Een muuropening maken

EEN  MUUROPENING  VOOR  EEN  RAAM  OF  DEUR  MAKEN

​Soms wil men in een muur een nieuw raam of een nieuwe deur plaatsen. Dat vergt, vooral bij de dikke natuurstenen muren van traditionele huizen, speciale technieken. Deze worden hieronder toegelicht.

1.  De principiële stappen

1.1 Een aantal steunbalken plaatsen (afb.1)
U moet door de muur een aantal gaten boren/breken waardoor dan
balken gestoken kunnen worden. De onderkant van de balken dient
hoger te liggen dan de bovenkant van de toekomstige latei (le linteau).
Het is moeilijk iets over de juiste onderlinge afstand van de balken (3)
te zeggen. In ieder geval zo dicht bij elkaar dat het naar beneden vallen
van stenen onwaarschijnlijk is. Vaak is dat 40-50cm.
Bij te korte balken komen de stempels (4), Frans etais de maçon, te dicht
bij de muur te staan en men heeft voor de latere werkzaamheden te
weinig ruimte. Te lange balken buigen te veel door en zijn minder
draagkrachtig.
Wanneer de stempels niet op verdiepingsbalken (1) komen te staan
dient men ter overbrugging een stevige plank of balk op de vloer te
leggen (2). Balk: zie afb.2! Dan draait men de schroefstempels goed
aan  zodat de balken (3)  onder spanning komen te staan.
Foto


1.2 De spleet voor de latei uitbreken (afb.2)
Nadat de muur boven de toekomstige opening gesteund is kan men de ruimte voor de latei uitbreken, natuurlijk breder dan de beoogde opening. Hier is overigens een stevige balk (2) als ondersteuning voor de stempels (4) geplaatst, en de niet erg sterke vloerbalken zijn ook weer ondersteund (x).
Zo recht en netjes als op afb.2 lukt het uitbreken van de spleet alleen bij baksteen, bij natuurstenen muren wordt het gat min of meer onregelmatig – soms erg onregelmatig, zie de afbeeldingen 8 – 10.

Foto

afb.  2

Foto

afb.  3
1.3  De latei plaatsen (afb.3)
Dan kan men de latei plaatsen en uitlijnen
 (hier een stalen profiel, het kan ook gewapend beton zijn). Wat op afb.3 niet te zien is: De latei (5)
wordt met wiggen of steensplinters in de
juiste positie gebracht. Dan worden de
oplagen (6) gecementeerd en het gat boven de
latei opgevuld; bij kleine spleten gewoon met
cement opvullen, bij grotere spleten passende
stenen inzetten.
Men kan een latei van gewapend beton ook ter plaatse storten, zie de headerfoto.
1.4   De muuropening uitbreken (afb.4)
Nadat het cement (6) onder de latei uitgehard
is kan men de muur daaronder wegbreken.
Weer geldt dat het gat alleen bij baksteen zo
glad en regelmatig wordt als op afb.4.
Hier is ook een ‘gordijn’ geplaatst om stof en
gruis aan een kant te houden. Daarna worden
de zijkanten van de muuropening afgewerkt.

Foto

afb.  4

Foto

afb. 5 use of strongboys
Er wordt, vooral in de UK, bij dit soort
werkzaamheden vaak met strongboys
gewerkt, een vlakke staalplaat met
de nodige verstevigingen die op een
schroefstempel gezet wordt. Maar dit is
alleen bij baksteenmuren mogelijk, en
omdat de steunen dan heel dicht bij de
muur staan is de werkruimte
mogelijkerwijs ook beperkt.

Foto

afb. 09.5 – 6 strongboy

Foto

afb. 09.5 – 7 strongboy plaatsen

2.  Twee voorbeelden van succesvolle muurdoorbraken

Foto

afb.  8

2.1  Een grote opening in een

natuurstenen muur.

Afb.8: Hier is men begonnen de muur

onder de steunbalken weg te breken.

Tussen muur en stempels is net voldoende
ruimte gelaten voor een steiger.

Afb.9: Langzaam gaat men verder naar

beneden.

Afb.10: Alles gebetonneerd. Hier is voor mij niet duidelijk
of men eerst de latei gebetonneerd en dan

verder gewerkt heeft – of dat men alles

uitgebroken en dan zijkanten en
latei in een stuk gestort heeft.

In ieder geval moet de latei
de nodige wapening hebben.

Foto

afb.  9

Foto

afb.  10

2.2  Vergroten van een bestaande opening – raam wordt g
aragedeur.

De vroegere raamopening is in afb.11 geel aangeduid.
Hier heeft men eerst de muur boven deze opening gesteund en de oude korte latei verwijderd. Dan werd het gat naar links verder uitgebreid, afb.12.
Hierbij werden iets avontuurlijke ondersteuningen toegepast, afb.13.

Foto

afb. 11

Foto

afb. 12

Foto

afb.  13
Dan werd de linkerkant met moellons opgemetseld (afb.12 en 13), een latei gegoten en de rest weer met de originele stenen dichtgemetseld, afb.14.
Zou het niet leuker geweest zijn hier ook zoals bij de oude openingen een uit baksteen gemetselde (voorzet-)toog toe te passen?
|

Foto

afb.  14

3.  Mijn fotocollectie van muurdoorbraken

Klik op een postzegel of kies links boven Play > 

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?