Vloeren, plafonds en muren: een samenspel

 

DIVERSE OPLOSSINGEN VOOR VLOEREN EN PLAFONDS
AFSTEMMING VAN MUUR- EN PLAFONDAFWERKING

1.  Gipsplaten als onderaanzicht, maar dan op de balken
Hier een variant op de in 08.7.4 gegeven oplossing met gipsplaten tussen plafondbalken.
In een vertrek wilde ik een gipsplatenplafond tussen de balken aanbrengen. Maar mijn balken lagen niet alleen schots en scheef en sommige waren erg krom, maar zij waren ook behoorlijk afgerond. Ik zou dus moeilijkheden hebben de L-profielen hoog tegen de zijkanten van de balk te schroeven (zoals in afb. 08.3 – 40).Van de aannemer die wij voor een ander karwei in huis hadden hoorde ik dat hij in dit soort situaties de gipsplaten op de balken legt en dan de verdere opbouw van de vloer voor de bovenverdieping hierop plaatst. Op mijn bedenkingen dat gipsplaten te zwak zijn om chevrons en vloerplanken (en natuurlijk de verkeerslasten daarop) te dragen zei hij dat dit wél kon, de oplage van de chevrons of hun klosjes is immers 180x60mm (balkenbreedte x breedte van de chev-rons). Ik heb dit op de websites van Rigips en Lafarge geverifieerd, en die geven inderdaad een veel hogere druk-belastbaarheid aan dan bij deze plafond/vloerconstructie optreedt.

Dus gipsplaten erop en alles is klaar? Neen. Voor gipsplaten van 12,5mm wordt namelijk voor verticale plaatsing (wanden) een vrije overspanning van max.60cm aanbevolen (= halve breedte van de gipsplaten), maar voor horizontale plaatsing (plafonds) 40cm. Omdat de vrije overspanning tussen mijn balken 80 à 90cm was, heb ik op de gipsplaten om de 38cm metalen plafondrails gelegd, de bekende fourrures 17-47. Nadat platen en profielen lagen heb ik de platen van onder aan deze profielen vastgeschroefd. Waarom de profielen op 38cm HOH? Dat kwam met mijn kamerbreedte goed uit!

Dit is in de tekening afb.1 en de foto afb.2 te zien.

Foto

afb. 08.4 – 1 zie legenda hieronder
Legenda bij afb. 1 en 2:
1.  bestaande balk
2.  gipsplaat
3.  metalen plafondrail
4.  klosje
5.  balkje (chevron)
6.   vloerplanken
de balk (1)    is op de foto hieronder niet te zien, de lijnen – – –  geven alleen de ligging onder de stoot van de gipsplaten aan vloerplanken (6)    liggen er op de foto nog niet

Foto

afb. 08.4 – 2

Deze metalen profielen (3) zijn uitsluitend tegen het doorbuigen van de gipsplaten, hierop kan je natuurlijk niet lopen, de verdere afwerking moest met loopplanken gebeuren.
De plaatlaag (2) (= het plafond) volgt natuurlijk de balklaag, is dus niet perfect horizontaal. Voor de vloer heb ik, om deze horizontaal en recht te krijgen, de opdekconstructie met de klosjes en balkjes (4 en 5 in afb. 1 en 2) gebruikt zoals in 08.1.6 beschreven. Natuurlijk heb ik de klosjes daar geplaatst, waar onder de platen de balken liggen.
Bij dit plafond zijn dus de dragende balken in volle glorie te zien, en de gipsplaten liggen keurig erop, afb. 3.

Foto

afb. 08.4 – 3

 

2.  Eerst wanden, dan plafond?  Of eerst plafond, dan wanden?
Als men in een vertrek wanden en plafond van gipsplaten voorziet is de vraag:
Wat doe ik eerst?

Ik heb beide gedaan. Maar in alle gevallen waar ik de keuze heb zou ik eerst de plafonds en dan de wanden doen. Want als het plafond goed horizontaal ligt en enigszins bij de muur aansluit (er kan best een spleet van 20 of 30mm zijn, en zelfs een spleet die in breedte varieert) kunnen de gipsplaten van de wandbekleding makkelijk tegen dit plafond aangeschoven worden. Alle toleranties van deze plaat komen dan aan de onderkant terecht, en die wordt toch door de plint afgedekt.

Foto

afb. 08.4 – 4 Eerst plafond, dan de wanden

Deze werkwijze is op afb.4 te zien. De plafondplaten zijn reeds tussen de balken geplaatst, en onder de balken is de ossature voor de wandbeplating aangebracht. Voor een goede aansluiting tussen wand- en plafondplaten heb ik tegen het plafond latjes geschroefd (van boven geschroefd) die precies in het vlak van het metalen regelwerk liggen.
In een ander geval was het doelmatiger eerst de wandbekleding te plaatsen, want de plafondplaten liggen hier erg onregelmatig, namelijk op kromme en niet op gelijke hoogte liggende balken; zie afb.5.

Foto

afb. 08.4 – 5 Eerst de wanden, dan pas het plafond.

Dit is overigens hetzelfde vertrek als onder punt 1 (afb. 1 t/m 3) beschreven (platen op balken). Hier heb ik wand- en plafondplaten door een opgeschroefd C-profiel met elkaar verbonden, afb.6.

Foto

afb. 08.4 – 6

NB. Ik heb in dit vertrek alleen de erg onregelmatige niet mooi gemetselde rechter muur van een voorzetwand voorzien en hierin ook alle leidingen weggewerkt. Van de linker muur in afb.5 heb ik de pleisterlaag verwijderd, de muur goed schoongemaakt en als mur apparent gevoegd. De strijkbalk links in afb. 5 is met planken omkleed die een koker om de CV-leidingen vormen.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?