De migratie naar het nieuwe thema

Op 12 mei om 10:00 uur heeft de migratie van “Wonen en Leven in Frankrijk” (www.infofrankrijk.com) naar het nieuwe thema en platform plaatsgevonden.


In de afgelopen maanden zijn ook in de structuur van de nieuwe website belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De “oude’ website had een op pagina’s gebaseerde structuur. De inhoud werd weergegeven in pagina’s die naarmate de inhoud toenam ook steeds langer werden. Dit had als neveneffect dat pagina’s soms onoverzichtelijk werden. Een belangrijke wijziging is dat we de pagina’s converteren naar berichten en berichten krijgen een of meerdere labels.

Als u nu op een menu-element klikt komt u niet op een pagina maar op de verzameling van berichten die een overeenkomstig label hebben.

He menu bestaat uit drie groepen;

Bovenin, in het paarse vlak met witte letter; de “huishoudelijke” menu-elementen zoals; inloggen | forum etc.
Het hoofdmenu bestaat uit werkwoorden; “Wonen”, “Leven” etc. hier treft de bezoeker praktische informatie aan die met deze werkwoorden samenhangen.
Het submenu bestaat uit zelfstandig naamwoorden; “Nieuws”, “Geldzaken” etc.
We hebben een aanvang gemaakt met de conversie van pagina-inhoud naar gelabelde berichten. Die klus is nog niet geklaard! We zijn nog maar net begonnen. Bij die conversie liepen we tegen het probleem aan dat we niet de naam van de oorspronkelijke auteur konden meenemen. Zo kan een pagina die oorspronkelijk werd geschreven door Wim Bavelaar nu als auteur “Redactieteam” hebben.  Wij vinden dit onaanvaardbaar. Inmiddels kunnen we berichten wel toewijzen aan de oorspronkelijke auteur en we zullen dit in de komende dagen, waar nodig, corrigeren.

Er is door ons veel aandacht besteed aan de zoekfunctie. De wijze waarop zoekresultaten worden weergegeven is toegankelijker.

Het overzetten van de inhoud is geslaagd. Alle inhoud van pagina’s en berichten is overgezet. De laatste forumdiscussies en reacties zijn over. Ook is het gelukt, voor zover wij dat kunnen beoordelen, om de inhoud van de elektronische brievenbus te migreren. Het Wannox-archief is een tabje onder “Forum” geworden.

De oude website blijft natuurlijk behouden. Over enkele dagen zullen we deze als zandbak.infofrankrijk.com toegankelijk maken.

Advertenties zijn grotendeels verwijderd en we zijn nog in beraad of we dat zo laten.

Tenslotte, we hopen op de medewerking van de vaste bezoekers en gebruikers van ons “Réseau Social” bij het vele werk dat nodig is om de migratie van pagina-structuur naar berichten-structuur te voltooien. Redacteurs en Auteurs zullen een breder pakket van rechten en bevoegdheden krijgen om deze ondersteuning te kunnen leveren. Hierover volgt nog informatie.

We realiseren ons dat we het geduld van veel vaste bezoekers en forumdeelnemers op de proef hebben gesteld en we zijn hen zeer erkentelijk voor hun geduld. Ook nu, op de dag van de migratie is nog niet alles zoals we dat graag willen hebben. Er zullen ongetwijfeld nog problemen aan de orde komen. We hopen op uw begrip en vertrouwen.

Met vriendelijke groet

Anton Noë

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?