Franse regering weer aan het werk; benzineprijs omlaag

Ayrault2De Franse regering onder leiding van premier Jean-Marc Ayrault is teruggekeerd van vakantie en weer aan het werk gegaan. De eerste kleine maatregelen die direct werden genomen zijn de verhoging van de spaarlimiet op de belastingvrije spaarbankboekjes Livret A en een tijdelijke bescheiden verlaging van de accijns op benzine en dieselolie. De brandstofprijzen zijn weer sterk gestegen en in Parijs moet zelfs meer dan € 2 per liter loodvrije benzine worden betaald. De eerste minister blijft vasthouden aan het streven om volgend jaar het begrotingstekort te hebben teruggebracht tot de afgesproken 3% maar houdt voldoende slagen om de arm bij het tegenvallen van de economische groei. Als die groei volgend jaar niet de verwachte 1,2% zal bedragen, zal de doelstelling van het terugdringen van het tekort woren ‘aangepast’. Verder is na de eerste ministerraadsvergadering aangekondigd dat in de komende twee jaar 150.000 nieuwe arbeidsplaatsen zullen worden geschapen voor laag opgeleide jongeren. De kosten van dit project zullen oplopen tot € 1,5 miljard aan salarisvergoedingen aan werkgevers. De banen zullen vooral worden gevonden in het toerisme, de sociale sector en de ‘groene’ beroepen. Gewerk wordt aan een versoepeling van het beleid rond de beteugeling van de overlast door Roma-zigeuners. De uit Roemenië en Bulgarije afkomstige kampbewoners kennen nog niet dezelfde rechten als overige EU-burgers in Frankrijk. De overheid wil na de kritiek op het uitzettingsbeleid meer Franse banen openstellen voor de bewoners van de illegale kampen. De uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon van de beweging Front de gauche heeft de laatste dagen ernstige kritiek geuit op het trage en aarzelende optreden van president François Hollande en zijn regering. Van de kant van de rechtse oppositie vraagt men zich af hoe de overheid de accijnsverlaging op autobrandstoffen gaat compenseren.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?