entreprise individuelle of auto-entrepreneur?

Dit onderwerp bevat 87 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 8 maanden geleden door Noë.

 • Auteur
  Berichten
 • #189622
   Noë
  Sleutelbeheerder

  beste lezer, ik ben van plan samen met mijn man te emigreren naar frankrijk. hij schildert en ik maak theatervoorstellingen die ik binnen europa verkoop. Onze omzet ligt rond de 15.000 pp. Begrijp ik het goed dat we ons het beste als auto-entrepreneur kunnen inschrijven? Voor vrije beroepen geldt dat een tarief van 23,5 %. is er in frankrijk niet zo iets als in nederland; een belasting vrije voet?
  of is het beter ons als entreprise individuelle in te schrijven. onze inkomsten zijn behoorlijk laag en om dat gelijk bijna een kwart te moeten inleveren is wel erg zuur. Weet iemand een goede Nederlandsprekende adviseur?

  #189703
   Noë
  Sleutelbeheerder

  De (full-time) auto-entrepreneur is een bedrijfsvorm die binnenkort (dit jaar nog of anders zeker volgend jaar) zwaar beperkt zal worden, zowel in toelaatbare omzet als in duur. Ik ben van mening dat in de meeste gevallen beter voor de entreprise individuelle kan worden gekozen. De auto-entrepreneur is wel prima geschikt voor het onderbrengen van een kleine bijverdienste. Zie verder 10 blogs van mijn hand over dit onderwerp op http://www.francofiel.nl

  Het tarief voor vrije beroepen is met ingang van dit jaar verhoogd naar 26,3% van de omzet (overigens hetzelfde % voor een auto-entrepreneur en een entreprise individuelle). Daarvoor geldt geen belastingvrije voet, maar vergeet niet dat u in ruil voor deze afdracht een volledige ziektekostenverzekering krijgt, inclusief overlijdensrisicoverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering en dat u hiermee ook pensioen opbouwt in Frankrijk. De premie die u in Nederland betaalt als privépersoon voor de ziektekostenverzekering spaart u dus in Frankrijk uit.

  Wim

  #189704
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Beste Arjen, Mijn advies – schrijf je in als auto entrepreneur(s). Daar heb je niemand voor nodig – dat kan je zo zelf doen on-line. Het is het lichtste régime.
  Uitstekend en gratis advies over belastingzaken krijg je hier op je lokale belastingkantoor.
  Ook daar ben je beter af dan bij een commerciêle adviseur.
  Het advies hierboven dat het régime van auto-entrepreneur zwaar beperkt zal worden zou ik naast me neerleggen. Oorspronkelijk waren er wel veel rare socialistische voornemens bij Mr. Hollande maar die verdwijnen de laatste tijd als sneeuw voor de zon. En als dat gunstige régime beperkt zou worden dan heb je alle tijd om je plan te trekken. Het heeft totaal geen zin daarop te gaan zitten anticiperen en dan nu reeds voor een ingewikkelder en ongunstiger régime te kiezen.
  Belangrijk is dat jullie je beiden inschrijven want dat spaart je in ieder geval een privé ziektekostenverzekering uit. Het feit dat je ook nog een staatspensioentje in Frankrijk opbouwt – hoe klein dat ook moge zijn – kan heel erg belangrijk zijn later als je in Frankrijk met pensioen zou gaan want door dat kleine pensioentje wordt je door Frankrijk gedekt voor je ziektekosten en ontsnap je dus aan een verplichte Nederlandse ziektekostenverzekering door het CVZ/Zorginstituut Nederland.
  Orienteer je zelf goed en maak je nooit afhankelijk van commerciêle adviseurs waarbij vaak de eigen belangen prevaleren.
  Je kunt ook verder gratis advies krijgen op Raad en Daad (ontsproten aan deze site ) waar vrijwilligers belangenloos en met alleen de belangen van “would-be” immigranten op het oog je graag verder zullen adviseren.

  Groetjes en succes er mee.

  #189705
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Het verhaal van Wim van Teeffelen klopt niet helemaal. Er komt een nieuwe wet. Door de FEDAE (de associatie van autoentrepreneurs) is gestreden voor het voortbestaan van de regeling.

  In grote lijnen blijft deze gelijk met de huidige. Veel verzet is er van de kant van de artisans, die de autoentrepreneurs als klussers niet zien zitten. Daar kan veel over geschreven worden. Waarschijnlijk moeten autoentrepreneurs die klussen uitvoeren een stage lopen en zichzelf (voor een stevig bedrag waarschijnlijk) tegen aansprakelijkheid verzekeren.

  Het pensioentje is op dit ogenblik strijdpunt. De uitkerende instantie CIPAV incasseert wel, maar erkent de autoentrepreneurs niet als gerechtigde. Ook hier is de FEDAE mee bezig om dit recht te zetten.

  De hoogte zal niet veel zijn. De berekening gaat over het gemiddelde van de beste 20 jaar. (maar dat geldt ook voor de overige bedrijfsvormen)

  #189706
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Dank je wel RuudJ,
  Dit is goed om te weten.
  Dat het artisanat tegen het régime van auto-entrepreneur aan zit te zeuren onder het mom van oneerlijke concurrentie is bekend en geweten. Maar in ieder geval in dit geval – één partner organiseert theatervoorstellingen en de andere partner schildert kan dat moeilijk een issue zijn.
  Het pensioentje is van cruciaal belang. Niet zozeer vanwege het bedrag – dat zal inderdaad niet te veel zijn. Maar het blote feit dat er een pensioentje is geeft ingevolge de Europese Verordeningen recht op dekking van de ziektekosten van staatswege na pensionering.
  Daarbij speelt de hoogte van dat pensioentje geen enkele rol.
  En daarmee wordt inlijving na pensionering door het CVZ en het teruggezogen worden in het Nederlandse belastingstelsel voorkomen.
  Voor iemand met een goed pensioen scheelt dat makkelijk 5000 euro per jaar en omdat dat ook nog eens voor de partner apart geldt zodra die ook pensioengerechtigd is kan dat zo maar oplopen tot 10 mille per jaar indien beide redelijke pensioenen hebben.
  Dus het is te hopen dat de FEDAE hier een vuist kan maken en dat verdient de steun van ons allen.

  #189646
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Helaas klopt ook het verhaal van ruudj niet helemaal. Het is maar net welke bron je gelooft. De Minsister heeft plannen, de vereniging van auto-entrepreneurs denkt dat die tegen gehouden kunnen worden.

  Waar het om gaat is het verschuil tussen fulltime en parttime auto-entrepreneurs. Die laatsten worden volledige ongemoeid gelaten, geheel conform de wensen van de FEDAE. De Minister heeft benadrukt dat de parttime auto-entrepreneur een groot succes is (ook fiscaal) en dat dat statuut zeker beschikbaar zal blijven. De Minister heeft ook bevestigd dat het bij de full-time auto-entrepreneurs (lees: zij die buiten het auto-entrepreneurschap geen zorgverzekering hebben) sprake is van veel misbruik en dat daarom het statuut op twee manieren zal worden aangepast:
  1. de inschrijftermijn van fulltime auto-entrepreneurs zal worden beperkt met ingang van 1 januari 2015. De enige discussie is of het tot één jaar of tot twee jaar beperkt zal worden.
  2. de maximale omzetten die zijn toegelaten zullen drastisch worden verlaagd (huidige plan: 40% lager dan nu, maar ook dat getal kan mogelijk nog veranderd worden), waardoor het fulltime auto-entrepreneurschap nauwelijks meer interessant is,

  Ik lees in Arjen’s vraag dat zij overwegen om fulltime auto-entrepreneur te worden. Ik blijf bij mijn advies: schrijf je in als entreprise individuelle, dan heb je met deze hele discussie niets van doen.

  #189674
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ik vind de argumentatie niet erg overtuigend. In ieder geval zie ik dat het plafond voor chiffre d’affaires autres services waar schilderen en theatervoorstellingen onder vallen is verhoogd naar 32.900 euro per jaar ( dit is per persoon omdat beiden zich apart kunnen inschrijven als auto entrepreneurs ).
  Uit de vraag zelf blijkt dat beiden een omzet hebben van ca. 15.000 p.p.
  Dus zelfs in het hypothetische geval dat er een flinke verlaging zou komen op het huidige plafond zitten beiden daar nog straatlengtes onder. En de soep wordt hier ook nooit zo heet gegeten.
  Wat de inschrijftermijn betreft zal het dus ook zo’n vaart niet lopen.
  En dus lijkt het mij verstandig om voor het lichtste régime te kiezen zodat deze mensen ook geen TVA/BTW administratie bij hoeven te houden en hun klanten geen TVA hoeven te berekenen. Daarbij kunnen ze dan wellicht ook hun tarief een beetje opschroeven.
  Het feit dat ze bij inschrijving als entreprise individuelle met deze hele discussie niets van doen zouden hebben lijkt me nauwelijks een plausibele reden om voor een zwaarder régime te kiezen.
  Rustig inschrijven als AE en de kat uit de boom kijken.
  Trouwens altijd verstandig in Frankrijk.

  #189675
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Sjonge, jonge, OEVVD, jammer dat je blijft kakelen over een onderwerp waar je klaarblijkelijk weinig van weet.

  Als entreprise individuelle kunnen ze kiezen voor exact hetzelfde fiscale regime (régime micro social/fiscal) als de auto-entrepreneur en vallen ze ook buiten de TVA. Er is net zo veel/weinig administratie bij te houden als bij de auto-entrepreneur. Alleen de inschrijving zelf vereist een paar meer formulieren en handelingen.
  Klaarblijkelijk lig jij in bed met Mevrouw Sylvia PINET de Ministre de l’Artisanat en weet je meer, meer dan iedereen in Frankrijk, over het beperken van de inschrijftermijn van de auto-entrepreneur. Lees je wel eens een circulaire over dit onderwerp, van één van de drie betrokken ministeries? O nee, dat hoeft natuurlijk niet. Je weet het immers beter.

  Wim

  #189645
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Sjonge, Wim, had ik net elders beweerd dat je zo mild geworden was ;-).
  OEVVD, ‘het zal zo’n vaart niet lopen’ vind ik een gevaarlijk advies. Het gaat er hier niet om wie er gelijk heeft, maar dat de vraagsteller goed geïnformeerd wordt.

  #189676
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Dat was ook een heel gevaarlijke uitspraak, Marietta! Ik hecht aan mijn oude reputatie.

  #189638
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Sta mij toe op te merken dat je bij de gewone entreprise vooral ook je onkosten kan aftrekken. Vooral als je veel goederen aankoopt of verplaatsingskosten hebt, kan dat een pak schelen op je uiteindelijke belastbare basis.

  Ps: Pinel (met L) is veranderd van post, ze zit nu op ‘logement’. Artisans/commerce zit nu bij Valérie Fourneyron, niet echt een verbetering, maar die is dan weer toegevoegd aan onze vriend Montebourg, dus de macht zit bij hem. En welke plannen die uiteindelijk met de auto-entrepreneurs zal hebben. Tja, met die gekke Arnaud weet je het maar nooit. Zolang de auto-entrepreneurs made in France zijn, is het hem wellicht best.

  Maar kibbel gerust verder! 🙂

  #189623
   Theo Sacourieu
  Sleutelbeheerder

  Ik kan me vergissen maar er is nog een probleem met het Auto Entrepreneurschap wat problemen zou kunnen geven als je internationaal opereert. Ik kan me zo voorstellen dat als je opdrachtgever meerdere ijzers in het vuur heeft, wellicht afhankelijk is van subsidies en moet/wil controleren of zijn leveranciers wel echte ondernemers zijn. In dat geval val je als AI buiten de boot want het statuut wordt bij geen enkele kamer ingeschreven. Je wordt dus door geen enkele officiële instantie als ondernemer aangemerkt. Zoiets als dat de witte werkster zichzelf schoonmaakbedrijf noemt.

  #189644
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ik heb maar even gewacht met een reactie totdat de beslissing definitief gevallen was en wel op 21/05/2014. Het commentaar “het zal allemaal zo’n vaart niet lopen” is dus niet zo gevaarlijk gebleken want er verandert niets;
  Een commissie van afgevaardigden en senatoren heeft op 21/05/2014 defintief de wetswijziging aangenomen betreffende het artisanat en dat van auto entrepreneur.
  Er zijn geen wijzigingen wat betreft de duur dat men van het régime gebruik kan maken, ook is er geen sprake van een verlaging van de maximakle omzet, noch zijn er nieuwe beroepen die er geen gebruik van mogen maken.
  Kortom “Game, Set and Match” voor de auto entrepreneurs.
  En business as usual.
  Zo gaan deze dingen nu éénmaal in Frankrijk.

  #189628
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Trouwens in het kader van wat is verstandig wijs ik er nog even op dat FEDAE een pakketje aanbiedt voor euro 29.15 per maand waarbij inbegrepen dekking tegen wettelijke aansprakelijheid – tot 2 miljoen en juridische bijstand alsmede een jaar lidmaatschap van de Federatie.
  Dat lijkt mij niet verkeerd en goed 300 euro per jaar is nog te behappen.

  #189702
   Noë
  Sleutelbeheerder

  @OEVVD: ik vrees dat ik toch een en ander moet afdingen op je opmerking: ‘Een commissie van afgevaardigden en senatoren heeft op 21/05/2014 definitief de wetswijziging aangenomen betreffende het artisanat en dat van auto entrepreneur. Er zijn geen wijzigingen.’ Om te beginnen neemt een commissie geen wetten aan, maar wordt dat gedaan door beide huizen in het Franse Parlement. Deze commissie heeft de parlementariërs geadviseerd om NU niets te veranderen. Immers er is een brede inter-departementale commissie met medewerking van ondernemers bezig om het hele systeem van kleine bedrijven (incl EI en AE) op de schop te nemen. Op 14 april jl heeft die commissie een eerste rapport uitgegeven: Les 50 premières mesures de simplification pour les entreprises’ Zie: http://www.economie.gouv.fr/50-premieres-mesures-simplification-pour-entreprises
  Daar staat onder maatregel 8 dat in de zomer van 2013 een voorstel zal worden gedaan over het reduceren van het aantal statuten voor kleine ondernemers. Die moet dan per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Dus daar zal de auto-entrepreneur worden aangepakt, tegelijkertijd met versimpeling van de kerstboom van regels rondom de entreprise individuelle. De parlementaire commissie heeft dus slechts besloten om nu geen maatregelen te nemen, wetende dat het probleem in het grote geheel van de simplificatie zal worden meegenomen.
  Het zal dus wel degelijk zo’n vaart gaan lopen, er gaan substantiële dingen veranderen en dus GEEN business as usual!

  Wim

  #189677
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ja Wim een beetje versimpeling zal wel geen kwaad kunnen. Maar aan de AE gaat natuurlijk niemand morrelen. Ik zit niet in het parlement en jij ook niet.
  Maar die gaan toch de kip met de gouden eieren niet slachten ?
  Al dat “aanpakken” en “op de schop nemen” dat zijn typisch Nederlandse begrippen en dat is een typisch Nederlandse benadering. En zo werkt dat hier niet.
  Die parlementariërs weten toch ook dat als ze het zeer succesvolle systeem van de AE naar de knoppen helpen er zo maar een paar honderd duizend zwartwerkers bijkomen. Dan raken ze de grip helemaal kwijt. En omdat er een miljoen of zo van die AE ondernemingen gecreêrd zijn zijn er miljoenen kiezers die daar op de één of andere manier bij betrokken zijn. Dat kost dus stemmen en daar houden parlementariërs niet zo van.
  En dus blijft de AE – de vaandeldrager van Sarkozy – gewoon bestaan, wordt er wat met de regeltjes gefrutseld en is het beste advies wat je mensen met een inkomen van rond de 15 Mille p.p. kan geven zich nu als AE te laten inschrijven. In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat er iets zou veranderen komt er dan in ieder geval een overgangsregeling van een paar jaar.
  Dus nu instappen – een kind kan de was doen – je kunt je zo on line inschrijven – en de boekhouding doe je in 5 minuten zelf. Je krijgt er de ziektekostenverzekering bij en je bouwt een staatspensioentje op -hoe gering dan ook (alhoewel daar wat problemen mee zijn maar daar is de FEDAE druk mee bezig dus dat komt wel goed) op grond waarvan je later – veel later – ten laste komt van Frankrijk voor je ziektekosten en niet van Nederland – tenminste als je hier blijft wonen en als dan de EU nog bestaat.
  Carpe Diem….pluk de dag.

  #189678
   Noë
  Sleutelbeheerder

  OK, nog één keer dan, OEVVD, daarna geef ik het op: al die voordelen van de full-time AE die je noemt zijn allemaal waar en allemaal zijn die ook te realiseren door je in te schrijven als entreprise individuelle, met keuze voor het régime micro social/fiscal. Het is iets meer papierwerk en geneuzel om dat voor elkaar te krijgen, maar dan ben je ook overal vanaf, wat ze ook beslissen in Parijs.
  Ik begrijp werkelijk niet waarom iemand, bij bovenstaande mogelijkheid, nog kiest voor de AE (behalve natuurlijk mensen met een baan of uitkering, die jun kleine bijverdienste in een AE stoppen).

  Wim

  #189629
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Goed zo Wim. Ik dan ook nog één keer.
  Waarin zit het verschil ?
  Per kwartaal afrekenen, veel eéénvoudigere administratie, alles zelf kunnen doen en geen boekhouders nodig hebben. Ik ben zelf geen AE maar ik ken er wel veel die het wel zijn.
  Bij mij in de buurt zit het vol met AE’s – van de gepensioneerde jurist met zijn aduiesbureatje aan de bovenkant via de man die een dorp verder een fritenkraam uitbaat tot aan de jongens die met hun vrachtwagentje de boerderijen afstruinen om het oud ijzer op te halen.
  Ik praat zo wel eens met die mensen.
  Zo hoor ik veel direct uit de bek van het paard.
  Eén miljoen Fransen en een handvol buitenlanders in Frankrijk hebben die AE keuze gemaakt, ofschoon niet al die AE’s nog bestaan.
  Natuurlijk zitten er daar bij ook die een legaal régime zoeken voor hun ziektekosten maar die misschien wel eens wat vergeten en zo.
  Niet iedereen kan zich ook dure adviseurs en boekhouders permitteren. Dat kan bruintje niet trekken vaak. Nou die mensen kiezen AE.
  Prettig weekend en verslik je niet in de netwerkborrel.
  Ik ga even stemmen morgen. Ook leuk.

  #189630
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Heel veel van die AE’s zullen zo verstandig zijn een EI te hebben, maar omdat ze voor hetzelfde belastingregime kiezen zeggen ze vaak dat ze AE zijn. Bijvoorbeeld die jurist (juridisch advies is uitgesloten van het auto-entrepreneurschap). Het verschil is dat je als EI staat ingeschreven in het bedrijvenregister. En verder wil ik je verwijzen naar deze blog: http://www.francofiel.nl/archives/5395
  en nog 9 andere blogs over hetzelfde onderwerp op die website. Als je die allemaal hebt gelezen, dan heb je alle nadelen van een AE op een rijtje.

  Wim

  #189631
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ik heb enkele jaren een BNC gehad en enkele jaren een AE. Als ik vergelijk, dan is het zo dat bij BNC telkens verrekening achteraf plaatsvindt. In al die jaren heeft geen enkele berekening geklopt. Er werden zelfs ongefundeerde aanmaningen verstuurd. De extra tijd om dit telkens weer in orde te krijgen, heb ik niet meer nodig bij de AE. Om de 3 maanden per internet aangeven, betalen en klaar. De nadelen zitten niet opgenomen in de BNC vorm, maar in de praktijk werkte dit wel zo. Dus in theorie zal WimvT het bij het rechte eind hebben, in de praktijk is de AE veel plezieriger.

  #189632
   Noë
  Sleutelbeheerder

  … Maar die gaan toch de kip met de gouden eieren niet slachten ?
  … het zeer succesvolle systeem van de AE …

  Het spijt me, maar dit soort opmerkingen zijn niet ernstig. Het auto-entrepreneurschap is één van de meest misbruikte sociale uitvindingen van de laatste jaren, zoals Wim terecht aangaf met z’n cijfers. Voor een kleine groep mensen die er mee gediend zijn, zijn er honderdduizenden die het gebruiken om de sociale zekerheid belazeren. Ik zou wel eens willen weten hoeveel belastingsinkomsten het auto-entrepreneurschap feitelijk heeft voortgebracht, en dat afzetten tegen de gemiste sociale zekerheidsbijdragen.

  #189633
   Noë
  Sleutelbeheerder

  “Voor een kleine groep mensen die er mee gediend zijn, zijn er honderdduizenden die het gebruiken om de sociale zekerheid belazeren.” Tja, daar gaan wij niet over dacht ik.
  Ik geloof best dat er mensen bij zullen zitten die met het “halfie-halfie” systeem werken maar die zitten er bij het artisanat net zo goed. En we gaan er toch ook niet voor pleiten om de artisans maar af te schaffen. Om maar niet te spreken van Captains of Industry en politici. Veel boter op veel hoofden….Niks te maken met régimes van belasting en sociale lasten.
  Ik dacht dat de vraag ging over welk systeem voor deze mensen met een bescheiden inkomen het beste zou passen. En of zij daarbij de laatste cent precies opgeven of naar zichzelf toerekenen dat moeten zij dus zelf weten net als de Fransen. En inderdaad denk ik dat in het algemeen de belastingmoraal nogal ontspannen is. Maar in tegenstelling tot Gautier wil ik dat helemaal niet weten. En lig ik er ook niet van wakker.
  Als ik zo om me heenkijk en zie wie er weleens klusjes zwart of grijs doet en wie er weleens klusjes zwart of grijs laat doen en je zou die mensen allemaal afschieten dan was het complete genocide.
  Dus ik pas het principe toe van horen, zien en zwijgen.
  Ik heb dit al eens verteld – het is een waar verhaal – tijdens een eerdere discussie over belastibngmoraal. Het gaat over een artisan uit de buurt van Toulouse die gepakt werd en die door de mangel gehaald zou worden omdat zijn administratie niet deugde.
  Maar zo slecht was zijn administratie nu ook weer niet want hij hield een zwart boek bij waar hij alles precies noteerde – opdrachtgevers, gewerkte uren en data, materialen noem maar op het stond allemaal in zijn boekje.
  Daar bleken ook een paar namen in te staan van magistraten die ook wel eens een kluje hadden laten doen. Bij nader inzien bleek dus dat zijn administratie toch wel in orde was en werd de zaak geseponeerd.
  Ik denk dat iemand die graag wil weten of wel alle sociale bijdragen keurig betaald worden bij de overheidsdienst zou moeten gaan werken die daarvoor verantwoordelijk is.
  Ik heb – want het is echt niet Jan-Met-De-Pet – die hier goed in is – hier in de buurt hele chateaus zien verbouwen door ploegen Polen. Nou die waren echt niet gestuurd door Pole Emploi.
  Verbeter de wereld, begin bij Uzelve, steek Uw neus niet in zaken van anderen, en geef objectieve informatie waar immigranten die niet weten hoe de dingen werken wat mee kunnen. Zo zie ik dat tenminste.
  En Wim die gepensioneerde jurist – ik schreef dus niet dat hij ook als jurist actief was. Hij heeft een adviesbureautje zei ik. Hij geeft o.a. bijles aan studenten die ergens niet goed in zijn en moeten bijspijkeren. Dat mag dus kennelijk wel.
  Laat je de borrel smaken straks.
  Ik ga eens even mijn bescheiden steentje bijdragen om de EU wat bij te sturen en de nationale souvereiniteit van Frankrijk te herstellen.
  prettige Dimanche allemaal.

  #189634
   Noë
  Sleutelbeheerder

  De laatste berichten hebben niets meer te maken met een antwoord op de vraag van Arjen en voegen inhoudelijk ook niets meer toe. Voor kibbelen en/of keuvelen verwijs ik jullie graag naar de rubriek ‘entre bavards’.

  #189626
   Anoniem
  Inactief

  Ik heb een theaterbedrijf. Ben ingeschreven: profession liberal professeur d’art dramatique. Regime reeel simplifié.
  Ik weet niet of dt de slimste vormis, maar ik kan nu wel al mijn kosten aftrekken zoals :cartridges voor de computer, schminkdoos, theaterscript, kilometers die ik maak.
  Dat heeft als resultaat, dat ik nagenoeg 0 inkomen heb. Dat kan, omdat mijn man een pensioen heeft en ik er niet van hoef te leven. Ik zet maandelijks ongeveer 300 à 400 euro om. Maar afschrijvingen van ordinateur, de kosten van de comptable (die alles netjes voor mij doet, zodat ik zelf niet hoef te tobben) en bovengenoemde kosten halen alle inkomsten omlaag. Voor mij is het grote voordeel: Ik zit in de ziektenkosten verzekering en bouw pensioen op en gebruik de computer natuurlijk ook privé.
  Verder blijf ik bezig met mijn vak. Als ik autoentrepeneur zou zijn zou ik van de 200 à 300 euro een deel moeten afdragen. Dat hoeft nu niet omdat ik mijn kostenpost opkrik.

  #189627
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ja vanuit Uw optiek gezien kan ik U wel begrijpen.
  Als ik dat zo lees dan zijn Uw prioriteiten :
  1) lekker creatief met Uw vak bezig te zijn.
  2) een ziektekostenverzekering ten laste van Frankrijk te hebben.
  3) een pensioen(tje) op te bouwen waarmee U automatisch bereikt dat als U in Frankrijk in retraite gaat U onder het Franse ziektekostenstelsel zult vallen en nooit onder het Nederlandse en daarmee het CVZ/ZINL. Zeer verstandig.
  4) U een up to date computer heeft en die ook privé kan gebruiken.
  5) U de administratieve rompslop die U niet leuk vind door een comptabele kunt laten doen.
  En als dat Uw doelstellingen zijn en U bereikt die zo dan bent U een gelukkig mens en daar gaat het toch om.

  Desondanks zie ik het anders. Het kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn van werken en ondernemen, hoe creatief en leuk en interessant dan ook, om de kostenpost dusdanig op te krikken dat U er niks aan overhoudt. Dat kan toch niet “Sinn der Sache sein” ?
  Als U hetzelfde als AE zou doen bent U net zo lekker creatief bezig, bent U net zo goed ziektekosten verzekerd, bouwt U net zo goed een miniem Frans Staatspensioentje op (al moeten er nog een paar fonctionaires door elkaar gerammeld worden maar daar is de Federatie van Auto Entrepreneurs mee bezig en dat is een gelopen koers want er is een afdracht ) en stelt de administratie helemaal niks voor. U heeft dan ook geen comptabele nodig want U heeft 100 % zelf de regie en U loopt ook niet het risico dat U belazerd wordt ( al haast ik mij te zeggen dat niet alle comptabelen de boel belazeren ).
  Ik persoonlijk heb een andere visie op dit soort dingen. Neem eens de veel geprezen belastingdeskundige/comptabele. Nu is Uw boekhouding simpel – Ik ga even uit van een meer complexe boekhouding. Zo’n comptabele neemt altijd de weg van de minste weerstand. Hij tekent mee op Uw aangifteformulier – hij aanvaardt de verantwoordelijkheid – dus hij …….. 7 kleuren ….. voor de belastingdienst en hij gaat op nummer zeker.
  Begrijpelijk.
  Een Nederlander die gewend is de eigen boontjes te doppen doet ook zijn aangifte. Hij zoekt het allemaal eens goed uit en denkt – mmm dat is ook wel verdedigbaar.
  Even verder kijken en snuffelen op het internet. Bijvoorbeeld zou mijn pensioen ook gedeclareerd mogen worden als rente viagère ?
  Kan ik mijn CVZ premies en bijdragen direct van mijn AOW aftrekken en dat netto opgeven want het gaat toch om revenu perçu en wat je niet krijgt is geen revenu perçu ?
  Enzovoort enzovoort.
  Tja en wie die dingen zelf uitzoekt wordt ook steeds slimmer en weet er steeds meer van.
  Ik heb bosjes voorbeelden om mij heen gezien waar de comptabele er gewoon een rotzooi van maakt en waar de domme klant melkkoe is. Uw administratie is volgens Uw opgave als ik dat zo lees 5 minuten werk in de maand. En ik persoonlijk zou dan die 200 a 300 euro in de maand pakken en mij inschrijven als AE en dat piepkleine boekhoudinkje zelf even doen.
  Er is niemand in de hele wereld die je boekhoudinkje zo fijn kan doen als jij zelf.
  En daarvoor is nu het régime van AE juist in het leven geroepen.
  En dat zal dus blijven ook. Mr. Hollande en zijn socialisten hebben net zeer ongenadig op hun donder gehad bij de verkiezingen voor het Europese parlement. Die kunnen zich niks meer veroorloven en zeer zeker niet te gaan tornen aan het régime van AE. Het is nu al de partij die de economie en het ondernemerschap naar de kl…. heeft geholpen.
  Dus die gaan het niet nog erger maken dan het al is door ook nog de AE om zeep te helpen. Voila zo zie ik het.
  sweet dreams

  #189682
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Het bericht van Ien-met-de-cijfers-ervoor is duidelijk en rationeel. Ze heeft een oplossing gevonden die bevredigend is. Het is niet de goedkoopste oplossing, maar wel de oplossing die het best past bij haar behoeftes. Dus de beste oplossing. Een praktische ondernemer in Frankrijk.

  OEVVD daarentegen blijft een kamergeleerde: met een maandomzet van €300-€400 bouw je als auto-entrepreneur GEEN pensioen op en dat doe je wel in het régime reél. De vereniging van auto-entrepreneurs is een stel dromers als ze denken dat ze deze aanpassing van de auto-entrepreneurwet uit 2011 teruggedraaid kunnen krijgen (dat zou een nog groter gat betekenen in de dekking van de sociale zekerheid). Verder begrijpt hij klaarblijkelijk het régime réel niet. Inderdaad het is aan te bevelen (niet verplicht) om daar een expert comptable bij te halen, maar in het régime réel kun je de werkelijke kosten aftrekken in plaats van de forfaitaire kosten en in sommige gevallen kan dat heel goed uitwerken.

  Voorbeeld van Ien met de cijfers: De forfaitaire aftrek van bedrijfskosten in het statuut van auto-entrepreneurs in de professions liberales is 33% van de omzet. Theoretische winst is dus 67%, waarover belasting en sociale lasten betaald moet worden. In praktijk komt dat bij een omzet van €350/maand neer op een afdracht van ongeveer €280/kwartaal, en er is geen pensioenopbouw. Daar komt nog bij dat een auto-entrepreneur de TVA niet kan terugvorderen op de inkoop. Die is 20% van €350/maand = €210/kwartaal. Dus feitelijke kosten voor de AE-oplossing: €490/kwartaal.
  In het régime réel mag je de werkelijke kosten aftrekken en kun je de TVA op de inkoop terug krijgen. Ien zegt dat de bedrijfskosten €300-€400/maand zijn en daar kom je inderdaad gemakkelijk aan. Dat is nagenoeg 100% van de omzet. Ze betaalt dus sociale lasten en belasting over nagenoeg nul winst en kiest daarmee voor de minimale afdracht voor sociale lasten in het régime réel van ongeveer €700/kwartaal, met opbouw van pensioen, haar boekhouding en belasting volledig geregeld en teruggave van de TVA op de inkoop. Veel kopzorg minder, plus een opbouw van een Frans pensioen voor amper €200/kwartaal. Geen slechte keuze.

  Wim

  #189683
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Natuurlijk wordt het recht op pensioenopbouw voor de AE erkend. Zo gaat het hier toch heel vaak in Frankrijk. Het is zelfs een taktiek van de overheid. Die doet gewoon waar ze in in hebben en neemt dan op de koop toe dat er mensen naar een Tribunaal stappen of ze laten infractieprocedures van de EU rustig op zich afkomen. Daarbij kopen ze dan vaak mensen af die naar een Tribunal gestapt zijn. Die geven ze dan wat hun wettelijk toekomt en die vragen ze dan een papiertje te tekenen – een zogenaamd désistement.
  Die zaakjes zijn dan geregeld er komt geen rechtszaak en de overheid gaat gewoon verder met de rest van de belastingbetalers vol aan te rekenen.
  De lastpakken worden uitgenodigd bij de SIP (service des impots) alwaar hun aangifte dusdanig wordt aangepast zodat zij ook in de toekomst niet zullen worden aangeslagen.
  Zo wordt dus iedereen met een lijfrente die onder het CVZ valt vrolijk aangeslagen voor de sociale lasten. Ik mag dan een kamergeleerde zijn maar volgens mij klopt dat niet. De door mij geraadpleegde belastingdeskundigen waren echter unaniem van mening dat dat wel klopte. Die steken dus hun nek niet uit bij de Direction Génerale des Services Public. Ik dus wel resultaat – alle sociale lasten keurig terug op mijn rekening.
  Een stukje hierover staat ook op deze site. Nu help ik een aantal mensen om ook te krijgen waar ze recht op hebben. Uiteraard Pro Deo zoals ik ook Pro Deo op dit spoor gezet ben door een landgenoot.
  Dus de FEDAE stapt desnoods naar het Tribunal en lang, heel lang voordat het Tribunal de zaak gaat behandelen halen de autoriteiten bakzeil en wordt de zaak geregeld.
  En hier heb je even de AE in de notedop :

  Comprendre avec la FEDAE en 10 points et quelques secondes le régime : c’est possible. Lisez ce petit document qui suit et TELECHARGEZ LE PACK DECOUVERTE pour vous faire une première idée.

  Téléchargez aussi ici la liste des 280 métiers ouverts aux auto-entrepreneurs, et vérifiez qu’il y a bien le votre !

  Bon courage !

  1. Innovant : Formalité de création allégée sur Internet (lautoentrepreneur.fr)
  2. Sans risque : Régime social simplifié : pas de chiffre d’affaires = pas de cotisations sociales
  3. Exonération de CFE (cotisation foncière des entreprises) la première année, comme pour tous les créateurs d’entreprise
  4. Simplicité : un impôt sur le revenu qui peut être payé, sur option, chaque trimestre, en même temps que les cotisations sociales = le versement libératoire
  5. Facilité : Non-assujettissement à la TVA
  6. Dispense d’immatriculation au Registre du Commerce et gratuité de l’immatriculation au Répertoire des métiers (changements prévus avec la réforme 2014)
  7. Flexibilité : ouvert pour toutes les activités indépendantes, sauf activités réglementées ou activités agricoles

  8. Accessibilité : ouvert aux étudiants, salariés, fonctionnaires (sous conditions)
  9. Plafonds de chiffre d’affaires : 32 900 en prestations de services ou 82 200 € en achat-revente (en 2014)
  10. Cumulable : toutes les activités sont cumulables, dès lors qu’une activité principale est déclarée.

  En deze regering gaat helemaal niets meer doen tegen de AE’s. Gisteren was er een opiniepeiling waarbij de vraag werd gesteld of Mr. Hollande zich namens de PS al dan niet kandidaat moest stellen voor een volgende termijn als President.
  3 % van de Fransen vind dat en 97 % vind dat hij op moet krassen.
  De Heer Valls is het hele partijprogramma aan het herschrijven.
  Dus niet de AE regeling gaat ” op de schop” maar de hele PS gaat ” op de schop”. Alle rare communistische idëen gaan overboord en de AE’ leven nog lang en gelukkig.
  Fijn als je in Frankrijk woont en/of werkt want dan krijg je deze dingen ook allemaal mee.
  De beste stuurlui staan vaak aan wal zoals je weet maar de wal in Delft is zo ver weg van de realiteit.

  #189684
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Leuk dat je dit soort lappen tekst bij elkaar schrijft, knipt en plakt, maar ik denk dat het voor de afweging van entreprise individuelle versus auto-entrepreneur, en voor de vragensteller in dit draadje, helemaal niet zo relevant is.
  Ien-met-de-cijfers gaf aan dat voor haar opbouw van pensioen belangrijk is. Met haar omzet bouwt ze als auto-entrepreneur GEEN (lees goed OEVVD: GEEN) pensioen op en als entreprise individuelle in het régime réel wel.
  Zo simpel zijn de dingen soms…

  Wim

  #189685
   Noë
  Sleutelbeheerder

  PS, OEVVD, ik heb zowel theoretische kennis van het kleine ondernemerschap als hands-on ervaring daarmee (zelf ondernemer geweest in Frankrijk). Jij ook OEVVD?

  #189708
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Gelukkig Wim staat het anders op de website van de CIPAV. Daar staat namelijk op dat je als auto-entrepreneur wel degelijk een pension de vieilesse opbouwt. Maar omdat je niet houdt van knippen en plakken mag je het zelf opzoeken. CIPAV pension auto entrepreneur even Googelen maar dan. Je vind het wel.
  En ondernemer in Frankrijk. Nee dus. Ik ken er wel veel en daar praat ik vaak mee hoe zij die dingen organiseren en welk régime zij gebruiken. De vraag is dus eigenlijk niet of iemand ooit ondernemer is geweest maar dan eerder hoe succesvol of niet dat was.
  Als het dus een fiasco was dan is dat op zich geen aanbeveling voor anderen zich daaraan te spiegelen.
  Maar op het gebied van afdwingen van rechten van onwillige instanties heb ik zo redelijk mijn sporen verdiend. Zo ben ik na anderhalf jaar procederen via de Rechtbank Amsterdam van het CVZ af gekomen, en heb ik tot aan het Gerechtshof geprocedeerd tegen de SVB over de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen de wet MKOB.
  Daar heeft dus de SVB uiteindelijk de handdoek geworpen. En recentelijk heb ik dus een zaak gevoerd bij het Tribunal Administratif over het heffen van CSG/CRDS waarbij ook de Direction Génerale des Finances Publiques de handdoek heeft geworpen wat betreft de wettelijke 3 jaar. Nu procedeer ik verder over de 5 daaraan voorafgaande jaren op grond van het feit dat de DGFP had kunnen en moeten weten dat zij dit niet mochten heffen en dat daarom de normale verjaringstermijn van 3 jaar niet van toepassing kan zijn.
  Wij zullen zien hoe dat verder gaat.
  Maar wat de auto entrepreneur betreft kun je dus zien dat er cotisations worden afgedragen aan de CIPAV voor pension de vieilesse en derhalve hebben die AE’s er dan ook recht op. En het is belangrijk voor de MILJOEN mensen die onder dit régime ingeschreven zijn geweest dat deze zaken dan ook uitgevochten worden.
  Ik ga over tot de orde van de dag. De vraagsteller is al lang afgehaakt.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 88)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?