Micro-entreprise en entreprise individuelle in 2018

Er wordt meer bekend over de plannen die per 1 januari 2008 zullen worden ingevoerd. Het is nog niet zeker dat dat inderdaad gaat gebeuren (zodra daar zekerheid over is, laat ik het weten op deze site), maar hieronder staat wat we tot nu toe weten. Helaas lijkt het erop dat het duidelijke en eenduidige systeem wat door Président Hollande is ingevoerd per 1 januari 2016, wordt vertroebeld door de regering Macron. Waar we nu twee soorten eenmanszaken kennen, komt er een tussenvorm bij. Naar mijn mening gaat dit het klein-ondernemerschap niet aantrekkelijker maken en meer verwarring zaaien. En dat allemaal om een niet doordachte verkiezingsbelofte van Mr Macron (‘we gaan de drempels voor het micro-régime verdubbelen!’) in te lossen.

Om te begrijpen wat er in 2018 gaat gebeuren, zal ik eerst de situatie nu uitleggen. Er zijn nu twee soorten eenmanszaken:

  1. De ‘micro-entreprise’: afdracht van een vast percentage van de omzet, geen boekhouding, geen jaaraangiftes, alles buiten de TVA, één keer per kwartaal dat vaste percentage afrekenen met de overheid en klaar. Voor die afdracht krijgt de kleine ondernemer veel terug: de basis ziektekostenverzekering (vaak ook voor de meewerkend echtgenoot), een arbeidsongeschiktheids- en overlijdenrisico-verzekering, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en nog zo het een en ander. Er zijn twee versies: micro-entreprises met bedrijfsactiviteiten die vallen onder ‘commerce’, die dragen 14,1% af van hun omzet en micro-entreprises met bedrijfsactiviteiten die vallen onder ‘service’, die dragen 22,7% af van hun omzet (in veel gevallen komen er nog enkele kleine posten bij). In ‘commerce’ is de maximale omzet €82.800/jaar en in ‘service’ is die €33.100/jaar. Er is geen minimum-afdracht: indien in een kwartaal geen omzet wordt gemaakt, dan ook geen afdracht, terwijl de ziektekostenverzekering toch doorloopt. Een duidelijk systeem en zeer gunstig voor startende ondernemers.
  2. De ‘entreprise individuelle’: die lijkt sterk op de Nederlandse eenmanszaak: een gedetailleerde boekhouding bijhouden, jaaraangifte doen bij de belastingdienst en een jaarrapport deponeren. TVA in rekening brengen over de verkoop, maar ook TVA terugvorderen op de inkoop . Sociale lasten (nu 15,5%, volgend jaar 17,2%) en belasting (volgens de schijven van de Franse inkomstenbelasting) afdragen over de winst (met een minimum van ongeveer €1000/kwartaal, ook in geval er geen winst is). Dit systeem is uitermate geschikt voor kleine ondernemers die boven de omzetgrenzen van de micro-entreprise (zie bij 1.) uitkomen.

In 2018 krijgen we dan een soort tussenvorm. De micro-entreprise zoals hierboven beschreven blijft bestaan, met dezelfde omzetgrenzen en afdrachtpercentages . Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat ook de entreprise individuelle blijft bestaan in deze vorm (maar daar zijn de plannen nog vaag over). Maar er komt dan een soort ‘micro-entreprise-plus’ bij (het beestje heeft nog geen naam, dus ik heb er zelf maar een verzonnen).

De micro-entreprise-plus heeft omzetgrenzen van €170.000/jaar voor commerce en € 70.000 voor service en dezelfde afdracht-percentages zoals bij de gewone micro-entreprise. Ook hier: geen jaaraangiftes, één keer per kwartaal dat vaste percentage afrekenen met de overheid en klaar. Nou nee, niet klaar. Voor de omzet boven de grenzen van het micro-régime (€33.100 voor service en €82.800 voor commerce) moet namelijk wel degelijk TVA worden berekend. En omdat de ondernemer natuurlijk wel al zijn betaalde TVA op de inkoop wil verrekenen met de TVA die hij incasseert op de verkoop, is er in feite wel degelijk een complete boekhouding nodig en natuurlijk kwartaalaangiftes TVA. Het enige verschil met de entreprise individuelle lijkt dan nog te zijn dat geen afzonderlijke jaaraangiftes voor de belasting nodig is (maar de ondernemer moet toch zijn jaaraangifte inkomstenbelasting doen) en dat er geen jaarrapport hoeft te worden gedeponeerd. Dus leveranciers en klanten krijgen nu te maken met nog veel meer bedrijven, waarvan ze niet kunnen nagaan of die wel betrouwbaar zijn.

Hoewel: ik zag in verschillende commentaren dat dit wel eens een wassen neus zou kunnen worden omdat slechts 5% van de bestaande micro-entreprises omzetten halen die op of tegen het maximale niveau zitten. Dus het aantal ondernemers dat kiest voor deze micro-entreprise plus zou wel eens heel beperkt kunnen zijn. Maar wel een verkiezingsbelofte ingelost, dat dan weer wel…

Wordt vervolgd.

Wim van Teeffelen

©2017 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account