Beperken belasting op de plus-value immobilière

Particulieren die besloten hebben hun tweede huis of een verhuurd huis te verkopen, hebben er belang bij de verkoopakte voor 31 augustus 2014 te laten passeren. Zoals eerder gemeld op deze website is er een gunstige regeling met betrekking tot de taxe sur la plus value die geldt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014.

Voor eigenaren die het niet lukt om hun onroerend goed voor 31 augustus te verkopen, zijn er ook andere manieren om de belasting op de plus value te beperken.

Als bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van de tweede woning wordt gebruikt voor het geheel of gedeeltelijk financieren van een woning die als hoofdwoning gaat dienen, kan het bedrag dat daarin wordt geïnvesteerd onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de taxe sur la plus value.

Ook als de woning wordt verkocht aan een instelling voor sociale woningbouw, wordt deze in 2014 en 2015 vrijgesteld van de taxe sur la plus value.

Een andere mogelijkheid om de op te leggen plus-value te verminderen, is die van het optellen van de  kosten van acquisitie (forfait van 7,5 %) bij de aankoopprijs, evenals de kosten van de daarna uitgevoerde werkzaamheden (te bewijzen met facturen of een forfait van 15% als het onroerend goed – niet een bouwterrein – meer dan 5 jaar in het bezit is). In bepaalde gevallen kan het zelfs gunstig zijn om de verkoop uit te stellen om een jaar aftrek te winnen.

Ten slotte kan het ook gunstig zijn het huis te doneren voordat het verkocht wordt. Als de begunstigde het onroerend goed vervolgens doorverkoopt, wordt de plus-value berekend vanaf de datum van de donatie. Deze zeer gunstige regeling moet echter goed worden aangepakt en zorgvuldigheid is geboden, en u moet goed letten op de volgorde van de handelingen en ook op de voorwaarden die na de overdracht aan de begunstigde worden opgelegd.

Hebt u de woning verkregen door middel van erfopvolging,  bijvoorbeeld door het overlijden van een ouder of van een echtgenoot, en wilt u deze verkopen, dan geldt de getaxeerde waarde van de woning van het (kinds-)deel dat u erft op het moment van successie als uitgangspunt voor de berekening van de taxe sur la plus value.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?