Ontheffing Franse taxe sur la plus-value voor buitenlanders soms mogelijk

Onlangs heeft de regering de precieze voorwaarden bekend gemaakt om in aanmerking te komen van een ontheffing van de taxe sur la plus-value bij verkoop van een huis in Frankrijk door personen die niet in Frankrijk wonen. Dit kan belangrijk zijn als u als Nederlander een tijd in Frankrijk hebt gewoond en belastingplichtig bent geweest in Frankrijk, maar weer naar Nederland bent verhuisd.

Mocht uw Franse huis verkocht worden, dan is er kans dat u de taxe sur la plus-value niet hoeft te betalen.

Artikel 150 U van de Code général des impôts, gewijzigd op 29 december 2013, voorziet in een ontheffing van de plus-values immobilières voor niet-inwoners van Frankrijk, die wonen in een EU-land of in een ander land dat een verdrag met Frankrijk heeft in het kader van de strijd tegen fraude en belastingontduiking.

Deze ontheffing is van toepassing op slechts 1 huis per belastingplichtige en tot 150 000 euro aan plus-value. Er zijn 2 voorwaarden waaraan men moet voldoen:

• De verkoper van het huis moet minstens 2 jaar onafgebroken in Frankrijk hebben gewoond op enig moment voorafgaand aan de verkoop;
• De verkoop vindt plaats uiterlijk 31 december van het 5e jaar dat de verkoper buiten Frankrijk is gaan wonen, of de verkoper heeft het onroerend goed tenminste sinds 1 januari van het jaar voorafgaand aan de verkoop in bezit.

Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 januari 2014.

Ontheffing wordt automatisch verleend aan de belastingplichtige (een fysiek persoon) als de prijs van het verkochte goed lager is dan 150 000 euro of als de plus-value niet aan belasting onderhevig is.

Bron: www.lerevenu.com

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?