Belasting in Frankrijk in 2016

declaration-revenu-impots_4843615Woont u in Frankrijk of hebt u bezit (onroerend goed) in Frankrijk, dan betaalt u belasting in Frankrijk in 2016. Over een paar maanden moet de aangifte voor uw inkomstenbelasting over 2015 weer worden gedaan. Goed om te weten dat er weer een en ander veranderd is met betrekking tot de belasting in Frankrijk in 2016.

De nieuwe belastingwet over de belastingen 2015 voorziet in een herziening van de belastingdrempel. Is uw inkomen in 2015 hoger dan € 40 000, dan moet u vanaf 2016 verplicht online aangifte doen, evenals wanneer uw aanslag hoger is dan € 10 000. Als uw inkomen hoger is dan € 28 000 moet u vanaf 2017 verplicht online aangifte doen. De diverse belastingschijven worden verhoogd met 0,1%, een percentage dat gelijk is aan de prijsindexering (waarbij de prijsstijging van tabak niet wordt meegenomen).

Inkomstenbelasting 2015 :

Tot € 9 700                                      0 %

Van € 9 700 tot € 26 791              14 %

Van € 26 791 tot € 71 826            30 %

Van € 71 826 tot € 152 108          41 %

Meer dan € 152 108                      45 %

Op de website van de Franse overheid  vindt u een simulator, waarmee u kunt uitrekenen hoe veel belasting u gaat betalen over 2015. De overheid waarschuwt overigens dat de definitieve aanslag nog kan verschillen van het resultaat van de simulatie.

Hieronder een fiscale kalender met de belangrijke data voor al uw Franse belastingzaken:

 

15 januari Eerste afschrijving van uw maandbedrag voor de belastingen, als u hebt geopteerd voor een betaling in maandelijkse betalingen.
31 januari Uiterste datum waarop u een automatische afschrijving kunt afgeven van het eerste deel van de aanbetaling in van uw inkomstenbelasting. Het bedrag wordt 25 februari afgeschreven. De machtiging geldt ook voor de volgende termijnen.
15 februari Eerste aanbetaling voor de inkomstenbelasting en sociale lasten. De uiterste betaaldatum geldt alleen als u niet online betaalt (per internet of smartphone, of afschrijving per maand of op de uiterste betaaldatum).
15 februari Tweede maandelijkse afschrijving.
15 februari Uiterste aanmelding voor maandelijkse termijnbetalingen voor het betalen van de eerste aanbetaling van de inkomstenbelasting-afdracht sociale lasten. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf de 15e van de maand volgend op de aanmelding.
20 februari Eerste aanbetaling inkomstenbelasting als u per internet of smartphone betaalt. Als u online betaalt kan dit tot 20 februari middernacht. Bankafschrijving gebeurt vanaf 25 februari.
15 maart 3e maandelijkse afschrijving.
15 april 4e maandelijkse afschrijving
30 april Uiterste datum waarop u een machtiging kunt afgeven voor afschrijving voor het tweede deel van de aanbetaling in tweevoud van uw inkomstenbelasting. Het bedrag wordt 27 mei afgeschreven.
03 mei Sociétés civiles immobilières  (SCI’s): uiterste datum waarop aangifte 2071 en 2072 kunnen worden ingediend.
17 mei 2e aanbetaling van de inkomstenbelasting en sociale lasten. Uiterste betaaldatum als u niet online betaalt (per internet, smartphone of maandelijkse afschrijving).
17 mei 5e maandelijkse afschrijving.
17 mei Uiterste datum waarop u kunt opteren voor maandelijkse afschrijving van het bedrag van de tweede aanbetaling van de inkomstenbelasting. De eerste afschrijving hiervan vindt plaats op de 15e van de maand na uw inschrijving.
22 mei 2e aanbetaling van de inkomstenbelasting als u per internet of smartphone betaalt. U hebt tot 22 mei middernacht. Afschrijving van uw bankrekening vanaf 27.
15 juni 6e maandelijkse afschrijving
30 juni Uiterste betaaldatum om uw belastingen in 2016 maandelijks gespreid te betalen. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf de 15e van de volgende maand. Als u zich na deze datum inschrijft, begint de spreiding in maandelijkse betalingen pas in 2017.
15 juli 7e maandelijkse afschrijving.
16 augustus 8e maandelijkse afschrijving.
31 augustus Uiterste datum voor het afgeven van een machtiging voor afschrijving van de belasting over 2015, die op 15 september betaald moet worden. De afschrijving vindt plaats op 26/09.
15 september Impôt de solidarité sur la fortune (ISF): uiterste betaaldatum voor vermogensbelasting over vermogen waarvan de netto waarde € 1.300.000 bedraagt, en lager is dan € 2.570. 000. Opgepast: de uiterste betaaldatum kan verschoven worden naar 16 november. U ontvangt in dat geval uw aanslag de maand ervoor.
15 september Restsom van de inkomstenbelasting en sociale lasten (het derde deel). Uiterste betaaldatum als u niet online betaalt (internet of smartphone, machtiging tot afschrijving of maandelijks). Deze restsom is het restant van de verschuldigde inkomstenbelasting over 2015 minus de twee aanbetalingen (gedaan in februari en mei). Opgelet: in sommige gevallen is de uiterste betaaldatum verschoven naar 15 november. In dat geval ontvangt u een aanslag in oktober.
15 september 9e maandelijkse afschrijving
20 september Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) als u betaalt per internet of smartphone. Vermogen met een waarde van €1 300 000 of hoger, maar lager dan €2 570 000: u hebt tot 20 september middernacht de tijd. De automatische afschrijving vindt 26 september plaats. Als de uiterste datum 15 november 2016 is, hebt u tot 20 november middernacht om online te betalen. De automatische afschrijving vindt dan plaats vanaf 25 november.
20 september Restsom van de inkomstenbelasting (3e deel) als u per Internet of smartphone betaalt. U hebt tot 20 september middernacht. De afschrijving vindt plaats vanaf 26 september.
30 september Taxes foncières: Uiterste datum waarop u kunt opteren voor automatische afschrijving. De afschrijving vindt plaats op 27 oktober.
17 oktober 10e maandelijkse afschrijving.
17 oktober Taxes foncières: uiterste betaaldatum als u niet online betaalt (per internet of smartphone, machtiging tot (maandelijkse) afschrijving).
22 oktober Taxes foncières: Uiterste betaaldatum per internet of smartphone. U hebt tot middernacht de tijd. De afschrijving vindt plaats vanaf 27 oktober.
31 oktober Taxe d’habitation en contribution audiovisuel public: inschrijving tot automatische afschrijving. Deze vindt 25 november plaats.
15 november Maandelijkse afschrijving. Als uw inkomstenbelasting hoger is dan die van vorig jaar, wordt er deze maand weer een bedrag afgeschreven. U hebt hiervan een overzicht ontvangen.
15 november Taxe d’habitation/contribution à l’audiovisuel public: Uiterste betaaldatum. Het gaat om eerste en sommige tweede woningen. De uiterste betaaldatum staat op de aanslag.
20 november Taxe habitation/contribution audiovisuel public: Als u per Internet of smartphone betaalt is dit de uiterste betaaldatum (tot middernacht). De bankafschrijving vindt vanaf 25 november plaats.
30 november Taxe d’habitation/contrib. Die op 15 december betaald moet zijn : uiterste datum om te opteren voor automatische afschrijving. Het bedrag wordt op 27/12 afgeschreven.
15 december Maandelijkse afschrijving. Als de verschuldigde inkomstenbelasting hoger is dan vorig jaar, wordt er ook deze maand een bedrag afgeschreven : kijk op uw overzicht.
15 december Taxe habitation/contribution, Taxe d’habitation op leegstaande huizen: uiterste betaaldatum als u niet online betaalt (per internet, smartphone, per machtiging of per maandelijkse afschrijving). Het gaat hier vooral om tweede huizen en om sommige eerste huizen. De uiterste betaaldatum staat op uw aanslag.
15 december Belasting op leegstaande huizen : uiterste betaaldatum als u per Tip, overschrijving of contant betaalt. U kunt ook tot 20 december online of per smartphone betalen tot 20 december. De afschrijving vindt paats vanaf 27 december.

 

 

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?