De bouwvergunning: déclaration préalable

Déclaration préalable

Een melding (déclaration préalable) dient te worden gedaan wanneer meer dan 5 m² vloeroppervlak wordt gerealiseerd of de voetafdruk met meer dan 5 m² wordt vergroot en er geen verplichting bestaat tot de aanvraag van een bouw-vergunning (permis de construire).

Daarnaast is een melding vereist bij:

 • bestemmingswijziging van een bestaand gebouw zonder bouwwerkzaamheden
 • wijziging van de buitenkant van een bestaand gebouw
 • renovatie en reiniging van gevels
 • bouw van (omheining)muren van 2 meter of hoger
 • aanleg van een zwembad van 10 tot 100 m2 met een overkapping lager dan 1,8 meter
 • wijziging of verwijdering van een bestaand element van patrimoniaal of landschappelijk belang volgens het Plan local d’urbanisme (PLU) of een gemeentelijk besluit.

Een meldingsdossier bestaat in beginsel uit de volgende acht onderdelen (DP1 t/m DP8):

 • DP1. Plan de situation (existant)
 • DP2. Plan de masse (existant/projet)
 • DP3. Plan en coupe du terrain (existant/projet)
 • DP4. Façades et toitures (existant/projet)
 • DP5. Représentation de l’aspect extérieur (projet)
 • DP6. Document graphique projet-environnement (projet)
 • DP7. Photo de l’environnement proche (existant)
 • DP8. Photo le paysage lointain (existant)

De onderdelen van het meldingsdossier zijn nagenoeg gelijk aan die van het dossier van de bouwaanvraag, zodat voor de inhoud van de verschillende onderdelen gemakshalve wordt verwezen naar de eerdere uitleg over de permis de construire.
Een verschil met de bouwvergunning is dat bij een melding een Représentation de l’aspect extérieur (DP5) moet worden bijgevoegd. Dit kan zijn een fotomontage, waarin zichtbaar wordt welke wijzigingen in de gevels en daken zullen worden aangebracht, of een perspectieftekening van het project.
Voor een bouwvergunningaanvraag moet altijd een Notice worden geschreven, waarin onder meer de toegepaste materialen en kleuren worden toegelicht. Bij een melding voegt u geen Notice bij, maar vermeldt u de toegepaste materialen en kleuren in de tekening met de gevelaanzichten (DP4).
Voor DP2 t/m DP4 geldt dat deze onderdelen alleen behoeven te worden ingediend in geval van wijzigingen. Dus DP2 dient slechts te worden ingeleverd wanneer het gebouwvolume wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door een aanbouw), DP3 wanneer het terreinprofiel verandert (bijvoorbeeld door de aanleg van een zwembad) en DP4 wanneer de gevels of het dak worden aangepast (bijvoorbeeld door het aanbrengen van een nieuwe deuropening of dakraam).
Voorts geldt dat DP5 alleen aan het dossier moet worden toegevoegd wanneer de tekening met de gevel- en dakaan-zichten (DP4) onvoldoende inzicht geeft in de beoogde wijzigingen van het exterieur.
Ook voor DP6, DP7 en DP8 geldt een voorwaardelijke bepaling: deze gegevens behoeven alleen te worden ingediend wanneer het project zichtbaar is vanaf de openbare weg of is gelegen binnen een straal van 500 meter van een gebouw met een monumentenstatus (Monument historique ou classé). Of er zo’n monument bij u in de buurt ligt, is na te vragen op het gemeentehuis.

 

Hebben we hiermee alle bouwvergunningen gehad? Nee, in sommige gevallen zijn bijzondere vergunningen nodig.

Permis d’amenager vergunning voor bepaalde soorten grondwerk.

Permis de démolir vergunning voor het slopen, alleen van toepassing in beschermde gebieden, bijv. in de nabijheid van een monument.

 


Nuttige hints:
U vindt de Franse toelichting en een downloadmogelijkheid voor de formulieren op deze website.
Op de aanvraag voor de déclaration préalable moet door de gemeente binnen een maand een antwoord (positief of negatief) gegeven worden; als er vragen zijn wordt deze termijn verlengd.
Na goedkeuring heeft men twee jaar de tijd om met de werkzaamheden te beginnen. Werkonderbrekingen van max 1 jaar zijn toegestaan. Voor beide beperkingen is een verlenging van 1 jaar mogelijk als men die 2 maanden voor afloop aanvraagt.

Door naar:
De bouwvergunning: offertes en hun beoordeling

Terug naar:
De bouwvergunning: le permis de construire


2 reacties

Comments are closed.

 1. […] De bouwvergunning: declaration préalable […]

 2. […] De bouwvergunning: déclaration préalable […]

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?