Regering werkt aan versoepeling taxe plus-value vakantiewoningen

Om wat meer beweeglijkheid te krijgen in de vastzittende Franse huizenmarkt en om meer bouwterreinen op de nieuwbouwmarkt te laten komen, zal de Franse regering voorstellen met ingang van 2013 de belasting op winst bij de verkoop van tweede huizen te versoepelen en die van bouwterreinen te verzwaren. Te veel particuliere bouwgrond blijft in handen van de eigenaren en komt door de bestaandefiscaliteit te weinig beschikbaar, zo luidt het motief van de minister van Volkshuisvesting Cécile Duflot.

Bij de bepaling van de winst bij de verkoop van résidences secondaires zal een extra aftrek van 20% worden toegepast. Nadere bijzonderheden zullen eind september worden bekendgemaakt. De markt van tweede huizen is vastgelopen als gevolg van de verzwaring sinds 1 februari van de belasting op de verkoopwinst door de periode waarin de belasting moet worden betaald te verlengen van 15 naar 30 jaar. Het ministerie onder de nieuwe regering erkent nu dat deze maatregel van de vorige regering ontmoedigend en contra-productief heeft gewerkt. Het stagneren van deze markt heeft ook al gezorgd voor een forse daling van inkomsten voor de lokale overheden die geld ontvangen uit de overdrachtsbelasting. Het vooruitzicht dat vanaf volgend jaar de taxe sur la plus-value wordt versoepeld door een extra algemene korting van 20% te te passen op de berekende verkoopwinst, moet zorgen voor een opleving van deze markt.Het huidige systeem van een geleidelijke vermindering van de belastingdruk blijft wel gehandhaafd: het ritme van de aftrek van de meerwaarde: tijdens de eerste vijf jaar van het bezit is geen aftrek mogelijk, daarna is deze 2% als de winst is gerealiseerd tussen het 6e en 17e, 4% tussen het 18e en het 24e jaar en daarna 8%. Het belastingpercentage blijft gehandhaafd op 19, vermeerderd met de 15,5% aan sociale heffingen, ook te betalen door buitenlandse (Europese) eigenaren van tweede huizen in Frankrijk. Er wordt gestudeerd op de mogelijkheid om voor Franse belastingplichtingen de taxe sur la plus-value op tweede huizen en verhuurde woningen met ingang van 2014 niet aan een vast percentage te binden, maar te verrekenen met de inkomstenbelasting. Huishoudens met hoge inkomens vallen dan in de tarieven van 30 en 41%. In 2015 zou dat ook moeten gelden bij de verkoop van bouwgrond.

Bij de verkoop van bouwterreinen zal het huidige ritme (2%, 4%, 8%) worden afgeschaft, omdat te veel eigenaren de tijd nemen om te profiteren van een hogere aftrek en hun terrains à bâtir vasthouden. In plaats van de bestaande aftrekregeling komt er een tegenovergestelde regeling voor deze grondbezitters: hoe langer men de grond vasthoudt, hoe hoger de winstbelasting zal worden. De dreigende belastingverzwaring zou moeten zorgen voor een ‘elektrochoc’ waardoor veel meer (20 à 30%) bouwgrond beschikbaar komt om huizen te bouwen. Het streven van François Hollande is erop gericht om jaarlijks 500.000 nieuwe huizen te laten bouwen, waarvan 150.000 in de sociale sector. Tijdens zijn vijfjarige regeerperiode zouden er derhalve 3,5 miljoen huizen bij moeten komen.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?