Reageer op: entreprise individuelle of auto-entrepreneur?

#189635
 OEVVD
Bijdrager

Ja zo zie je maar, Theo, hoe wij anders tegen de dingen aankijken. Ik heb hier eigenlijk nooit expliciet gezegd mensen met raad en daad (pro deo) bij te willen staan. Alhoewel ik daar best toe bereid ben als ik dat kan. Ik ben inderdaad wel vrijwilliger bij Raad&Daad en met mij 70 anderen. En Raad&Daad stelt zich tot doel om mensen – en vooral nieuwkomers die het klappen van de zweep hier nog niet kennen – een handje te helpen. En daarbij kunnen die mensen dan kiezen en een vrijwilliger zoeken waarvan het kennisgebied en het profiel hun bevalt.
Er zijn natuurlijk ook beroepsmatige raadgevers en deskundigen. En die hebben ook hun connecties en verdedigen hun eigen belangen. Dat mag natuurlijk best. In de politiek en bij de rechterlijke macht zijn registers waar die mensen bekend maken wat voor (neven)interessen zij hebben. Dit is goed want dan kan de kiezer of diegene die een rechtszaak voert dat even checken en zelfs eventueel de rechtbank wraken als de rechter twee pruiken opheeft.
Ik denk dat het heel mooi zou zijn als bij discussies op diverse fora de deelnemers duidelijk maken uit welke hoek zij komen en of zij zelf commerciêle belangen hebben.
Zodat de vraagsteller op zo’n forum ook zelf kan beoordelen hoe hij een bepaald commentaar moet inschatten.
Verder heb ik geen enkele behoefte om te domineren. Maar ik geef graag mijn mening en ik laat mij niet zo graag door een belangengroep opzij duwen. Waar dan ook.
Ik denk dat soms de deelname van mensen die niet openlijk uitkomen voor hun commerciêle belangen op dit soort fora neerkomt op sluikreclame. En dat er daarbij oplossingen aangboden worden die niet noodzakelijkerwijze in het belang zijn van vraagstellers omdat dat daarbij niet voorop staat. Ik heb hierover in een ander draadje al eens iets gezegd tegen de moderator die aangaf dat zij dit scherp in de gaten hield.
Mooi.
Zo zal er best een spanningsveld blijven tussen professionele raadgevers en deskundigen en ervaringsdeskundigen die dat pro Deo doen. Daar is ook niets mis mee zo lang beiden hun zegje kunnen doen. Dan kan de “klant” beslissen.
Prettige zondag verder.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account