Acceptatieplicht nieuwe baan door ambtenaren weer ingetrokken

ambtenaren5

Het besluit van de vorige regering onder Sarkozy om ambtenaren wier werkplek is vervallen te verplichten actief op zoek te gaan naar nieuw werk, wordt weer ingetrokken. Bij de publicatie van het decreet eind 2010 ontstond veel beroering onder de Franse ambtenaren bij de staat, de ziekenhuizen en de lokale overheden. Het besluit van toen bepaalde dat een ambtenaar wiens post wordt opgeheven geen salaris of werkloosheidsuitkering meer zal ontvangen als hij tot driemaal toe weigerde een vervangende baan te accepteren. Hij liep daarnaast het risico te worden ontslagen of met vervroegd pensioen te worden gestuurd als hij vervolgens nog driemaal weigerde een aangeboden werkplek te accepteren. Onder druk van ambtenarenbonden en de socialisten van destijds is het niet tot toepassing van het decreet van Sarkozy gekomen. Het intrekken van het decreet door de nieuwe minister onder Hollande moet als een tegemoetkoming worden gezien het gemopper van de ambtenaren dat het huidige kabinet van plan is om bij minder belangrijke ministeries twee ambtenaren niet te vervangen bij de pensionering van drie. Onder de vorige regering ging het om het niet vervangen van een ambtenaar bij de pensionering van twee.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?