40 jaar doodsstrijd van de franse staat

This topic has 38 reacties, 6 stemmen, and was last updated 7 years, 2 months geleden by Anoniem.

 • Auteur
  Berichten
 • #194216
   bosbess
  Bijdrager

  Jos stuurde me een interessant artikel toe uit Le Causeur, getiteld: “Quarante ans d’agonie d’état” (40 jaren doodsstrijd/langzame ondergang van de staat). Heel leerzaam om te lezen hoe (volgens de auteur) Frankrijk in 40 jaar tijd is terechtgekomen in de machteloze economische situatie waarin het land zich nu bevindt. In het kort komt het hier op neer:

  Alle franse presidenten in de afgelopen 40 jaar, of ze nu links of rechts waren, begonnen altijd met een totaal tegenovergestelde koers te varen dan hun voorganger. In plaats van hervormingen van het totaal verstarde staatssysteem door te voeren, smeten ze al het voorgaande overboord. Daarmee gooiden ze het kind met het badwater weg. (Hetzelfde zien we nu bij Hollande gebeuren: alle Sarkozy-maatregelen gaan overboord, inclusief de goede, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en en het geleidelijk vervangen van twee ambtenaren door één, bb) Vervolgens hielden ze strak en stijf vast aan hun eigen gelijk en aan de eenmaal ingeslagen weg, wat dan weer tot ontevredenheid en een reactie bij hun opvolger leidde. (Die laatste fout maakt Hollande niet, maar ook dat leidt tot ontevredenheid, omdat hij daardoor een onzekere en niet daadkrachtige indruk wekt, bb)

  Maar er is een tweede oorzaak volgens de auteur: het zich volledig overgeven aan Europa en Brussel. Dit is begonnen met Jacques Delors, met volledige instemming van Mitterand die met een nieuwe ideologie (europese eenheid) zijn linkse kiesers en de rechtse oppositie tevreden wilde houden. Alle volgende presidenten zijn op die ingeslagen weg voortgegaan. Maar de EU eenheid en de Euro hebben niet geleid tot het afstaan van een deel van de nationale bevoegdheid van de lidstaten, maar tot een volledige machteloosheid van hun nationale regeringen. Door het absolute verbod van iedere nationale maatregel die de vrije concurrentie binnen de EU kan beperken is alle macht overgedragen aan financiële instellingen en multinationals zonder enige mogelijkheid van lidstaten om nationaal-economisch bij te sturen (dé taak van de staat).

  Ook de invoering van de Euro, waarbij de sterke duitse Mark als absolute norm werd genomen en het zwakkere lidstaten onmogelijk werd gemaakt om om te rekenen naar de zwakte van hun eigen munt, heeft veel onheil aangericht. Het werd daardoor mogelijk voor arme lidstaten om veel geld te lenen van de oppermachtige financiële instellingen, die dat maar al te graag deden. Toen de problemen begonnen, moest de EU (lees: de burger, bb) die oplossen.

  Volgens de auteur geeft Hollande tot nu toe nog geen enkel signaal af dat hij ook maar iets wil veranderen aan de franse afhankelijkheid van de EU. Maar (net als ik) geeft hij hem nog het voordeel van de twijfel: de tijd zal het leren.

  Hopelijk heb ik de inhoud hiermee goed weergegeven. Aan iedereen die geïnteresseerd is in de recente economische geschiedenis, wil ik het artikel graag opsturen, met dank aan Jos.

  #194227
   jako
  Bijdrager

  M.i. een kortzichtige analyse van de auteur.
  De invoering van de Euro heeft inderdaad competitieve devaluatie van de eigen munt onmogelijk gemaakt. Dat is niet per ongeluk, noch een nadeel.

  Het is de enige reden waarom Europese regeringsleiders aan tafel zitten om gezamenlijk een oplossing te vinden. Zonder Euro zou elk land individueel gaan devalueren hetgeen dan nutteloos is, gevolgd door handelsbeperkingen (Frankrijk voorop), gevolgd door handelsoorlog, gevolgd door echte oorlog.

  Dat de EU de nobelprijs voor de vrede heeft gekregen is echt niet vreemd.

  Landen kunnen eenvoudig de macht van financiële instellingen breken: geen geld meer lenen op de open markt. Dat heeft uiteraard als consequentie dat een land dan niet meer geld uit kan geven dan er binnenkomt en dat is politiek onhaalbaar, zo moedig zijn politici niet.

  De invoering van de Euro heeft overigens de macht van de financiële instellingen juist kleiner gemaakt, de individuele landen/munten waren destijds een speelbal van de handelaren omdat schaalgrootte ontbrak. De ECB heeft hier verandering in gebracht en is de reden waarom landen nog steeds aansluiting zoeken bij de muntunie.

  #194226
  Quote:
  Quote uit bosbess op 22/07/2013 09:16
  (…) Ook de invoering van de Euro, waarbij de sterke duitse Mark als absolute norm werd genomen(…)

  Inderdaad ’n te gemakkelijk ‘analyse’ want laten we/ze de allergrootste stommiteit van de euro niet vergeten : het gelijkschakelen van de Ost-mark aan de BRD-mark.
  In guldens uitgedrukt werd vijftig cent opeens en vooral zomaar één gulden en twintig cent.

  En dat Parijs z’n oren liet hangen naar Bruksels waag ik ook te betwijfelen. Voor de bühne wellicht.

  Peter.

  #194243
   HP
  Bijdrager

  Het beschreven artikel is kortzichtig en een verkrachting van de werkelijkheid.
  Juist Frankrijk heeft de Euro gekocht met haar ‘toestemming’ voor de De Duitse Eenheid,met name om van de regelmatige – maar traumatische – devaluaties van de Fr.Franc af te komen. Wie kent niet de tijd van de Oude en de nieuwe Franc en de tijd dat in- en uitvoer van Francs naar bijv. NL strict verboden was. Ik ben nog wel gefouilleerd in de Trein Amsterdam-Parijs. De monetaire realiteit was de Franse regering een beledigende doorn in de ogen van het Franse establishment.

  De monetaire geschiedenis van LDF is een puinkoop , eigenlijk al sinds La Reine, eind 18-de eeuw.
  Frankrijk heeft altijd de weg gekozen van de grootheidswaanzin en het ontkennen van de eigen zwaktes en niet als Duitsland meteen na de of beter met de eenwording de economie en de samenleven gereorganiseerd. Misschien wel omdat Frankrijk op de cruciale momenten links georiënteerd was.

  Het doel van Frankrijk was ook bij de Euro de eigen grootheid op te blazen. Het gedrag van een kikker.
  Triest maar waar. Het is niet voor niets dat vermogende Fransen de toekomst in Frankrijk niet meer vertrouwen. Dat gaat namelijk helemaal niet over een extra belasting schijf, maar over het voortbestaan van de Franse staat.
  Iedereen weet dat Frankrijk een zieke man in Europa is. daar verandert niets aan als Hollande roeptoetert in Japan, dat de crisis in Frankrijk over is.

  #194231
   bosbess
  Bijdrager

  Uiteraard hoopte ik al op enig deskundig tegen-commentaar. Mij als leek klonk het allemaal heel plausibel in de oren. Maar het is zeker niet zo dat de auteur, Jean-Luc Gréau, faliekant tegen de EU is. Wel is hij van mening dat de lidstaten zelf nu vrijwel machteloos zijn geworden om zelf indien nodig in te grijpen. Hij noemt bv het voorkomen van acties van (buitenlandse “prédateurs” (raiders oftewel bedrijfsovervallers), waartegen regeringen niets meer kunnen ondernemen.

  Hij vindt de EU een goede zaak maar puur als katalysator, niet als dictator die alle macht naar zich toetrekt (de termen zijn van mij). Ook is hij niet tegen de euro, maar hij is het oneens met de basis waarop de omwisseling van nationale munteenheden naar de euro heeft plaatsgehad en de uiteindelijke gevolgen ervan.

  Zelf vind ik het een verhelderend srtikel over een stukje franse geschiedenis en de verschillende presidenten van de laatste 40 jaar, over de rol die ze hebben gespeeld in de eenwording van Europa en hun motieven daarbij. Ik ben altijd een warm voorstander van Europa geweest, maar de laatste jaren komt er wel enige twijfel bij me boven of alles niet een beetje uit z’n krachten groeit en te snel en te rigoureus wordt doorgevoerd. Dat begon eigenlijk met het ineens toelaten tot de EU van een aantal financieel en economisch zwakke oost-europese staten. Ook ondervond ik als gepensioneerde door emigratie naar LDF aan den lijve hoe krom de zogenaamde “vrijheid van personenverkeer” binnen de EU is geregeld. En als je dan bv even kijkt naar het miljoenen euro’s verslindende circus dat zich maandelijks afspeelt doordat het voltallige Europese Parlement (met aanhang van medewerkers en goederen) van Brussel naar Straatsburg en vice versa wordt verhuisd, het krankzinnig megalomane gebouw dat daarvoor in Straatsburg is opgericht en dat vier dagen per maand zogenaamd wordt “gebruikt” en verder leegstaat, dan begin je als normaal mens toch te twijfelen. Zie het volgende filmpje van Tom Staal:

  Ook RTL Duitsland besteedde aandacht aan de praktijken van leden van het Europees Parlement die de regels misbruiken om hun ongelooflijke salarissen en onkostenvergoedingen nog eens met 300 euro per dag aan te vullen:

  #194230
   HP
  Bijdrager

  Waar we het in een ander draadje ook al over spraken: Duitsland durfde na de eenwording zijn hoofdstad te verplaatsen van Bonn naar Berlijn. Dure, fundamentele beslissing met grote kostenbesparingen. Frankrijk wilde – ter bevestiging van zijn macht de andere EU landen opzadelen met de kosten van de jaarlijkse verplekking van het EU gebeuren van Brussel naar Straatsburg. Ook heeft Frankrijk de landbouwsubsidies ‘binnegegeraaid’ ten koste van collega EU landen. Typische linkse pauper akties van een voormalige, maar nu vervallen lokale grootmacht. Politiek gezien toont Frankrijk het faillissement van de EU in zijn volle breedte, en de mensen die er werken wentelen zich rond in deze Franse strategie van Ikke, ikke en de rest kan stikke.

  #194224
   Anoniem
  Inactief

  Als ze al werken hans, als ze al werken.

  #194225

  Bosbeß, zullen we niet langer filmpjes rondpompen waar ’n simpele url-verwijzing volstaat ?
  Er zijn er die hangen met hun internetverbinding aan ’n vreselijk dun draadje of aan ’n zwak umts-signaal.

  Bovendien draagt al dat audiovisueel behang toch niet bij aan de kracht van uw betoog.

  Peter.

  #194228
   Anoniem
  Inactief

  Door de donderbuien ben ik zowat de hele dag buiten bereik geweest, filmpje of geen filmpje, d’r was niks te halen op de digitale snelweg 😉

  #194229
   Taciturne
  Bijdrager

  Interessant verhaal, Bosbess. Het originele verhaal heb ik niet gelezen maar ik vertrouw erop dat de samenvatting goed is.
  Wat de inhoud betreft: het komt mij wat te simpel over.

  Het deel dat behandelt dat opvolgende presidenten de maatregelen van voorgaande afschaffen of aanpassen lijkt me grotendeels correct. Ook Hollande doet daar overigens aan mee, zij het beperkt. Het draagt in belangrijke mate toe aan de visie dat de politiek onbetrouwbaar is en het hindert sterk continuïteit in beleid. Beleid dat overigens zelden wordt geëvalueerd behalve door de Rekenkamer. Daar wordt braaf naar geluisterd maar er wordt niets mee gedaan.

  Frankrijk geeft zich niet zomaar over aan Brussel. Integendeel,veel EU-richtlijnen worden halfbakken en vaak (te) laat geïmplementeerd. De Euro is juist een zegen want doorbreekt het ongebreidelde gestunt(el) met de wisselkoers zoals HansPiet terecht stelt. Wel maakt die Euro pijnlijk het gebrek aan concurrentiekracht zichtbaar. Maar dat is niet de schuld van de Euro maar van te hoge loonkosten, gebrek aan innovatie bij werkgevers en gebrek aan mobiliteit bij werknemers. Ook vind ik geschimp op de “arme nieuwe lidstaten” niet correct: de “rijke oude lidstaten” zijn nooit achteruit gegaan door de nieuwkomers maar de nieuwkomers wel vooruit door hun aansluiting. Het is ook meer dan een economische unie: het is een verbond dat politieke stabiliteit en (dus) vrede garandeert. Duitsland overigens, met al zijn geschimp op Griekenland en andere zuidelijke landen is snel vergeten dat het als veroorzaker van de 2e Wereldoorlog niet daarna tot herstelbetalingen is gedwongen maar juist met hulp van andere landen zijn economie heeft kunnen opbouwen. In tegenstelling tot Peter vind ik het niet onjuist dat die Ostmark en Westmark onterecht “gelijkgeschakeld” zijn. Economisch wellicht niet handig, politiek was het gewoon nodig. Hulde aan Kohl al ben ik geen fan van hem maar die hereniging heeft hij goed gedaan.

  Wat zit werkelijk achter het geheel? Ik denk dat het de cultuur van de illusies is.
  Frankrijk is kunstmatig een land geworden doordat De Gaulle een dreigende burgeroorlog heeft afgewend door de illusie van een nationale staat te creëren. De Trente Glorieuses hebben die illusie versterkt. En daarna de gebakken peren. Een vermolmd politiek systeem, een waterhoofdige ambtenarij, slecht onderwijs, beroerde rechtspraak, middelmatige en veel te dure gezondheidszorg, haperende innovatie, een absoluut gebrek aan proactiviteit en de werkelijke macht die bij een beperkt aantal grote industriëlen ligt.

  Steven

  #194242
   bosbess
  Bijdrager

  Goeiemorgen Steven. Voor de duidelijkheid wil ik er wel even op wijzen dat het niet de auteur van het artikel is die armere lidstaten “beschimpt”. Hij vindt alleen dat de omwisseling van de nationale munteenheden naar de euro niet op de juiste manier is gebeurd, namelijk op basis van de sterke duitse mark. Daardoor werden landen als Griekenland volgens hem feitelijk verleid tot het afsluiten van leningen die ze niet konden terugbetalen. (Eerlijk gezegd begrijp ik zelf het verband niet tussen het een en het ander…)

  Over de latere toetreding van oost-europese landen zegt de auteur helemaal niets. Ik ben degene die daar twijfels bij heeft. Niet over de toetreding zelf, want daarin ben ik het volledig met je eens, maar wel over het tijdstip waarop en het allemaal tegelijk. Gevolg in NL bv Polen die voor een tientje en een kratje pils de technisch ingewikkeldste klussen klaarden, om over andere vormen van misbruik door ondernemingen en de invloed van een en ander op de arbeidsmarkt maar te zwijgen. Gevolg voor Frankrijk bv de Roma-problematiek. Ik geef mijn ondeskundige mening graag voor een andere, maar voorlopig blijf ik erbij dat het allemaal te snel en te rigoureus is doorgevoerd.

  Dat de Westduitsers niet moeten zeuren over de Ostmark ben ik helemaal met je eens. Dat rijke land mocht blij zijn dat de eenheid weer werd hersteld, maar nee, veel Duitsers vonden die eenheid wel prima maar het mocht ze geen cent kosten. Nu jij meldt hoe ze hun sterke economie destijds van de grond hebben gekregen, vind ik eens te meer dat ze hun mond moeten houden.

  In je laatste zin noem je nogal wat op wat er in Frankrijk allemaal niet deugt. Waarom is het politieke systeem vermolmd? Over ambtenarij, onderwijs en de haperende innovatie kan ik het wel met je eens zijn. Over de rechtspraak kan ik geen oordeel vellen en ik weet niet wat je met proactiviteit bedoelt. De werkelijke macht ligt overal ter wereld in handen van grote multinationals. Ik kan er nog het gebrek aan gevoel voor efficiënte organisatie aan toevoegen.

  De gezondheidszorg, jouw terrein. Die vind ik als patiënt prima en hij is veel minder duur (voor de staat) dan in NL. Dat laatste wordt wel bereikt over de ruggen van patiënten met een laag inkomen die niet of nauwelijks toegang hebben tot de franse gezondheidszorg. En dat zijn er nogal wat, mensen met het zeer lage minimumloon of een miniem pensioentje, die de hoge eigen bijdragen niet kunnen betalen en al helemaal geen aanvullende verzekering. Die daardoor niet naar de specialist of tandarts kunnen en rondlopen met een fietsenrek in hun mond en een brilletje van een euro van de troc. Dat vind ik hier nog de grootste schande, je kunt je bijna niet voorstellen dat het bestaat in een moderne democratie. OK, een vermolmde “cultuur van illusies”.

  #194239
  Quote:
  Quote uit Taciturne op 23/07/2013 23:10
  (…) In tegenstelling tot Peter vind ik het niet onjuist dat die Ostmark en Westmark onterecht “gelijkgeschakeld” zijn. Economisch wellicht niet handig, politiek was het gewoon nodig.

  Lastige zin, Steven, met al die ontkenningen, maar ik denk je te snappen. De kwalificatie “allergrootste stommiteit” was slechts ’n samenvatting van wat enkele ‘grote bankiers’ me toen vertelden.
  Politiek nodig, ja. Economisch ’n ramp voor de buitenlanden (de Ecu hadden we toen al). Je kunt Wirtschafstwundern ook uitlokken.

  Maar de Duitse economie lijkt me onvergelijkbaar met NL en F, ze zouden er eerst ’n wettelijk minimum loon moeten invoeren, bij voorbeeld.

  Peter.

  #194223
   HP
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit P’Homme de la Terre op 24/07/2013 14:11

  Maar de Duitse economie lijkt me onvergelijkbaar met NL en F, ze zouden er eerst ’n wettelijk minimum loon moeten invoeren, bij voorbeeld.

  Ik vind een wettelijk minimumloon het wreedste dat je kunt voorstellen: als je onvoldoende kwaliteiten hebt om het miniumloon waard te zijn, dan ga je maar in het park slapen of ben je de rest van je leven maar werkeloos.
  Verfoeilijk standpunt, en ook veel te linksmansachtig.

  Je schiet er niets mee op, omdat je toch iemand niet inhuurt als hij zijn loon niet waard is. Ik ben meer voor een maximum loon. Alhoewel, je daar ook vragen bij moet stellen.
  Ik heb in mijn jonge jaren voor 1 gulden per uur gewerkt en was daar zeer tevreden mee. Mijn hele eindexamenklas van het Lorentz Lyceum in Haarlem werkte met mij in hetzelfde bedrijf, een zwembad in Overveen. Heel wat beter dan bollenpellen waar je wel het minimum loon voor kreeg.

  #194240

  ’t Ging mij slechts om de vergelijkbaarheid *zucht*

  Peter.

  #194241
   Taciturne
  Bijdrager

  Waarom is het politieke systeem vermolmd? 90% van de politici komt van de ENA en heeft dus nooit geleerd wat werken in de bedrijf is. Een old boys network dwars door de partijen heen. Ze zijn niet van het pluche af te branden, stapelen “mandats”, hebben ongezonde banden met grootheden van bedrijven en vakbonden en hebben geen enkel belang bij het hervormen van het systeem want dat zou hun macht uithollen. Ze denken dat ze onaantastbaar zijn maar ze vergeten dat alles vroeger of later uitkomt. Omdat ze vijanden hebben die op het door hen gekozen moment de vuile was buiten hangen. Moet ik een lijst maken van alle schandalen? Vandaag nog even is daar Balladur bijgekomen. Daar zijn de fout gedeclareerde Ray-Ban van Wouter Bos en de grabbelende Limburgse VVD-ers, dubbel declarerende Herfkens e.d. niets bij. En wie zou er toch achter de afgang van de gedroomde PS-presidentskandidaat DSK hebben gezeten….

  Minimumloon? Ik weet het echt niet. Het zou een aardig experiment zijn om dat eens af te schaffen. HansPiet zegt eigenlijk “if you pay peanuts, you only get monkeys”. Bedrijven met alleen maar monkeys overleven niet. Dus als ze echt kwaliteit willen leveren dan wat meer dan peanuts.

  Steven

  #194249
   bosbess
  Bijdrager

  Duidelijk Steven, een vermolmd politiek systeem dus.

  Het wettelijk minimumloon. In heel Europa geldt een minimumloon, maar het is niet overal wettelijk geregeld. In enkele landen, waaronder Duitsland, wordt het minimumloon vastgelegd in CAO-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het is daarbij wel van belang dat zo’n CAO algemeen verbindend wordt verklaard.

  Minimumlonen, wettelijk of niet, zijn er niet voor niets. Ze maakten een einde aan en voorkomen nog steeds uitbuiting van werknemers die afhankelijk zijn van arbeid in loondienst. Zie de praktijken van werkgevers die wanhopige illegalen in dienst nemen: zware onderbetaling, veel te lange werktijden, mensonwaardige huisvesting enzovoort. In alle maatschappelijke situaties waarin mensen voor hun dagelijkse bestaan (voeding, wonen) afhankelijk zijn van een sterkere tegenpartij (bv werknemers/werkgevers, huurders/verhuurders) dienen zij te worden beschermd. Dat is niet socialistisch, dat is sociaal.

  Met kwaliteit van arbeid heeft het helemaal niets te maken. Werkgevers mogen immers boven dat minimumloon best méér betalen aan werknemers met betere prestaties. Doen ze dat? Alleen als ze helemaal niet anders kunnen, bv omdat een onmisbare werknemer dreigt te vertrekken of door een staking. Zo zit de wereld gewoon in elkaar. Homo homini lupus est. Verlichte werkgevers, die het belang voor hun bedrijf inzien om werknemers te motiveren en goed te betalen zijn zeldzaam.

  Een minimumloon garandeert bovendien voldoende koopkracht, dus omzet en is dus macro-economisch ook in het belang van werkgevers. Vanuit dat standpunt kan je zelfs verdedigen dat minimumlonen tevens dienen om werkgevers tegen zichzelf te beschermen…

  #194238
   Anoniem
  Inactief

  Ik spreek niet als politicus maar uit ervaringen die ik opgedaan heb in mijn leven.
  Ik ben alle drie geweest, fabrieksarbeider, werkeloos, zelfstandige ondernemer (ook nog een faillissement)en toen wederom ondernemer.
  Toen ik in Frankrijk kwam werd ik weer arbeider (je moet twee jaar werken voor je een eigen bedrijf kunt opstarten, althans, in 17)
  Ik heb voor 900 euro moeten werken, daarvan betaalde ik 520 huur voor het appartement van 24 m2.
  Je raad het al, eten, drinken, een beetje uitgaan, en idd voor het einde van de maand sta je rood.
  Als mijn baas de kans zou hebben gehad aan het minimumloon te rommelen dan zou die dat zeker bijgesteld hebben, naar beneden wel te verstaan.
  Nederland en Duitsland zijn innovatieve landen (het glas altijd half vol) Frankrijk is verre van dat.
  Als je er drie maanden over doet een bankrekening te openen, als je door de chambre de metiers en de chambre de commerce van het kastje naar de muur wordt gestuurd, als ze al niet weten welke papieren je in moet vullen, als ze al geen diploma van buitenlandse scholing accepteren, als ze, als ze, als ze…
  Frankrijk komt met een 4×4 als de markt verzadigd is, op internet loopt Frankrijk zo achter als maar kan, op telefoongebied net zo, Frankrijk is altijd al en is nog steeds het laatste jochie in de klas met een keizerlijke hoogmoed dat ze het zo goed weten en doen.
  Steven heeft gelijk als hij zegt, ze komen allemaal van de ENA, mocht er ooit een minister uit het bedrijfsleven komen dan schrik tie zich rot.
  Waarom zijn overheidssystemen nog niet zo omgezet zoals in landen waar dit veel beter schijnt te werken, waar hebben we dan ministers van buitenlandse zaken voor?
  Men klaagt steen en been over onverzekerde auto’s met mensen zonder rijbewijs, en we barsten van de gendarmes !
  Laat iedereen één euro betalen aan wegenbelasting, gooi de prijs van de peage flink naar beneden, en steek het hele systeem zo in elkaar als in nl, en weg ben je met al de problemen, met één klik weet je of de eigenaar belasting betaald, verzekerd is, loonbelasting betaald, in de secu zit, een rijbewijs heeft, enz, enz, en het leuke is, je hoeft hem niet eens aan te houden.
  Ontslagrecht versoepelen, het is doodeng om een werknemer aan te nemen, je komt er nl niet meer vanaf.
  Wat krijg je; werkgevers nemen via pole emploi en interim werknemers in dienst, en als de klus geklaard is gaat tie eruit met de smoes dat men niet in het team past of zoiets, fijn, weer drie maanden gewerkt tegen een hongerloon.
  Mijn oude baas huurt zo interims in, met subsidie wel te verstaan, en dat kost hem per arbeidsuur 16 euro en hij rekent 68 euro voor de klant.
  Yesss, hij wint dus 52 euro per uur, hoe wordt ik rijk.
  Ik ken hier jongens die al zeven formations hebben gedaan (door de overheid en bedrijven betaald) en wat heb je, twaalf ambachten dertien ongelukken.
  De baas heeft nul komma nul respect voor de verantwoordlijkheid die hij behoort te dragen, sociaal en emotioneel is het een grote klo…..k.
  Ze hebben er schijt aan of je nu wel of niet genoeg loon hebt, of je nu wel of niet lekker in je vel zit, of je nu wel of geen baan hebt, werken met je donder en anders rot je maar op.
  De Duitse en Nederlandse mentaliteit “als je goed voor je personeel bent is het personeel goed voor jouw” is ze wereldvreemd.
  Er moet dus meer controle door arbeidsinspecties worden uitgevoerd, niet zozeer op het handhaven van de arbeidsomstandigheden, maar ook op de werkelijke omgang naar het personeel toe.
  Kortom, de hele franse K-mentaliteit moet op de schop wil je het land redden.
  Wie oh wie gaat dat doen?
  Het heeft namelijk niets met politiek te maken, dat is de ellende.
  Rechts of links, socialist of kapitailst, allemaal geen belang, het is de mentaliteit van iedere individu zowel de een als de ander die moet veranderen.
  Dat kan alleen maar door wonden open te leggen, door op je bek te gaan, door schade en schande.
  Laat de crisis nog maar even doorgaan, aan die smic hoef je niet te morren, die is laag zat, de bom barst vanzelf als ze het echt niet meer kunnen ophoesten.
  Ik hoor nu al steeds meer mensen om me heen brommen op de uitkeringstrekkers, op de luiaards, ik hoor steeds meer geluiden van het asociale gedrag van de medemens.
  Normaal stromen de kerken vol met een oorlog, nu zullen we moeten wachten op de laatste druppel van de crisis.

  #194221
   HP
  Bijdrager

  @Bosbes: ja minimumloon voorkomt misschien uitbuiting, maar daar geloof ik zelfs niet in. MISSCHIEN, wel voor de geestelijk en/of lichamelijk minderbedeelden, maar ook dat is waarschijnlijk fictie, die worden toch echt niet aangenomen voor een te hoog (minimum) loon. Die komen dus in de goot terecht. Als ze wel wat kunnen, dan hebben ze geen problemen. We hebben door de vergrijzing een blijvend tekort aan arbeid. Zie maar hoe de Spaanse en Griekse jongeren naar NL en Duitslamd worden gelokt. Mensen met een opleiding, geen ongeschoolden. De lonen van die mensen zin zeker geen minimumlonen.


  @Cees

  Je kunt niet zomaar de prijs van de Peage omlaag gooien terwijl die particuliere investeringen zijn, die moeten rendement opbrengen.Ze zijn helemaal niet van de Franse overheid. Velen van ons hebben centimetertjes Peage in hun pensioenvoorziening zitten.

  In het laatste deel heb je het erover, dat er betere arbeidsverhoudingen moeten woden gecreerd en dat er vooral veel moet worden gecontroleerd. Moet dat altijd door de overheid worden gedaan? Ik dat de werknemers en hun vakbonden zich principieel negatief opstellen. En ik zou dan als werkgever zeggen F*ck You

  In het algemeen zijn er meer problemen dan oplossingen, maar het duurt onze tijd wel uit, hoop ik.

  #194222
   jako
  Bijdrager

  ‘Een minimumloon garandeert bovendien voldoende koopkracht’. Nee, het garandeert slechts werkloosheid. Duitsland, Denemarken, Zweden kennen geen minimumloon, de welvaart ligt er hoger dan in Frankrijk. De kroegbaas moet hier zelf z’n vloer aanvegen, want personeel is te duur. Hier komt niemand in de supermarkt je boodschappen voor je inpakken en naar de auto dragen, niemand komt je koffers dragen op vliegveld of station en nergens kun je je schoenen laten poetsen.

  Dit soort banen liggen voor het opgrijpen, maar het mag niet…
  Ja, het betaalt slecht. Maar alles is beter dan steun trekken en buiten de maatschappij staan. Een (goedgekeurde) inpakker bij een supermarkt krijgt alleen fooi maar ontmoet veel mensen buiten z’n eigen wereldje en heeft meestal binnen een jaar echt werk.

  #194237
   Anoniem
  Inactief

  Daar heb je wel gelijk in Jako maar het gevaar zit erin dat de franse werkgever de lonen naar beneden trekt om er zelf beter van te worden.
  Wat ga je dan krijgen? nog meer armoede!
  Ze kunnen het al niet betalen (kijk eerder bericht op deze site over geld tekort aan het einde van de maand)
  De landen waar jij het over hebt hebben al een heel andere insteek, dat is het nou juist.
  Er is werk zat, zoveel zelfs dat je maanden kunt wachten op een verbouwing, op een loodgieter, op een bankrekening, alleen op ene bord eten hoef je niet te wachten omdat je als je iets niet mag in frankrijk is aan eten morrelen.
  Maar wat is het probleem?
  De bazen willen meer geld, nog meer, en nog meer.
  Betaal je hier werkelijk zoveel belasting voor een werknemer?
  De goedkoopste werknemers zijn nl en Duitsland, Frankrijk, is iets duurder, maar jouw favoriete landen (Luxemburg, Denemarken en Zweden) zijn zelfs duurder!
  Dus de smoes dat het aan de lonen ligt is onzin.
  Het ligt aan de graaicultuur van de franse wekgevers.
  Mijn oude baas woonde op het eiland Ré, had naast zijn gewone auto nog een cabrio, had een boot, meerdere vakanties, enz enz.
  Niet dat een baas dat allemaal niet mag, geen probleem, maar het is geen publieksgeheim dat de een een hongerloon heeft en de groep die daarna komt een vet loon.
  Ik ben niet tegen het vrijstellen van de smic, maar dan moet je ook de baas aanpakken.
  Mijn vriend zegt altijd, de beste regel is dat het loon van de baas niet meer mag zijn dan zoveel procent van de smic betaalde in zijn bedrijf.
  Met andere woorden, wil de baas meer, dan zal hij het minimum lonen moeten verhogen.
  Een fransmens die zegt “als de er geen verplicht minimumloon is neem ik meer mensen aan” geloof ik voor geen meter, mag ik je herinneren aan de tva verlaging van de restaurants?
  Heeft alleen maar geresulteerd dat bazen nog meer in hun zak staken, niet op de “beloofde” extra banen.

  Waarom kan dat niet hans, de overheid kan toch ook de melkprijs bepalen, de broodprijs, wat al niet meer?
  Ze kunnen toch een arrangement regelen met de betreffende “particuliere” wegenbezitters? het is tenslotte de overheid die de prijs bepaald, niet de eigenaar van het loketje of zijn/haar baas.
  Waar een wil is is een weg, en ik denk dat heel veel mensen blij zouden zijn als de tol iets zou zakken, ze verdienen daar meer dan nodig, geloof me.

  #194248
  Quote:
  Quote uit Chambres dHotes Les Vieilles Tantes op 25/07/2013 09:52
  Ik spreek niet als politicus maar uit ervaringen die ik opgedaan heb in mijn leven.
  Ik ben alle drie geweest, fabrieksarbeider, werkeloos, zelfstandige ondernemer (ook nog een faillissement)en toen wederom ondernemer (…)

  Getverdegetver, Cees, jouw bijdragen worden steeds voorspelbaarder en niemand die je tegenspreekt.

  Aan jouw ad hominem-argumenten voeg ik maar ’n vierde toe want ik word jouw generaliserende en vooral negatieve waarnemingen ’n beetje zat.
  Wat jij allemaal meemaakt, is natuurlijk te erg voor woorden. Misschien ligt ’t wel aan jou.

  En nu ik : ik voer de pen voor ’n onder staatsvoogdij gestelde gehandicapte. M’n herderinnetje is sinds drie jaar officieel benoemd tot z’n ‘voogd’ (tutrice) maar laat de administratie &c. graag aan mij over.
  Betrokkene is ook werkgever.
  Betrokkene krijgt van ’t departement financiële steun voor z’n aide à domicile à 430 per maand.
  Betrokkene betaalt aan de Urssaf géén charges patronales (is immers voor 90% gehandicapt), maar toch zo’n 240 per maand.
  De aide à domicile ontvangt haar loon à la Smic, zo’n 500 per maand.
  Is dat veel ? Ja, ik vind dat veel.
  En de systeemfout schuilt tussen Urssaf en sociale wetgeving. Liever wat minder CG-subsidie en géén Urssaf-declaratie dan al dat gedoe, ieder kwartaal.

  Ik loop niet graag te koop met m’n levenservaringen, maar ik maak ’n hoop mee. Aan de andere dan Cees’ kant. Links noch rechts, ik sta er gewoon middenin.
  Maar doe me ’n lol en houdt op met al die generaliserende diskwalificaties en ga vooral zelf & zelfstandig (& zinnelijk wellicht) denken.

  Peter (aan deze kant van de samenleving).

  #194220

  P.S. En dan vergeet ik helemaal te vermelden hoe hier op de camping in de Charente-Maritime vier studenten zich lopen af te beulen om voor Soldive meloenen te oogsten. Ook voor de Smic.
  Sinds dinsdag draaien ze dubbele diensten, van 0700 tot 1700, 1800, want de oogst is plotsklaps rijp en moet van ’t veld.
  Zou daarom de Ecofrais te Semussac opeens die lokale meloenen in de aanbieding hebben (zie dat andere draadje) ? Er is ’n te groot aanbod.

  Goed dat ’t marktmechanisme van vraag & aanbod nog werkt.

  Peter.

  #194236
   Anoniem
  Inactief

  Peter, er wordt hier gediscuseerd over de smic in Frankrijk, niet over de leuke dingen.
  Als je het over leuke dingen wilt hebben heb ik er ook genoeg, maar start dan een ander draadje.
  Ik generaliseer niet, en nee ik heb niet alle miljoenen fransen gesproken, maar iedereen die ik spreek zegt allemaal, of vraagt allemaal, zijn de loonkosten in nl dan zoveel lager?
  Waar ligt het dan aan als het niet aan de loonkosten ligt zoals “men” beweert?
  Waarom hebben we dan zo’n hoge chomage?
  Waarom hebben we dan zo’n lange wachttijd op de aannemer?
  Generaliseren? hoe vaak is hier op deze site niet het probleem langs gekomen dat de aannemer niet op komt dagen?
  Ik benadruk dit op basis van de tva verlaging van de horeca, wat op een fiasco is uitgelopen, ik weiger te geloven dat als de smic omlaag gaat er opeens een heleboel banen bijkomen.
  De wonderen zijn de wereld niet uit, zeg nooit nooit, maar ik ben bang dat als je de smic vrij laat zodat een baas kan betalen zoals Hans zegt, je onderbetaalde werknemers krijgt die nu al moeite hebben met rondkomen.
  Ik heb, en wederom, ik generaliseer niet, al eerder melding gemaakt van mensen die echt willen werken, maar te weinig verdienen om er de afstand voor af te leggen, en die slapen doordeweeks in een park in hun auto.
  Je kunt je ogen sluiten, je kunt zeggen eigen schuld, als je dertig kilometer van je werk zit moet je maar dichterbij werk zoeken, waar dan?
  Er is geen werk, en als dat kleine beetje wat er is dan ook nog tegen een laag loon moet denk ik dat je verkeerd bezig bent.
  Verklaar me dan eens Peter, waarom staan zes van de tien fransen rood zoals op de homepage is vermeld?
  Ik leer graag, maar ik kan me niet voorstellen dat dit mensen zijn met een flink inkomen.
  Peter, google eens, er zijn zelfs mensen met de smic die niet praten over leven met smic, maar over overleven met smic.
  Jij vind 500 euro per maand veel ? wat eet je dan, ouwe kranten, en leef je onder een brug?
  Kom nou toch zeg, ga ’t zelf eens een poosje proberen zou ik zeggen.
  Ben het met je eens als je het over jongeren hebt die nog bij de ouders wonen, dan zou je best een beetje kunnen knijpen, maar ook dan.
  Mijn leerling staat de helft van zijn salaris af aan papa en mama, omdat ze niet genoeg verdienen (hypotheek, twee schoolgaande kinderen, twee auto’s)
  Natuurlijk zijn er gebieden waar je waarschijnlijk met minder rond kunt komen, je huurt voor een paar euro een huisje, je hebt werk, ’t gaat allemaal, maar over de hele lap van Frankrijk, hoeveel zijn dat er?
  Ik zou graag willen dat de smic kon zakken, ook voor mij zou het beter zijn, ik zou er zelfs een extra leerling voor aan kunnen nemen, maar ik ben niet Frans, ik hoef geen geld te verdienen.

  #194235

  Neen Cees, stel je voor dat we ’t over de leuke dingen zouden hebben.

  Maar je stapt weer eens met grote voeten en denkt zo gauw thuis te zijn. En je leest slecht, zo dicht je me toe dat ik die 500 per maand veel vind.
  Neeneen, ik vond die 240 werkgeverslasten veel. Die aide à domicile beurt 500/m voor 60 uur werk/m. Ons zorgenkind is vrijgesteld van de charges patronales, maar betaalt dan tòch 240/m aan premies aan de Urssaf. En ’n specificatie ? Die heb ik nog nooit gezien.

  Peter (die inderdaad kranten vreet).

  #194247
   jako
  Bijdrager

  Het onderling vergelijken van landen is helaas erg moeilijk. In Zweden is alles duur, maar een efficiente overheid ploegt daar veel geld terug naar de burger. In Frankrijk ‘verdampt’ een veel te groot deel van de belasting op arbeid, de burger ziet ze niet terug. Ik kan de cijfers niet zo snel vinden, meestal zie je dat terug in het aantal ambtenaren/inwoner. Zelfs gepubliceerde werkloosheidscijfers zijn onvergelijkbaar. Zo telt het CBS in Nederland iedere werkzoekende als werkloos, dus ook iemand die 42 uur per week werkt, maar 43 uur wil werken. Precies het tegenovergestelde is het geval in het VK: 1 uur per week werken= niet werkloos en 2 uur per week werken bij 2 werkgevers wordt daar zelfs geteld als 2 banen. Meet je de Britse werkloosheid naar NL normen, dan is de werkloosheid daar 14%. Slechts door de manier van presenteren denkt iedereen dat de Britten het beter doen. Frankrijk zit daar tussen en maakt onderscheid tussen parttime en fulltime werk.

  #194219
   Taciturne
  Bijdrager

  Laat helder zijn: het minimumloon in F (rond de 1000€) is geen vetpot en op één minimumloon kan geen gezin leven. Komt bij dat buiten de grote steden je niet kunt werken zonder een auto. Dus die kosten komen er nogeens bovenop.
  Als ik zie dat mensen met een vakopleiding (schilders, loodgieters, electriciens) vooral bij kleine bazen nauwelijks meer dan het minimumloon verdienen begrijp ik de drop-outs die geen school afmaken maar lekker als uitzendkracht in ploegendienst in de fabriek werken. En onder die uitzendkrachten zie ik veel bakkers, slagers, monteurs die het een tijdje geprobeerd hebben maar 6 dagen per week de klanten tevreden stellen met weinig slaap en fysiek werk en slechte betaling de pijp aan Maarten gegeven hebben. Uitzendbureaus maar evengoed schoonmaakbedrijven leven goed van het verschil van wat ze betalen aan hun werknemers en van wat ze ontvangen van de bedrijven. Want bedrijven durven geen vaste krachten in dienst te nemen want je komt daar niet vanaf als het even slechter gaat of de betrokkene niet functioneert. Ook op het punt van meer fexibiliteit is er nauwelijks voortgang geboekt. De “witte werkster” betaald via Chèque Emploi Service wordt ook alweer duurder. Van Hollande valt niets te verwachten als het over het openbreken van de arbeidsmarkt gaat. En met subsidies creëer je geen banen.

  Ik kom even terug op Bosbess die de gezondheidszorg in Frankrijk best goed vindt. Ik vind dat dus niet. Ergens in 2011 hebben Ingrid prins (“Prinsesje”) en ik de verschillende systemen met elkaar vergeleken op dit forum. Grosso modo kost gezondheidszorg per hoofd van de bevolking ongeveer evenveel in F en NL. Alleen betaalt in Frankrijk de Staat veel meer bij en is er veel open-eind financiering: kosten/batenanalyses van behandelingen worden niet gemaakt want de dokters vinden dat patiêntbelang boven geld gaat. Individueel misschien wel maar collectief gezien moeten er toch keuzes gemaakt worden. Veel onwerkzame medicijnen en therapiëen worden nog steeds vergoed.
  Er wordt heel slecht gecoördineerd want niemand mag de baas spelen over andere dokters. Ziekenhuizen en artsenpraktijken zijn slecht georganiseerd: wachttijden voor de onderzoeken, veel overbodige diagnostiek, voor één kwaal moet je van de ene arts naar het andere laboratorium en vaak wordt slecht aan de patiënt uitgelegd wat er aan de hand is. Nog veel te weinig automatisering. De verplichte bijscholingsverplichting wordt niet gehandhaafd en (dus) vaan niet nageleefd. Met een 35-urige werkweek kun je in 3 x 12 uur een werkweek volmaken in ziekenhuizen maar die zijn permanent onderbemand met zorgpersoneel. Als je het geluk hebt in een mutuelle te zitten worden je design-brillen van 600€ vergoed, als je dat zelf moet betalen dan wordt de bril maar even uitgesteld. Veel artsen doen wat paramedici ook zouden kunnen doen (praktijkverpleegkundigen, verloskundigen, opticiens). Bijna alle oogartsen en snijdende specialisten vinden -terecht- det Sécu-tarief veel te laag en doen daar per handeling een flink bedrag aan dépassements d’honoraires op. Met een Mutuelle (die grotendeels of geheel door de werkgever betaald wordt) red je het dan wel, mémé in de Berry die een pensioentje heeft van 500€ kan daar echt haar nieuwe knie of staaroperatie van betalen.
  Jonge artsen willen allemaal specialist worden en dan ook nog in grote steden werken. In het binnenland heerst enorme artsennood: huisartsen die met pensioen gaan vinden geen opvolger. het zijn niet altijd de beste specialisten die je in streekziekenhuisjes ziet. De administratieve lastendruk op artsen is loodzwaar. Ik kan nog wel even verder gaan.
  Natuurlijk komen er reacties van forumleden die een goede huisarts of specialist getroffen worden of zch goed begeleid voelen want ze mogen minstens 4 x per jaar bij de dokter komen om hun pilletjes te vernieuwen. Spaar me die casuïstiek. Het systeem deugt niet. En toch worden de Fransen ongeveer het oudst van heel Europa (de vrouwen dan). Ondanks of dankzij het systeem?

  Steven

  #194250
   Anoniem
  Inactief

  Peter dan heb ik het verkeerd gelezen, als ik het overlees kan er echter niets anders van maken, misschien een andere zinsopbouw gebruiken?
  500 voor zestig uur is veel te weinig, maar die 240, is dat per maand?
  Is dat alleen voor jouw vrouw of ook voor jou?
  Indien het eerste, ik denk dat je dan meneer van Teeffelen eens moet vragen ernaar te kijken, lijkt me veel.
  Ik reken uit voor een volwaardige zelfstandige urssaf 122.50 per maand, en dat is geen gehandicapte.
  Laat het nakijken want ik heb zelf slechte ervaringen met de urssaf, het is een log bureaucratisch gevaarte wat nauwelijks efficiëntie kent, alleen als je er een hele goede vriend hebt die alles voor je uitzoekt 😉

  #194251
   bosbess
  Bijdrager

  Steven, wat betreft de gezondheidszorg heb je voor het grote geheel waarschijnlijk gelijk. Ik kijk als patiënt en heb dus de (beperkte) visie van de gebruiker. Ik dank de hemel dat ik verlost ben van de lange NL wachtlijsten. En ik ben blij met artsen die, anders dan in NL, er voor de patiënten zijn en niet op de stoel van de politiek gaan zitten. De taak van artsen is namelijk ziektes voorkomen en genezen, niet om financiële politiek te bedrijven. Zoals een goede advocaat er enkel en alleen moet zijn voor de verdachte en niet voor het maatschappelijk belang of welk ander belang dan ook. Daarvoor heb je officieren van justitie.

  Jako vindt vergelijkingen tussen staten lastig. Eurostat heeft er geen moeite mee. Meer recente cijfers vind je in de engelse versie (januari 2013). Dat minimumlonen de werkloosheid bevorderen, zoals ook HansPiet beweert, wordt gelogenstraft door de cijfers. Overal bedraagt het wettelijke bruto-minimumloon 30-50% van het gemiddelde loon.

  Zoals ik al eerder schreef kennen ook de weinige europese landen die geen wettelijk minimumloon kennen, in de praktijk wel degelijk een minimumloon. Öf in de vorm van een algemeen verbindend verklaarde CAO óf in de vorm van arbeids- en familietoeslagen door de staat óf een combinatie van beide (zoals in Duitsland). Op het belgische Ondernemersplatform VKW vond ik een zeer lezenswaard artikel. Het is een platform voor ondernemers en managers, dus voor jou van onverdachte huize. Voor mij (en iedereen) is het interessant door de feitelijke gegevens. Uiteraard gaat ook het artikel er van uit dat wettelijk minimumloon bijdraagt aan werkloosheid. De schrijver voelt veel voor het duitse systeem van toeslagen, logisch want dan draaien niet de werkgevers maar de staat op voor de kosten. Ik dacht dat ondernemers tegen staatsbemoeienis waren… Ondertussen gaan in Duitsland stemmen op om een wettelijk minimumloon in te voeren.

  #194252
   HP
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit P’Homme de la Terre op 25/07/2013 16:12
  Maar doe me ’n lol en houdt op met al die generaliserende diskwalificaties en ga vooral zelf & zelfstandig (& zinnelijk wellicht) denken.

  Ik weet bijna zeker, dat Cees bij tijd en wijlen heel zinnelijk kan denken.

  #194253
   HP
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit bosbess op 26/07/2013 07:33
  Ik kijk als patiënt en heb dus de (beperkte) visie van de gebruiker. Ik dank de hemel dat ik verlost ben van de lange NL wachtlijsten. En ik ben blij met artsen die, anders dan in NL, er voor de patiënten zijn en niet op de stoel van de politiek gaan zitten. De taak van artsen is namelijk ziektes voorkomen en genezen, niet om financiële politiek te bedrijven. Zoals een goede advocaat er enkel en alleen moet zijn voor de verdachte en niet voor het maatschappelijk belang of welk ander belang dan ook. Daarvoor heb je officieren van justitie……


  @Bosbess

  1. Je hebt inderdaad de beperkte visie van een gebruiker.
  Die beperkte visie is dan ook gebaseerd op beperkte waarnemingen.
  Ik heb alleen vertrouwen in artsen, die nadenken over de zorg in het algemeen en die niet het prijskaartje maatschappelijk proberen op te rekken. Juist de medische beroepsgroep moet zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. En aandacht voor de patient? Alsof het allemaal niet op kan. Over x jaar is het potje leeg. Ik heb best wat ervaring met serieuze gezondheidsproblemen. Ik heb zowel in NL als in FR nooit land hoeven te wachten op opname, zelfs niet in het AMC.

  2. Ken je de overtreffende trap van ‘kleine leugens, grote leugens? Inderdaad ja, Statistieken. Je kunt met statistiek alles bewijzen wat je wilt

  3. Zie als voorbeeld waar slechte definitie toe lijdt: Minimum loon, waarvan ik een tegenstander ben. Vroeger kende men de uitdrukking: ‘hij of zij is een goede werker’ Ik heb in mijn familie een tak, die verstandelijk beperkt zijn. De pater familias van die tak is kort geleden op 85 jaar overleden. Zijn nageslacht zijn allemaal zwakbegaafd, maar zowel hij als zijn kleinkinderen worden beschouwd als goede werkers. Ze hebben allemaal meer dat het officiële minimum loon verdiend en zijn nog nooit werkeloos geweest: het zijn goede werkers. De pater familias heeft een groot deel van zijn leven in een wasserij gewerkt. Hij was als arbeider veel gevraagd. Hij bracht zijn loon makkelijk op door het werk dat uit zijn handen kwam. Maar je kunt van een onderneming niet verwachten dat zij de gebreken (vooral karakter gebreken) van de bevolking financieel gaan compenseren. Werkgevers hebben er geen behoefte aan om hun werknemers veel minder te betalen dan de opbrengst van hun arbeid. Scrooge was een fictieve figuur uit de 19-de eeuw.
  Minimum loon heeft naar mijn mening alleen te maken met situaties waarin de werknemer minder verdient dat de waarde van zijn arbeid. Maar de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw is mondig genoeg en maakt deze regulering overbodig. Het is dus meer een arbeidsmarkt politieke maatregel, mat name om laagwaardig werkgelegenheid tegen te gaan, en wel om de distributie van de overige productie factoren te reguleren. Dan is het zinvol, zolang je blijft bedenken, dat het wreed is voor de minder gave appeltjes in Rood Kapje’s mandje.

  Kortom Bosbes, maar met alle respect: ik ben het volledig en met alles oneens.
  [/quote]

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 39)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account