Nieuwe arbeidswetgeving in Frankrijk

Frankrijk krijgt (eindelijk) nieuwe arbeidswetgeving. Deze week wordt het wetsontwerp “El Khomri” aangeboden en besproken in de Franse ministerraad. Een van de effecten die worden beoogd met de nieuwe arbeidswetgeving in Frankrijk is het stimuleren van de werkgelegenheid door het geruststellen van werkgevers die nu nog aarzelen om personeel in dienst te nemen, uit angst ze in slechte tijden niet meer kwijt te kunnen.

De versoepeling van het ontslagrecht en het beperken van de vergoeding van een mediator moeten hieraan bijdragen. De vakbonden laten van zich horen. Bereidt u zich voor op een golf van acties… Enkele punten uit de wet hieronder belicht:

● Versoepeling 35-urige werkweek

Op papier blijft de wettelijke arbeidsduur vastgesteld op 35 uur per week. De wet laat echter ruimte om het aantal werkuren per week aan te passen aan de behoeften van de onderneming. Een simpele overeenkomst van het bedrijf kan de werkweek gedurende 16 opeenvolgende weken op 44 tot 46 uur per week vaststellen. De maximale vergoeding voor deze overuren blijft 10%. Voortaan kan iedere bedrijfstak deze vergoeding echter per akkoord vaststellen. Voor werknemers die een contract hebben op basis van eenbepaald aantal uren per jaar vindt ook een versoepeling plaats. De 11 verplichte rusturen per dag kunnen bijvoorbeeld worden opgedeeld.

● Versoepeling van ontslag om economische redenen.

Dit begrip wordt verruimd en aangevuld met twee redenen voor ontslag: een reorganisatie die nodig is voor het behoud van het bedrijf, of een economisch probleem, dat wil zeggen, een vermindering van het aantal orders of daling van de omzet over meerdere opeenvolgende trimesters vergeleken met dezelfde periode van het voorafgaande jaar, verliescijfers over meerdere maanden, een grote afname van het vermogen, of wat de moeilijkheden dan ook veroorzaakt.

● Een plafond aan de vergoeding voor een mediator

Vergoeding van de kosten van een prud’homme, een soort mediator, krijgen een plafond, ook als de fout bij de werkgever ligt. De vergoeding wordt afhankelijk van de ancienniteit van de werknemer.

● Referendum in een onderneming.

Als een akkoord niet door de meerderheid van de bonden wordt ondersteund, kan die bond die minimaal 30% van de werknemers vertegenwoordigt, aan de werknemers vragen om zich direct uit te spreken. Als de meerderheid van de werknemers het eens is met een akkoord, dan zal het worden bekrachtigd.

● Aanpassen van de arbeidsovereenkomsten afhankelijk van de conjunctuur.

Het wetsvoorstel verruimt de mogelijkheden om binnen een arbeidsovereenkomst te varieren. Indien nodig kan een werkgever voortaan een nieuw werkritme opleggen binnen het bestaande arbeidscontract. Als de werknemer dit weigert, kan deze ontslagen worden.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?