Nog meer Franse consulaten gesloten voor de afgifte van paspoorten

paspoort4

Na 1 oktober 2013 zal het ook niet meer mogelijk zijn op de honoraire consulaten in Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille en Nice paspoortaanvragen in te dienen.  Eerder werd deze maatregel al doorgevoerd voor het consulaat te Straatsburg. Vanaf die datum moeten aanvragen in persoon worden ingediend bij de consulaire afdeling van de ambassade in Parijs.

Het is ook mogelijk om, in persoon, een paspoortaanvraag in te dienen bij de Nederlandse ambassade in een ander land waar men tijdelijk verblijft. De functie van Honorair Consul blijft bestaan. Nederlanders kunnen bij een Honorair Consulaat terecht voor beperkte consulaire dienstverlening. Nadere informatie hierover zal op de website van het Nederlandse consulaat in Parijs te vinden zijn. De reisdocumenten zijn ook in Nederland aan te vragen bij de gemeenten Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt,  Bergen op Zoom en  in 2013 op de luchthaven Schiphol en gemeente Montferland (vanaf maart.)
Deze maatregel, die Nederland ook in andere landen doorvoert, is het gevolg van bezuinigingen.

Naar verwachting zal begin 2014 worden overgegaan tot verlenging van de geldigheidsduur van de paspoorten van 5 tot 10 jaar. Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld, waarna de Eerste Kamer met de wijziging moet instemmen. Inmiddels heeft de Raad van State, die wetten moet beoordelen, de invoer van de langere geldigheidsduur onverantwoord genoemd. Het hoogste adviesorgaan ziet niets in het plan van het kabinet om de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten te verlengen van vijf naar tien jaar. De Raad van State adviseert het plan te heroverwegen omdat verlenging ‘onverantwoord’ zou zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) presenteerde haar voorstel eind vorige maand. De verlenging zou alleen gelden voor paspoorten en id-kaarten van volwassenen. Bij kinderen blijven de identiteitsbewijzen vijf jaar geldig, omdat hun gezicht nog erg in verandering is en de pasfoto daardoor na vijf jaar al achterhaald kan zijn. De Raad van State plaatst kritische kanttekeningen bij het plan. Het adviesorgaan van het kabinet vreest dat eventuele problemen met de beveiliging gedurende de geldigheidsduur niet kunnen worden opgelost. In het voorstel van Spies staat ook dat bij de aanvraag van een identiteitskaart geen vingerafdrukken meer worden afgenomen. De Tweede Kamer had hierop aan de Raad van State gevraagd of het mogelijk is om vooruitlopend op de invoering van de wet niet langer vingerafdrukken op te laten nemen in de identiteitskaart. Dat is niet mogelijk, laat de Raad van State weten.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?