Franse huizenverkopers beter beschermd tegen makelaars

Tot groot ongenoegen van de Franse makelaars (agents immobiliers) heeft de Assemblée nationale een wetsontwerp aanvaard dat de huizenverkopers beter moet beschermen bij de exclusieve opdrachten (mandats exclusifs) die zij verlenen. In concreto gaat het om het schrappen van de strafclausule in een dergelijk contract als de verkoper er zelf in slaagt het huis te verkopen. Na veel onderhandelen in het parlement is uiteindelijk besloten dat die strafclausule blijft gehandhaafd.

De meeste Franse huizenverkopers kiezen niet voor een exclusief mandaat omdat zij de mogelijkheid willen openhouden ook andere makelaars in de gelegenheid te stellen het huis te verkopen of zelf een bord in de tuin te zetten met A vendre. In de huidige, al jarenlang bestaande situatie, moet een verkoper die op eigen kracht zijn huis verkoopt in de periode dat het exclusieve mandaat nog loopt, een boete betalen aan de makelaar. Deze schadeloosstelling is meestal de helft van de courtage die de agent immobilier zou ontvangen als hij erin was geslaagd het huis aan de man te brengen. Stel dat de gemiddelde Franse courtage op 5% ligt, dan moet een particulier die zijn huis voor € 500.000 verkoopt, toch € 12.500 aan de makelaar betalen die het niet lukte om het huis te verkopen. De Franse Tweede Kamer meende dat deze clausule moet worden geschrapt. De Sénat, de Franse Eerste Kamer,  wees het doorhalen van de clausule, na enorme lobby van de makelaars, af.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?