Belastingvoordelen weer verminderd

Belastingvoordelen voor investeringen in eigen huis weer verminderd

 

Nadat via de kaasschaafmethode in 2011 de belastingvoordelen voor energiebesparende investeringen in het eigen huis al met 10% waren verlaagd, zijn in 2012 wederom de voordelen worden teruggebracht. Het systeem van deze belastingteruggaven onder de naam ‘crédit d’impôt développement durable’ heeft wegens zijn succes de Franse staat veel geld gekost. Daarom zijn de fiscale tegemoetkomingen nog eens met 10% naar beneden gegaan. Het zwaarst getroffen zijn de investeringen in zonnecellen voor de opwekking van elektriciteit. Bij de start van deze crédit d’impôt was het belastingvoordeel 50%, in september 2010 werd het 25% en in 2011 is het nog 22%. In 2012 is het percentage verder tot 15 gezakt.

Er vallen niet alleen dalingen  te constateren. De aanschaf van energiezuinig gasgestookte ketels wordt beloond met een belastingteruggave van 25% en grote herstelwerkzaamheden die gepaard gaat met gelijktijdig uitgevoerde milieu-investeringen profiteren van een crédit d’impôt dat 10 procentpunten hoger is dan voor de afzonderlijke investeringen. Bijvoorbeeld: als men een condenstatieketel voor de centrale verwarming aanschaft, is de teruggave 11%, het plaatsen van ramen met dubbel glas komt ook in aanmerking voor 11% voordeel en de isolatie van muren voor 19%. Als deze zaken in één keer worden aangepakt, worden de crédits d’impots respectievelijk 21%, 21% en 29%. De plafonds van de investeringen om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen blijven ongewijzigd: € 8000 voor een alleenstaande en € 16.000 voor een koppel, vermeerderd nog met € 400 per inwonend kind. Het systeem geldt alleen voor de hoofdbewoning.

Koppels met een een gezamenlijk inkomen dat lager is dan € 30.000 per jaar kunnen een deel van de werkzaamheden die in aanmerking komen voor het belastingvoordeel, financieren met een renteloze lening. Zelfs is het weer mogelijk om te profiteren van beide voordelen: én belastingteruggave én renteloze lening. Deze ‘cumul’ is voor 2012 weer ingevoerd.

Enkele voorbeelden van de nieuwe percentages:

  • Condensatieketel 11%
  • Houtketel 19%
  • Isolatie ramen, luiken en deuren 11%
  • Isolatie muren of dak 19%
  • Installatie om energie te produceren uit duurzame bron 40%
  • Installatie fotovoltaïsche panelen 15%
  • Warmtepompen 19%
  • Geothermische warmtepompen 32%
  • Installatie opvangen regenwater 19%

Nadere informatie over subsidies is nog te krijgen bij Ademe en Anah (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat – werkend voor particuliere huiseigenaren die het huis zelf bewonen of verhuren). Naast deze instellingen gaan ook steeds meer departementen en regio’s over tot het subsidiëren van milieu- en energievriendelijke warmteopwekking. Je moet de plaatselijke kranten goed in de gaten houden.

Het aandeel van via zonnestraling opgewekte elektriciteit is in Frankrijk gering. De Franse overheid besloot ongeveer tien jaar geleden een belastingteruggave in te voeren op de investering van zonnecellen aan woningen. De opgewekte elektriciteit kon aanvankelijk tegen zeer aantrekkelijke tarieven (60 cent per kWh)  worden teruggeleverd aan de EDF. Dat leverde op een gegeven moment een stormloop aan nieuwe aanvragen op die het stelsel op termijn volledig onbetaalbaar zou hebben gemaakt. Het stelsel ging toen bijna aan zijn  eigen succes  ten onder. Parijs sloot het loket met een ferme klap om enige tijd later met een afgeslankte versie door te gaan. Per jaar werd daarna door de EDF bekeken wat de teruglevertarieven zouden worden. En Bercy – Ministerie van Financiën –  zette geleidelijk het mes in de subsidies.

Zonnecellen zetten licht om in elektriciteit. Zonnecollectoren gebruiken de zonnewarmte voor het opwarmen van huishoudelijk water. De terugverdientijd ligt, afhankelijk van tal van factoren, tussen 9 en 25 jaar bij een investering van € 20.000 voor 25 m² zonnecellen. Investeringen die veel hoger zijn dan in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, waar de prijs van panelen en randapparatuur veel meer gekoppeld is aan ontwikkelingen op de wereldmarkt. En minder aan het mogelijke belastingvoordeel dat de klant uiteindelijk zou kunnen behalen door fiscale restituties. En van belastingen en subsidiemaatregelen weten we dat ze van jaar tot jaar kunnen veranderen. In Frankrijk werd met ingang van 1 januari 2014 de crédit d’impôts op zonnepanelen zelfs helemaal afgeschaft. Een zeer volledige website om de ontwikkelingen – de regels en de techniek – te volgen is die van Photovoltaique.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?