnes te bieden en zullen schouder aan schouder met hen werken aan het realiseren van hun commerciële doelstellingen. Op die manier kunnen we de verbetering van gebruiksvriendelijkheid en de ontwikkel- en groeiambities bekostigen en het gebruik en lidmaatschap van beide fora kosteloos houden voor leden en bezoekers.

AMBITIE

Doel is om de karakteristieke kenmerken en de eigen identiteiten van beide platforms te benadrukken en aantrekkelijker te maken. De forumfunctie blijft op beide platforms beschikbaar. De bibliotheek van Infofrankrijk.com wil ik naast de ontmoetingsruimte van Nederlanders.fr plaatsen. Verder wordt gewerkt aan de internationale ontwikkeling en een meertalige versie van www.doctorsonmaps.com, aan modernisering en internationalisering van de Nedergids en aan verdergaande integratie met sociale media met name Facebook en Twitter zoals bijvoorbeeld http://www.facebook.com/groups/kringloopfrankrijk. Bovendien is het streven om op de middellange termijn informatie te ontsluiten door middel van een app.

ONTWIKKELINGSTRAJECT INFOFRANKRIJK.COM

Van onnavolgbaar…

Het overnemen van Wim Bavelaar is een uitdaging. Wim’s inzet en werk zijn onnavolgbaar. Zijn kennis, schrijverstalent en redactionele kwaliteiten zijn door mij niet te evenaren, daar ben ik eerlijk en duidelijk over. Ik heb zeker getwijfeld en me afgevraagd hoe de kwaliteit in stand kan worden gehouden. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat een andere opzet nodig is om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud te behouden en uit te bouwen. Alleen een minder persoonsafhankelijke aanpak kan de toekomst van het platform en haar groei zeker stellen. Het bestaansrecht van Infofrankrijk zal los worden gekoppeld van de inzet van een enkele persoon. Overigens wil ik voorkomen dat ik een verkeerd beeld schets als zou Wim alles zelf hebben gedaan. Wim was er goed in om een deskundig netwerk te betrekken bij het kritisch beoordelen en aanvullen van zijn teksten. Hij noemde ze vaak “de meelezers”. Het gaat om deskundigen op diverse deelgebieden die we nog steeds erkentelijk mogen zijn voor hun bereidheid om kennis te delen en Wim te ondersteunen bij het tot stand brengen van zijn boek “La Maison” en de website.

… naar beheersbaar

In de toekomst zal Infofrankrijk zich ontwikkelen van een betrouwbare gids (website en boek) van één eindredacteur naar een geactualiseerd en beheersbaar kennisplatform waar meerdere deskundigen, ik noem ze Domeinredacteuren, hun medewerking aan verlenen. In dat kader vinden gesprekken plaats met deskundigen die bereid zijn om op deelgebieden verantwoordelijkheid te nemen voor de informatievoorziening op infofrankrijk.
Het kennis en informatieaanbod van Infofrankrijk wordt ontsloten door middel van een gelaagde menustructuur (KOP>>SUBKOP>>ARTIKELEN) en dat zal zo blijven. Met deze menustructuur onderscheid Infofrankrijk zich immers van het forum van Nederlanders.fr waar blogs, berichten, advertenties en vragen in orde van binnenkomst bovenin de voorpagina verschijnen en langzaam naar beneden en de volgende pagina bewegen. Overigens zal de menustructuur van Infofrankrijk de basis vormen voor de inrichting van de handige en handzame app die we in de loop van 2017 willen lanceren. Onze zoekmachines zullen naar beide pagina’s en ook andere betrouwbare informatiebronnen verwijzen zodat zoekacties meer relevante resultaten opleveren.

AFSLUITEND
Het doel van deze overname en bundeling is om bezoekers en leden meer kwaliteit en op hen toegesneden kennis en informatie aan te bieden. De deze ontwikkelingen zullen niet van de ene op de andere dag zichtbaar zijn. Het is een gestaag en voortdurend proces. Deze communicatie heeft als doel om u op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen. De komende maanden zullen we u regelmatig informeren over de voortgang en de stand van zaken.

Reageren kan via:

info@infofrankrijk.com
of
info@nederlanders.fr

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?