Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

EHIC4

Wie als verdragsgerechtigde (verzekerd via het CVZ in Nederland – College voor Zorgverzekeringen) buiten Europa wil reizen en daarom een reisverzekering met ziektekostendekking afsluit, is hoogstwaarschijnlijk niet tegen ziektekosten verzekerd. Een reisverzekering gaat er gewoonlijk van uit dat men een onderliggende verzekering heeft waarop men, althans een gedeelte, van de ziektekosten kan verhalen. De reisverzekering is voor ziektekosten in principe een aanvullende verzekering. Een aanspraak op zorg via het CVZ voor in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden is echter met de EHIC (European Health Insurance Card) beperkt tot Europa, behalve Frankrijk. De CPAM verzorgt de declaraties binnen Frankrijk maar alleen voor kosten die op Frans grondgebied zijn gemaakt.

Voorzitter Guido Smoorenburg van de FANF (Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk – Fédération des Associations Néerlandaises en France) heeft zich in de materie verdiept en bericht daarover op de website van de FANF. Hij is portefeuillehouder zorgverzekeringen van deze federatie, die zich de laatste maanden duidelijk professioneler manifesteert als belangenbehartiger voor Nederlanders in Frankrijk. Zie ook de verslaglegging hierover van de Federatie over ontmoetingen met de Nederlandse uitvoeringsorganisaties.

Voor 1 mei 2010 verstrekte de CPAM de EHIC en kon men ook voor reizen buiten Europa bij de CPAM terecht. Wie nu met de CPAM belt, loopt de grote kans groot te horen te krijgen dat ziektekosten buiten Europa verhaalbaar zijn op de CPAM. Maar als zo vaak in La France Profonde, zijn niet alle medewerkers van de CPAM goed op de hoogte gebracht van de specifieke situatie rond de Europese verdragsgerechtigden. Zijn de declaraties eenmaal ingediend, dan wijzen de verantwoordelijke uitvoerders bij de CPAM deze af, omdat sinds 1 mei 2010 slechts zorg wordt vergoed die binnen het Franse grondgebied is verleend. Ook reisverzekeraars kunnen verkeerd  informeren omdat men niet goed op de hoogte is.

Blijkens navraag door Smoorenburg bij vier reisverzekeraars geeft geen van de benaderde verzekeraars aan dat de verdragsgerechtigden voldoen aan de voorwaarde van een onderliggende ziektekostenverzekering. Misleidend kan zijn dat men bij kleine declaraties nog wel eens wil uitkeren waardoor de indruk ontstaat dat men goed verzekerd is. Men doet dit echter omdat het te verhalen bedrag niet opweegt tegen de kosten van het verhalen. Juist bij grote bedragen kan er een probleem ontstaan wanneer blijkt dat (althans een deel van) de kosten niet verhaalbaar zijn. Het zal duidelijk zijn dat de reisverzekering hiermede niet geheel nutteloos is. Andere aspecten van de verzekering zoals annulering van de reis, verlies van bagage en repatriëring blijven natuurlijk wel verzekerd.

Een oplossing kan worden gevonden, aldus de conclusie van Smoorenburg, door zich te verzekeren zonder dat een onderliggende basisziektekostenverzekering wordt geëist. Dit valt natuurlijk duurder uit. Via het Ministerie van VWS is gewezen op OOM Verzekeringen (NL). Verdragsgerechtigden in het bezit van een Nederlands paspoort kunnen zich zonder de eis van een onderliggende verzekering verzekeren via hun programma “Tijdelijk in het Buitenland” (Dhr. Sander Mens, +31-70-353 21 00, info@oomverzekeringen.nl). Een tweede mogelijkheid waarbij complementariteit niet uitdrukkelijk wordt geëist, wordt geboden door April International (FR) via het programma Magellan (formule mini). April International heeft dit echter nog niet officieel schriftelijk bevestigd (+33-1-73 03 41 29, ) of via Butet en de Jong (Fay Tabori, Christine Martin, +33-4-76 37 05 22). Een derde mogelijkheid, nog in onderzoek, voor personen tot 70 jaar is misschien het programma Globe Partner van het Franse ACS-AMI.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account