Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198329

Een nieuwe wending in alle discussies;

Zorgdekking buiten Europa uit basispakket
“Schippers hoopt met het wetsvoorstel 60 miljoen euro te bezuinigen op zorgkosten in het buitenland. De maatregel komt uit het regeerakkoord van 2010, benadrukt de zegsman van Schippers, maar zal waarschijnlijk in ‘de tweede helft van dit jaar’ naar de Kamer gaan.”

Het zoveelste voorbeeld over hoe het Haagse jargon werkt en ons dreigt murw te maken!
Wij betalen belasting en premies voor tal van zaken o.a. ziektekosten. Uit deze centen wordt onder meer de kosten voor zorgdekking buiten Europa gedekt. Nu zal dat geld niet meer worden uitgeven aan het doel waarvoor het bestemd was. Dus bezuinigt de STAAT, althans dat zegt ze. Ze gaat dat geld natuurlijk wel uitgeven maar dan aan andere zaken (hobby’s) die Schippers belangrijker vindt, want terug geven aan de burger, via lastenverlichting, is NIET AAN DE ORDE. Nee de burger moet nu alsnog de kosten van een verzekering, die deze zaken gaat afdekken, aanschaffen en de reisbranche is nog eens op de achtergrond verantwoordelijk voor de klant. Dus voor degenen die het betreft een lastenverzwaring! (Naar analogie, Minister Timmermans betreffende bezuinigingen op paspoorten, het KOB verhaal waarbij de burger alsnog de onterecht gekorte burgers moeten compenseren met een lagere bijdrage KOB, etc). Een beter terminologie is dus LASTEN VERZWARING IPV BEZUINIGEN.
Ik ben van mening dat het terugdringen van de overheid (een kleinere en efficiëntere overheid) een illusie is. Het is de laatste10 jaar niet gelukt…… Integendeel, ze is toegenomen, gecorrigeerd voor inflatie met meer dan 100% (prijs / prestatie). En wat de rekenkamer ook roept en schrijft en publiceert het parlement (de pluche plakkers) schreeuwen moord en brand, doen een plas en het fikkie is weer gedoofd. Volgende bezuiniging of volgende hobby (kinderopvang invoeren en weer afschaffen) op kosten van de burger.
Zo is het huishoudelijk deel van het inkomen in de laatste 10 jaar niet of nauwelijks gegroeid (zelfde rekenkamer). Vindt u het dan raar dat de economie niet wil draaien en dat een ieder die dat kan op zijn centen blijft zitten. Helaas hebben we nog nooit zoveel armoede gehad sinds de jaren 60 als je afgaat op de cijfers van de voedselbanken en soortgelijke organisaties. Ga je af op inflatie cijfers, ontwikkeling van inkomens, bijstandsuitkeringen, minimum loon en AOW dan zie je dat Nederland wel nivelleert maar de rekening ook voor een (heel groot) deel legt bij de (kwetsbare) armlastigen in het rijke Nederland.
Mores van het verhaal; De burger kiest (of niet) maar de burger betaalt wel. Wil je een zeker toekomst, wordt ambtenaar of nog beter parlementariër. U hoeft geen opleiding te hebben of over enige intelligentie te beschikken om zich te laten verkiezen tot parlementariër. Gewoon de populaire dingen roepen en vooral het eigenbelang dienen. In de commercie hebben we daar een goed spreekwoord voor, vern..k de massa, grijp de kassa!
Overigens was ik een fervent neo-liberaal die nu inziet dat er ook een sociale (zo u wilt een coöperatieve) component in de economische modellen moet worden meegenomen. Met andere worden, het experiment met marktwerking heeft aangetoond dat het niet naar de heilstaat voert net zo min als de socialistische doctrine. De mens is niet alleen calculerend maar ook een sociaal ‘wezen”. Misschien is het tijd, voor een revolutionairachtige beweging of coupe door de jeugd, om het tij te keren. De flowerpower babyboomers zijn er in ieder geval niet in geslaagd hun idealen te verwezenlijken. Deze generatie heeft te veel graaiers voortgebracht.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account