Paspoortenmisère: iedereen naar Parijs, behalve ernstig zieken

This topic has 32 reacties, 14 stemmen, and was last updated 7 years, 4 months geleden by OEVVD.

 • Auteur
  Berichten
 • #198037
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  De minister van Buitenlandse zaken heeft de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) laten weten dat het plan om iedere Nederlander in Frankrijk naar Parijs te laten reizen voor een nieuw paspoort, zal worden doorgezet. Vanaf 1 oktober zal het niet meer mogelijk zijn om voor paspoortzaken naar de over het land verspreide consulaten te gaan. Op de vraag hoe een beperkt mobiele 80-jarige naar Parijs moet gaan om zijn  of haar paspoort te laten vernieuwen, antwoordt de minister via zijn ambtenaren dat de aanvrager dan een originele en recente verklaring van een arts moet overleggen. De ambassade beoordeelt vervolgens of er voldoende zekerheid is over de identiteit en neemt dan een beslissing.

  Bericht op de homepage.

  Wim

  #198038
   220956ien
  Bijdrager

  Ik heb deze vraag ook gesteld in het voorgaande draadje, begrijp ik nou goed dat je eigenlijk geen paspoort nodig hebt als je permanent in Frankrijk woont en dat alleen een Carte Electorale voldoende zou zijn??

  #198039
   bosbess
  Bijdrager

  Ik ben blij dat Wim er een nieuw onderwerp voor heeft geopend. Ik heb mijn reactie op de vraag van Exit nu ook maar naar hier overgebracht.

  Wat in de brief staat is iets anders dan jij hierboven schrijft. Je hebt, schrijft het ministerie, alleen een paspoort nodig om te reizen, niet als legitimatie-document. Als je niet (meer) reist, hoef je je paspoort dus niet te vernieuwen, althans volgens het ministerie. En als je ook geen rijbewijs hebt?

  Verder staat er dat als je in een NL gemeente een nieuw paspoort aanvraagt en die gemeente eist een bewijs dat je in LDF woont waarop óók je nationaliteit staat vermeld, je je bij de Mairie kunt laten inschrijven in het kiesregister, waarna je een kiezerspas krijgt. Op die kiezerspas staan zowel je adres als je nationalitiet vermeld.

  Ik meen in een andere bijdrage gelezen te hebben dat zo’n bewijs niet ouder dan drie maanden mag zijn, dus hoe dat dan moet blijft een raadsel, want kiezerspassen worden echt niet iedere drie maanden vernieuwd.

  Ik weet nu al dat ik over een paar jaar geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt zal zijn (zie onder 1), als ik tegen die tijd tenminste nog niet de franse nationaliteit heb verworven…

  Vreemd is ook de zin: “Een Nederlander die geen andere nationaliteit bezit, kan zijn nationaliteit dan ook niet verliezen vanwege het ontbreken van een Nederlands paspoort.” Iemand met een dubbele nationaliteit dus wel? Merkwaardig.

  #198040

  Ik begin steeds minder te snappen van alle opwinding omtrent deze kwestie.

  U wilt ’n paspoort ? Dan moet u daar wat voor doen, wat voor over hebben. ’n Paspoort is immers niet zomaar iets, het is niet eens ’t eigendom van de bezitter.
  U heeft geen paspoort nodig ? Dan hoeft u weinig te doen.
  U wilt zich legitimeren zonder paspoort ? Genoeg middelen beschikbaar, neem nu zo’n id-kaart die iedereen bij zich dient te hebben en op verzoek te tonen.

  Kortom : dit onderwerp neigt naar zeuren over ‘Den Haag’ in ’t algemeen en ambassade-bashen in ’t bijzonder. Ik dacht dat vakbonden in F konden zeuren over verworven rechten en zo, maar buitenlandse NL-ers kunnen er ook wat van.

  Peter.

  #198041
   Richard Garaud
  Bijdrager

  Laat je gewoon naturaliseren Probleem opgelost!

  #198042
   Taciturne
  Bijdrager

  Ja hoor, wel een paspoort nodig. Tweemaal aangemaand door de ING-bank (erfgenaam van de aloude Postcheque- en Girodienst)dat ik een kopie van mijn paspoort op moet sturen PLUS een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Ze weten blijkbaar bij die oranje jongens nog steeds niet dat Frankrijk helemaal geen bevolkingsregister heeft….. En dit allemaal omdat dat blijbaar moet van Haagsche Regelneven! De ABN-Amro heeft me er nog nooit om gevraagd in 14 jaar.

  Steven

  #198043

  Zoals je al schrijft, Steven, heeft die andere bank je er nooit om gevraagd. Lijkt me dus meer ’n kwestie van die oranje regelneven en volgens mij zitten die in Amsterdam.

  Peter.

  #198044
   jako
  Bijdrager

  Voor een ID kaart geldt dezelfde procedure als een paspoort en het bespaart maar € 5,-, dat helpt dus niks. Overigens heeft hier ABNAmro wel eens om een kopie paspoort gevraagd en ING nog nooit…

  #198045
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  En waarmee legitimeer je je dan in Frankrijk als je niet autorijdt (geen rijbewijs bedoel ik), en geen paspoort hebt? Wordt lastig denk ik.

  #198046

  Jaap, u bent ouder dan 14 jaar ? Dan geldt ook voor u de identificatieplicht, in Nederland en elders. Zich niet kunnen legitimeren valt onder het Wetboek van Strafrecht, nota bene. De Code pénal zegt er ook ’t nodige over.
  Laat uw NL-document nu ook worden geaccepteerd in Frankrijk. Geweldig toch ?

  Peter.

  #198047
   bosbess
  Bijdrager

  Die vraag heb ik hierboven ook al gesteld, maar tot nu toe geen antwoord. Hier een lijstje met zaken waarvoor je in ieder geval in NL een geldig paspoort nodig hebt en een rijbewijs niet voldoet. Zoiets bestaat ongetwijfeld ook in Frankrijk. Voor mijn eerste telefoonaansluiting had ik het nodig en ook voor het openen van een bankrekening.

  Wat de brief van de ING betreft: daarover heeft pas geleden een hevige discussie gewoed in een ander forum. Ik heb toen een meeltje gestuurd aan de ING om er op te willen reageren. In dat forum reageerde de ING niet, maar ik kreeg de volgende email (voorzover hier van belang):

  “De wet stelt steeds meer eisen aan de financiële dienstverlening. Net als andere banken mag de ING alleen zaken doen met klanten van wie de identiteit is vastgelegd. Van een groep klanten is deze identiteit helaas niet goed vastgelegd. Deze klanten hebben dan ook de brief voor identificatie ontvangen.
  Een klant die zich nog moet identificeren, ontvangt hier meerdere brieven over. Eerst ontvangt deze klant een aankondigingsbrief, gevolgd door een herinneringsbrief. Als deze klant dan nog niet gereageerd heeft, volgt een bevestigingsbrief. Hierin wordt de klant op de hoogte gebracht van de blokkade op de rekening. Een rekening wordt daarom ook niet geblokkeerd, zonder dat de rekeninghouder daarvan op de hoogte wordt gebracht.
  Voor klanten die in het buitenland wonen, bieden wij de mogelijkheid om zich in het buitenland te identificeren. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het land van vestiging. In Frankrijk kunt u bijvoorbeeld, als u een geldig Nederlands paspoort heeft, ons een kopie van uw paspoort toesturen. We vragen u daar dan een van de volgende documenten bij te voegen:
  – Het origineel van een uittreksel uit het bevolkingsregister van het land waar u woont. Dit uittreksel, met daarin uw naam, woonadres, woonplaats en geboortedatum mag maximaal drie maanden oud zijn.
  – Een kopie van de specificatie van het inkomen dat op uw Betaalrekening wordt gestort. Deze inkomensspecificatie van uw werkgever of uitkeringsinstantie mag maximaal drie maanden oud zijn.
  We vragen u de stukken op te sturen naar:

  ING
  Free post number 40540
  8900 SP Leeuwarden
  The Netherlands

  Als u een geldig paspoort heeft, dan kunt u zich ook laten identificeren bij:
  – De ambassade van het land van uitgifte van uw paspoort;
  – Een consulaat van het land van uitgifte van uw paspoort;
  – Een onafhankelijke advocaat.

  Daar kan men dan – tegen een bepaalde vergoeding – een kopie van uw identiteitsbewijs waarmerken.”

  Uit dit antwoord blijkt duidelijk dat ze inderdaad geen flauw benul hebben van het feit dat Frankrijk geen bevolkingsregister kent. Uit de reacties in het andere forum kreeg ik de indruk dat deze brief met name mensen treft die maar zelden van hun ING-rekening gebruik maken. Waarom ze die identiteit dan nooit eerder hebben vastgesteld, wordt niet vermeld. Je kunt toch geen bankrekening openen zonder je fatsoenlijk te legitimeren?

  #198048
   220956ien
  Bijdrager

  Nou heb ik toevallig dat ook aan de hand gehad en ik heb een email naar Orange gestuurd en ik heb mijn verontwaardiging uitgesproken omdat ik al 47 jaar klant ben bij Postbank/ING. Zij hebben op de email gereageerd met een telefoontje en die dame aan de andere kant kon zich heel goed voorstellen dat ik behoorlijk teleur gesteld was.
  Ik heb toen ook gezegd dat ik niet van plan was om deze gegevens per post op te sturen want als die brief zoekraakt en/of opengemaakt wordt en jouw identiteit wordt gestolen wast ING zich in onschuld, dat kon zij goed begrijpen.
  Ik heb voorgesteld dat zij mij een email adres gaf en dan kon ik een kopie van mijn ID kaart naar haar verzenden en dat is dus ook zo gebeurt en dat is dus geaccepteerd.
  Gr Exit

  #198049
   220956ien
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit P’Homme de la Terre op 25/02/2013 21:33
  Ik begin steeds minder te snappen van alle opwinding omtrent deze kwestie.

  U wilt ’n paspoort ? Dan moet u daar wat voor doen, wat voor over hebben. ’n Paspoort is immers niet zomaar iets, het is niet eens ’t eigendom van de bezitter.
  U heeft geen paspoort nodig ? Dan hoeft u weinig te doen.
  U wilt zich legitimeren zonder paspoort ? Genoeg middelen beschikbaar, neem nu zo’n id-kaart die iedereen bij zich dient te hebben en op verzoek te tonen.

  Kortom : dit onderwerp neigt naar zeuren over ‘Den Haag’ in ’t algemeen en ambassade-bashen in ’t bijzonder. Ik dacht dat vakbonden in F konden zeuren over verworven rechten en zo, maar buitenlandse NL-ers kunnen er ook wat van.

  Peter.

  Rare reactie, ik wil geen paspoort maar ik wordt verplicht omdat ik anders bepaalde dingen niet kan krijgen.
  Frankrijk heeft trouwens een toonplicht en geen identificatieplicht zoals Nederland.
  En het is terecht zeuren over Den Haag want de kosten van een paspoort gaan 30€ omhoog en mensen die b.v in het zuidoosten van Frankrijk wonen
  konden eerst naar Lyon. Dat worden flinke kosten en daar mag dus niets over gezegd worden want dat is dus zeuren.
  Nou als je eenmaal in het buitenland woont ben je een tweede rangs burger geworden en zo wordt je vanuit Nederland ook gezien en behandeld.

  Gr Exit

  #198050
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  Over de zaak van de ING met zijn identificatiegerommel is een nieuwe draad in deze rubriek geopend.

  Wim

  #198051
   Taciturne
  Bijdrager

  Bij mijn weten is trouwens een rijbewijs géén geldig identiteitsbewijs in Frankrijk. Als Nederlander moet je dan wel terugvallen op een paspoort of als je binnen de EU blijft, een identiteitsbewijs.

  Steven

  #198052
   jako
  Bijdrager

  Precies, en daarmee is het geneuzel van buitenlandse zaken dat “dat het Nederlandse paspoort in de eerste plaats een reisdocument is” volkomen onzin.

  Een paspoort is in de eerste plaats een identiteitsbewijs die een Nederlands staatsburger door de Nederlandse overheid verplicht is bij zich te dragen in Nederland en noodzakelijk is om zich te kunnen identificeren bij allerhande instellingen in binnen- en buitenland. Dat een id kaart vaak voldoende is maakt niets uit, de procedure om deze te verkrijgen is identiek aan die van een paspoort.

  Ik hoop dat de FANF het hierbij niet laat zitten en het ‘hogerop’ zoekt.De Nederlandse overheid maakt het de ‘Nederfransen’ onevenredig moeilijk om een identiteitsbewijs te bemachtigen, terwijl de burger door diezelfde overheid en de overheid van het woonland verplicht wordt om een dergelijk document te hebben.

  #198053
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een paspoort in de eerste plaats een reisdocument.

  Wim

  #198054
   mboret
  Bijdrager

  Mijn zoon heeft twee nationaliteiten: Frans en Nederlands. Zolang hij een Nederlands paspoort heeft blijft hij Nederlander. Na 1 april a.s. veranderd de wet in Europa: men vindt twee nationaliteiten overbodig. Maar zolang je twee paspoorten hebt, kan je die twee nationaliteiten niet verliezen.

  #198055

  Goedemorgen MBoret, en welkom.

  Hebt u enige nadere informatie met betrekking tot die wetswijziging per 1 april ?

  Peter.

  #198056

  Ah, gevonden.

  Het paspoort wordt hier gezien als bewijs van Nederlanderschap en niet slecht als reisdocument.

  Peter.

  #198057
   Taciturne
  Bijdrager

  Een Franse vrouw trouwen, zoals ik. Aan te bevelen.
  Tot nu toe geen spijt van gehad. De aanvraag van de Franse nationaliteit wordt in gang gezet. 😉

  Steven

  #198058
   felix
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit P’Homme de la Terre op 27/02/2013 08:13
  Goedemorgen MBoret, en welkom.

  Hebt u enige nadere informatie met betrekking tot die wetswijziging per 1 april ?

  Peter.

  Een en ander staat zeer duidelijk hier uitgelegd.

  #198059

  Join the club, Steven, en volg de Haagse berichten zorgvuldig.

  Felix, ik had ’n betrouwbare bron (BiZa) reeds gevonden zoals u kon zien, dank even zo goed. Wat journalisten en ander volk er vervolgens van maken …

  Peter.

  #198060
   mboret
  Bijdrager

  Het een en ander staat ook te lezen op de site van het ministerie van binnenlandse zaken. Bovenstaande info is ook bestigd door mail van binnenlandse zaken.
  Voor mijn zoon (die 28 jaar wordt dit jaar) geldt dus dat hij, behalve de Franse nationaliteit, ook gewoon Nederlander blijft, omdat hij niet buiten de Europese Unie heeft gewoond. Vreemd is inderdaad wel dat bij mensen die alleen de Nederlandse nationaliteit hebben geldt dat het paspoort een reisdocument is (zij kunnen nooit de Nederlandse nationaliteit kwijt raken), maar voor mensen die twee nationaliteiten hebben, kan het hebben van een Nederlands paspoort voorkomen dat zij die nationaliteit kwijt raken!

  #198061
   bosbess
  Bijdrager

  Naar aanleiding van de bijdrage van Felix hierboven heb ik een email gestuurd naar de auteur van het artikel, mevrouw mr H. de Voer:

  “Dag Mevrouw De Voer, op de site http://www.rnw.nl las ik uw heldere artikel over nederlanderschap. Zonder aan uw deskundigheid te willen twijfelen heb ik me toch verbaasd over de volgende alinea:

  “U kunt er wel voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit niet verliest, ook al woon je in het buitenland en heb je drie of vier nationaliteiten. Dat kan eenvoudig door ervoor te zorgen dat u altijd een geldig Nederlands paspoort hebt. Laat uw paspoort dus niet verlopen maar zorg ervoor dat u het elke vijf jaar op tijd verlengt. Dan kan tien jaar verblijf in het buitenland geen reden zijn voor verlies van de Nederlandse nationaliteit.”

  Voorzover mijn kennis reikt geldt het bezit van een paspoort weliswaar als bewijs van nationaliteit, maar het schept geen nationaliteit. Met andere woorden: als je een paspoort bezit, is het goed mogelijk dat je niet de nationaliteit van het betreffende land hebt, bv omdat je die hebt verloren. Als je dus in de door u genoemde gevallen je nationaliteit na 10 jaar verliest, hoe kan dan het vernieuwen van je paspoort er voor zorgen dat je de NL nationaliteit toch behoudt? Of is dat in de wet bepaald?

  Het antwoord op deze vraag is o.a. van belang in een discussie op een forum voor Nederlanders in Frankrijk, waarin een van de deelnemers uw artikel onder de aandacht bracht.” Per kerende post kreeg ik antwoord:

  “Beste mevrouw, dank voor uw e-mail.

  Een paspoort an sich bewijst inderdaad niet je Nederlanderschap. Het is slechts een identiteits- en reisdocument. Door elke vijf jaar je Nederlandse paspoort te verlengen laat je aan de Nederlandse overheid weten dat je je Nederlandse nationaliteit wenst te behouden. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een Nederlandse ID kaart of een Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap. Dit is inderdaad in de Nederlandse nationaliteitswetgeving vastgesteld. Om die reden vervalt het Nederlanderschap automatisch bij meer dan tien jaar verblijf buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en buiten de EU als men meer dan tien jaar geen Nederlands paspoort heeft gehad.

  Let op: het geldt dus niet voor meer dan tien jaar verblijf in Frankrijk, aangezien Frankrijk een lidstaat is van de EU.
  Interessant een forum voor Nederlanders in Frankrijk! Kunt u mij het website adres geven, dan kan ik eens een kijkje nemen.
  Met vriendelijke groet / Kind regards,

  Uiteraard heb ik mevrouw De Voer de link naar InfoFrankrijk toegestuurd.

  #198062
   tommie1951
  Bijdrager

  misschien een stomme vraag maar kan je e.e.a. ook regelen bij ing.fr die schijnt ook allerlei bijkantoren te hebben

  #198063
   bosbess
  Bijdrager

  De vraag is helemaal niet stom. Je hebt hem alleen onder het verkeerde onderwerp geplaatst. Dit onderwerp gaat over paspoorten. Ik zou je wel willen adviseren om je vraag nogmaals te stellen in het onderwerp “ING vraagt om identificatie buitenlandse klanten”, maar ik vermoed dat je dit beter aan de ING NL kunt voorleggen, die je de brief heeft toegestuurd. Zelf dacht ik dat ING in Frankrijk alleen via internet werkt, maar misschien vergis ik me.

  #198064
   Rondo
  Bijdrager

  ff met Den Haag gebeld. Carte electorale is voldoende bewijs van NL nationaliteit, datum van afgifte was niet belangrijk.
  Een NL ingezetene heeft na 5 werkdagen zijn/haar nieuwe paspoort. Woont u buiten Nederland dan duurt het slechts 10 werkdagen. Ik doe mijn best om positief te denken maar vindt dit gewoon discriminatie van de Nederlander met vaste verblijfplaats in het buitenland. @Peter, niks geen opwinding, gewoon een constatering. Of in sprookjes blijven geloven gezien je afbeelding.

  Rondo

  #198065
   jako
  Bijdrager

  Dus de Nederlandse ambtenaar vindt de overgeschreven gegevens van een NL paspoort door een Franse ambtenaar ergens in de oudheid wel geloofwaardig, maar het presenteren van een nog geldig NL paspoort niet?

  Kunnen we dat op schrift krijgen en publiceren in de media?

  #198066
  Quote:
  Quote uit Rondo op 1/03/2013 11:47

  @Peter
  , niks geen opwinding, gewoon een constatering. Of in sprookjes blijven geloven gezien je afbeelding.

  Welkom anonieme “Rondo”, ik constateer nog steeds ’n zekere opwinding.

  Wellicht ’n ideetje voor us web-baas Wim : is identificatie met ’n kopietje van ’n desnoods verlopen paspoort bij deelname aan dit forum niet bevorderlijk voor ’t niveau van de discussie hier ?

  Peter, uw sprookjesprins met z’n rare reacties omdat ze u wellicht niet bevallen.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 33)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account