entreprise individuelle of auto-entrepreneur?

This topic has 87 reacties, 18 stemmen, and was last updated 6 years, 4 months geleden by Riouvert.

 • Auteur
  Berichten
 • #189686

  Voor de helderheid: Ien haalt een omzet die onder de grens valt waarop ze recht zou kunnen hebben op pensioen binnen het statut Autoentrepreneur. De Autoentrepreneurs leven een beetje tussen hoop en vrees maar wat helder is dat het statuut sinds zijn oprichting steeds meer is uitgekleed en extrapolerend valt het te verwachten dat dit proces door zal gaan. Al die gratis ziektekostenverzekeringen drukken zwaar en Frankrijk heeft geld nodig. Er is natuurlijk een grote groep Autoentrepreneurs met een belangenvereniging maar een echt machtsblok is het niet, daarvoor is de groep profiteurs veel te groot.
  Goed bedoeld maar slecht doordacht. Het wordt straks nog een hele toer om al die AE’s om te boeken naar een reguliere bedrijfsvorm. (Dit laatste is mijn verwachting)

  #189687

  Ik haak ook af, tegen zoveel stompzinnige eigenwijs kan ik niet op. Dit zijn de drempels voor 2014: Minimaal te realiseren omzet om als auto-entrepreneur pensioen op te bouwen per kwartaal: €4930 (commerce), €2859 (service) en €2166 (professions libérales). Zie hier: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23369.xhtml. Heb je een kwartaal met een hogere omzet dan bouw je als commerçant of dienstverlener pensioen op voor dat kwartaal via de RSI en als profession liberal via de CIPAV (of één van de andere branche-organisaties). Heb je een lagere omzet in een kwartaal dan bouw je voor dat kwartaal geen pensioen op. Ien-met-de-cijfers kwam voortdurend onder deze drempels en zou dus als auto-entrepreneur nooit pensioen opbouwen. In haar geval was de keuze voor entrreprise individuelel in het régime réel dus begrijpelijk.

  Wim

  #189688

  Sorry, Theo, jouw antwoord kwam tegelijk met die van mij. Je hebt gelijk. De eerste regel van mijn laatste reactie was bedoelt voor OEVVD, niet voor jou.

  Wim

  #189689

  En toch doorgestreept door uw moderator ter bevordering van de goede sfeer.

  #189709
   OEVVD
  Bijdrager

  De vraagsteller of stelster – Arjen dus – had het over een omzet van 15000 euro per persoon per jaar. Als ik mij goed herinner was de ene iets met theater aan het doen en de andere schilderde. Dat zijn dus professions liberales volgens mij maar ik zou dat even kunnen checken op de website van de FEDEA. Nu heb ik alleen MULO gehad maar 4 x 2166 kwam destijds uit op 8664.-
  Dat is dus 6.336 euro per jaar meer dan het minimum. Dus heb je die mensen dan verkeerd geadviseerd ? Alle speculaties over mogelijke verslechtering van het régime zijn alleen maar dat – speculaties. Ik vind dat ongezond. Je moet uitgaan van de huidige situatie. Zeker in een situatie waar de regering zo is afgestraft dat ze zich geen strapatzen kunnen veroorloven.
  En voor mij hoeft er niet gestreept te worden. Ieder vogeltje zing nu éénmaal zoals het gebekt is. Wij moeten daar begrip voor kunnen opbrengen. Het ging toch net wat beter met Wim.

  #189710

  U bent dus toch nog maar niet afgehaakt… ik haalde het voorbeeld aan van Ien en volgens mij had Wim het daar ook over. Toch even een aanvulling: alle opmerkingen over de toekomst van de Auto Entrepreneur zijn speculatie dus ook die van u. Ik heb het gevoel dat mijn speculatie wat realistischer is. Als de politiek in Frankrijk wat rechtser wordt dan hij nu is zal dat zeker het einde betekenen van de AE zoals hij nu is; rechts gelooft wat minder in Sinterklaas. Het ziet er niet naar uit dat Frankrijk linkser gaat denken in de nabije toekomst.

  #189679
   OEVVD
  Bijdrager

  Ach Theo dat had ik ook wel begrepen. Niemand sprak voor de auto entrepreneurs en om wat evenwicht in de zaak te brengen heb ik dat maar gedaan. Want waarom zijn er dan toch een miljoen (waarvan een deel wel afgehaakt is) ? Laten we eerlijk zijn Theo. Het antwoord denk ik ligt besloten in een losse opmerking van Gautier ergens in deze reeks berichten. Als een régime zo scheutig is met dekking van je ziektekosten, en de administratie is zo minimaal en het zijn geen grootverdieners maar kleine ploeteraars. Wat let die dan om te denken – ik geef wat op maar ook weer niet al te veel.
  Bewijzen kunnen jij noch ik noch Gautier dat. Het is ook denk ik onze zaak niet. Dat is de natuur van een zwart circuit of een gedeeltelijk zwart circuit – je weet niet precies of zelfs maar bij benadering hoe groot en hoe zwart het is.
  Er is spierwit en er is pikzwart. En daartussen liggen “many shades of grey”.
  Zal het beter zijn als de AE afgeschaft zou worden ? Nee denk ik – het zal veel slechter zijn voor de staat want de meeste van die ploeteraars kunnen helemaal duurdere régimes met comptabelen en zo niet betalen.
  Dus die zijn dan niet meer licht of donkergrijs maar die gaan gewoon ondergronds.
  En daar heeft de staat dan helemaal geen controle meer op. Die gaan dan in de chomage en die kunnen dan lekker schnabbelen. En dan zijn hun ziektekosten ook weer gedekt.
  En in de toekomst kunnen jij en ik ook niet kijken.
  De PS ligt op apegapen, de UMP is ook nergens want wordt geconfronteerd met het ene schandaal na het andere. Marine Bleu zit op de troon. Als zij haar partij onder controle kan houden en er vallen geen enge neonazis uit de kast en Papa Pen houdt zijn grote mond een beetje dan bepaalt zij eigenlijk het beleid want de PS zal gaan proberen het tij te keren en haar de wind uit de zeilen te nemen.
  En in dat klimaat zie ik niemand zeer impopulaire maatregelen nemen die als slecht voor de werkgelegenheid zullen worden beschouwd. Het credo in heel Europa is – minder regels en MEER banen en vooral het laatste. Maar ik zit niet in het parlement – ik hoor alleen wat de mensen denken.

  #189680

  Sinds de oprichting van het statuut Auto Entrepreneur is er een vlucht geweest vanuit de Entreprise Individuelle met verschillende fiscale regimes naar de AE omdat het goedkoper en eenvoudiger zou zijn. Dit is niet de bedoeling geweest van het statuut. Dat er bijna een miljoen AErs zijn zou je een succes kunnen noemen maar het is eerder een probleem. Natuurlijk zijn er ook gebruikers van het statuut zoals het bedoeld is. Puur praktisch gesproken zijn links en rechts het er over eens dat het statuut niet uitgepakt heeft zoals het is bedoeld en is de politiek bezig met een herstructurering van het ondernemersschap, de inschrijving en de fiscalisering. De verwachting is dat aan de onderkant van de ondernemersmarkt e.e.a. vereenvoudigd zal worden maar beter dichtgetimmerd dan de AE. Eigenlijk kun je alleen maar enthousiast worden van de eenvoud van de AE, de rest is een draak. Het is een droom te veronderstellen dat het statuut een serieuze impact heeft gehad op het zwarte en grijze circuit. Sterker, het zwarte circuit heeft het statuut omarmd en gebruikt het om nu op legale wijze de echte aangiftes te ontlopen en een ziektekostenverzekering op de koop toe te krijgen.

  Voor het in een spotje politieke partijen verandert: links en rechts en ook Marine zullen het zich niet kunnen veroorloven een statuut in leven te houden dat zo gemakkelijk misbruikt wordt. En Europa, dat erkent de AE niet eens als ondernemer, en dat is maar goed ook.

  #189690
   OEVVD
  Bijdrager

  MOOI. Ik vind dat sinds de twee Theo’s er bij gekomen zijn deze discussie wel gepromoveerd is van de Jan Klaassen en Katrijn poppenkast naar iets serieus.
  Misschien zou het toch wel een beetje een eye-opener kunnen zijn voor nieuwkomers hoe dingen hier in de praktijk soms/vaak werken.
  De zin “Sterker, het zwarte circuit heeft het statuut omarmd en gebruikt het om nu op legale wijze de echte aangiftes te ontlopen en een ziektekostenverzekering op de koop toe te krijgen.” Dat denken wij dus Theo – en wie heel dicht bij de mensen staat die zou daar misschien wel iets meer van weten. Maar de essentie van het zwarte circuit is toch dat het zwart is en zich volledig aan de waarneming onttrekt.
  En moeten wij hier nu de AE als de zwarte zondebok zien en is de rest witter dan wit.
  Hoeveel artisans werken er met het halfie-halfie systeem ? Kun je het zelfs iemand kwalijk nemen als het belastingklimaat dusdanig is dat hij op een normale manier geen droog brood kan verdienen ? En wie geheel zonder zonde is werpe de eerste steen….

  Wat is zwart en wat is wit. Ik geef een voorbeeld – mijn Engelse buren spreken na 10 jaar hier geen woord Frans. Ik regel alle administratieve dingen voor hun. Belastingaangifte, rijbewijs omzetten, alles wat met de autoriteiten te maken heeft.
  Dat doe ik Pro Deo. Maar die man is best handig. Dus hij repareert mijn tractor en mijn gereedschap en hij doet klusjes. Hand wast hand.

  Hout voor de verwarming kopen wij niet. Iedereen – misschien een tip ? – heeft recht op houtkap in een perceel bos in de commune. Dat kost je 200 euro en dan mag je net zo veel kappen als je maar wilt. Ik heb er zeker dertig stere ( = cubieke meter) hout uit gekregen en dat hebben ze in grote “buches” bij mij aangeleverd want ik heb niet zo’n grote aanhanger en een tractor die zwaar genoeg is. Waarde als ik het moet kopen minstens 30 X 60 = 1800 euro. Al deze dingen is dat zwart ? Of zijn het vriendendiensten.
  Ik zie in ons dorp een ruileconomie. Niet 100 % maar wel 50 % of zo. Is dat zwart ? De mensen doen het zo al generaties lang. Laten we niet oordelen en laten we zeker niet veroordelen.

  Je laatste zin :
  “Europa erkent de AE niet eens als ondernemer en dat is maar goed ook” daar kan ik niet mee leven. Europa ? Je bedoelt misschien de EU – dat is wat anders.
  En wat hebben die met erkenning van ondernemers in Frankrijk te maken ?
  Waar haal je dat vandaan ? En waarom denk je dat dat goed is ?
  Belastingwetgeving is geen zaak van de EU. Het is één van de gebieden die ze niet naar zich toe hebben kunnen trekken omdat geen enkele EU lidstaat er ook maar over peinst om de EU daarover de competentie te geven. En dat vind ik nu juist maar goed ook. En belangrijker dan dat vindt een overweldigende meerderheid van de Fransen dus ook. En dat vinden bijna alle Europeanen. We zouden het ze eens moeten vragen. In een referendum.
  Maar mij interesseert het dus waar je dat statement vandaan haalt dat Europa (de EU)
  de AE niet als ondernemer zou erkennen.
  Want als dat waar zou zijn dan zou dat dus betekenen dat een AE -ondanks dat zijn ziektekosten door Frankrijk betaald worden – niet als zodanig erkend zou zijn en dat hij dus alsnog door het CVZ/ZINL aangeslagen zou kunnen worden voor premies en bijdragen indien hij een wettelijk pensioen uit Nederland ontvangt.
  En dat is dus in strijd met de Europese verordeningen.
  Dus verklaar je nader aub.
  Bij voorbaat dank.

  #189691

  Beste OEVVD, als u een discussie wilt met u zelf hebt u geen forum nodig.

  #189692
   OEVVD
  Bijdrager

  Beste Theo, Zo is het. Maar het was toch een discussie met U en een paar anderen die vinden dat het Auto Entrepreneurschap maar afgeschaft dient te worden. Op grond van het feit dat er onder dit régime veel zwart bijgedaan zou worden. Maar daarvoor is geen ene spetter bewijs geleverd – het is zelfs niet aannemelijk gemaakt.
  Het is ook niet bewezen dat dat bij dit régime meer zou gebeuren dan bij andere régimes.
  Dus dat lijkt me geen geldige reden om 600.000 mensen die AE zijn en daarmee diegenen die daarvan afhankelijk zijn het brood uit de mond te stoten.
  En als iemand – de andere Theo – beweert dat de AE niet als ondernemer erkend wordt door de EU dan zou ik graag willen weten waar hij dat vandaan haalt.
  Dat lijkt mij toch niet onredelijk.
  Vooral in een tijd waarin de mensen minder EU, minder Brussel, minder regelgeving en MEER banen eisen.

  #189693

  Beste OEVVD, het lijkt er op dat u weer met u zelf discussieert; ik beweer niet dat men de AE maar moet afschaffen. Ik beweer ook niet dat dat op gronden van zwart werk moet gebeuren. In mijn optiek mag misbruik in welke vorm dan ook nooit een legitimatie om datzelfde misbruik dan maar te tolereren op een andere plek.

  De EU is uw stokpaardje maar daar had ik het niet over. Zorgvuldiger geformuleerd: Frankrijk neemt niet eens de moeite om een AE in te schrijven in één van de vele ondernemingskamers. Ze zien kennelijk het statuut niet als volwaardig ondernemerschap en ja, zo is het ook niet bedoeld. De consequentie is dat je je nooit kunt identificeren als ondernemer. In Frankrijk snapt men dat nog, het is immers een Frans statuut, in de rest van de wereld besta je niet als ondernemer. Slechts bij de griffie van de rechtbank wordt de activiteit genoemd op persoonlijke titel en wordt er specifiek vermeld: Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés. We hebben bij de Nederlandse fiscus al eens geprobeerd een AE als erkende onderneming geoormerkt te krijgen maar dat wordt geweigerd.

  Het is best een leuk statuut en als instappertje in het ondernemerschap heeft het best bestaansrecht, ook voor nevenactiviteiten is er niets mis mee. Dat het statuut zo’n ‘succes’ is heeft in mijn optiek vooral te maken met de mazen in de wet . Mijn inschatting is dat het in de toekomst ontdaan zal worden van alle mogelijkheden die het door slordige conceptie heeft geboden en zal worden omgevormd tot waar het voor bedoeld is. Als men dan ook nog het ondernemerschap in alle andere vormen wat toegankelijker zou maken worden die ‘gaten’ ook niet gemist.
  Wat ik begrijp wordt daar nu aan gewerkt… we zullen zien. Intussen zou ik wat voorzichtig zijn met de advocaat te zijn van dit statuut en het aan te prijzen voor zaken waarvoor het niet is bedoeld. Leuk als je niks te doen hebt maar een serieuze ondernemer heeft geen tijd en zin om zijn zaken meerdere keren te moeten regelen.

  #189694
   OEVVD
  Bijdrager

  Beste Theo, Een niet geheel juist commentaar. De EU zou mijn “stokpaardje” zijn.
  Maar ik was het niet die over de EU begon.
  Het was de beheerder Theo die beweerde dat “Europa” de AE niet als ondernemingsvorm erkent en dat hij dat maar goed vond ook. Nu blijkt uit Uw verhaal dat dat weer heel anders ligt.
  Waarom zou ik “voorzichtig” moeten zijn als advocaat (in de Angelsaksische zin denk ik ) van het statut en hoe prijs ik het aan voor zaken waarvoor het niet is bedoeld ?
  Ik denk dat iedereen het statut kan gebruiken waarvoor hij denkt dat het goed is zo lang hij of zij zich aan de wet houdt. Zie ik dat verkeerd ?
  Prettige Zondag. Ik krijg zo gasten dus ik doe voorlopig niet meer mee.

  #189695

  Het is goed OEVVD. Uit dit draadje en sommige andere hier op het forum wordt helder dat u graag domineert, als het niet lukt met inhoud en argumenten dan maar impliciet en evasief zoals hierboven. Met dit gedrag kunt u misschien veel bereiken maar ik kan er niet veel sympathie voor voelen. Het is ook niet mijn idee van een goede eigenschap voor iemand die zegt mensen met raad en daad (Pro Deo) bij te staan.
  Inhoudelijk heb ik niets meer voor dit draadje…

  #189635
   OEVVD
  Bijdrager

  Ja zo zie je maar, Theo, hoe wij anders tegen de dingen aankijken. Ik heb hier eigenlijk nooit expliciet gezegd mensen met raad en daad (pro deo) bij te willen staan. Alhoewel ik daar best toe bereid ben als ik dat kan. Ik ben inderdaad wel vrijwilliger bij Raad&Daad en met mij 70 anderen. En Raad&Daad stelt zich tot doel om mensen – en vooral nieuwkomers die het klappen van de zweep hier nog niet kennen – een handje te helpen. En daarbij kunnen die mensen dan kiezen en een vrijwilliger zoeken waarvan het kennisgebied en het profiel hun bevalt.
  Er zijn natuurlijk ook beroepsmatige raadgevers en deskundigen. En die hebben ook hun connecties en verdedigen hun eigen belangen. Dat mag natuurlijk best. In de politiek en bij de rechterlijke macht zijn registers waar die mensen bekend maken wat voor (neven)interessen zij hebben. Dit is goed want dan kan de kiezer of diegene die een rechtszaak voert dat even checken en zelfs eventueel de rechtbank wraken als de rechter twee pruiken opheeft.
  Ik denk dat het heel mooi zou zijn als bij discussies op diverse fora de deelnemers duidelijk maken uit welke hoek zij komen en of zij zelf commerciêle belangen hebben.
  Zodat de vraagsteller op zo’n forum ook zelf kan beoordelen hoe hij een bepaald commentaar moet inschatten.
  Verder heb ik geen enkele behoefte om te domineren. Maar ik geef graag mijn mening en ik laat mij niet zo graag door een belangengroep opzij duwen. Waar dan ook.
  Ik denk dat soms de deelname van mensen die niet openlijk uitkomen voor hun commerciêle belangen op dit soort fora neerkomt op sluikreclame. En dat er daarbij oplossingen aangboden worden die niet noodzakelijkerwijze in het belang zijn van vraagstellers omdat dat daarbij niet voorop staat. Ik heb hierover in een ander draadje al eens iets gezegd tegen de moderator die aangaf dat zij dit scherp in de gaten hield.
  Mooi.
  Zo zal er best een spanningsveld blijven tussen professionele raadgevers en deskundigen en ervaringsdeskundigen die dat pro Deo doen. Daar is ook niets mis mee zo lang beiden hun zegje kunnen doen. Dan kan de “klant” beslissen.
  Prettige zondag verder.

  #189636
   Gautier
  Bijdrager

  Beste OEVVD,

  Zoals je al hebt opgemerkt, bewijs je jezelf geen dienst door dit soort discussies. Gelieve bij het onderwerp te blijven van de vraagsteller te blijven. Voor je eigen randbemerkingen kan je altijd een eigen draadje opstarten.

  Groeten,
  Wouter

  #189637
   OEVVD
  Bijdrager

  Beste Wouter,

  Bedankt voor de tip. Dat ga ik zeker doen.
  Ik ga er een blog over beginnen met WordPress.
  Groetjes

  #189711
   Riouvert
  Bijdrager

  Ik kom even terug op de vraag van Arjen omdat ik de indruk heb dat hij niet veel geholpen is door de suggestie om zich in te schrijven als auto-entrepreneur.

  Het gaat in dit geval om creatieve beroepen, schilder en auteur, die een verplichte aanmelding vereist bij het MAISON DES ARTISTES c.q. AGESSA en de bedrijfsvorm BNC – met of zonder déclaration TVA. Afdracht sociale premies via URSSAF.

  Meer informatie over de wijze van declaratie van activiteiten enz op de website van Maison des Artistes.

  RIOUVERT.

  #189643

  @Riouvert. Het spijt me, hier klopt niet heel veel van. Creatieve beroepsuitoefenaars zijn allesbehalve verplicht zich aan te sluiten bij een MAISON DES ARTISTES of AGESSA. Dat is alleen maar verplicht als je in aanmerking wil komen voor subsidie als kunstenaar of voor een werkloosheidsuitkering voor als het als artiest eens wat minder gaat. Verder is BNC geen bedrijfsvorm, maar een categorie activiteiten. Een kunstenaar kan kiezen uit alle beschikbare bedrijfsvormen, zoals auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SARL, etc etc, die ook voor ‘normale’ ondernemers beschikbaar zijn. Tenslotte is inschrijving zeker mogelijk via de URSSAF, maar is vaak ook mogelijk via CMA of CCI (het hangt er maar net vanaf hoe de bedrijfsactiviteit wordt omschreven). En de sociale lasten worden afgedragen via de RSI, niet de URSSAF.

  Wim

  #189640
   Riouvert
  Bijdrager

  “La Maison des Artistes est un organisme agréé par l’État pour la gestion des assurances sociales des artistes des arts visuels auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.
  Les artistes graphistes ou plasticiens (peintre, sculpteur, céramiste, performer, etc.) sont dans l’obligation au premier euro perçu (lors d’expositions, d’ateliers portes ouvertes, de ventes sur Internet, etc.) de se déclarer auprès du CFE Urssaf afin d’être reconnu administrativement et de s’identifier auprès de La Maison des Artistes  Sécurité Sociale en vertu des lois sociales (art. L-382-1 du CSS > obtention d’un n° d’ordre artiste auteur MdA)
  Les diffuseurs (galeriste, organisateur privé ou public d’expositions, administrateur de site Internet dédiés à la vente d’œuvres d’art originales, etc.) sont dans l’obligation dès qu’ils perçoivent une commission sur les ventes ou qu’ils versent une rémunération à un artiste de s’identifier auprès des Services Administratifs de Sécurité Sociale de La Maison des Artistes (obtention d’un n° d’ordre diffuseur MdA)”.

  Dit ter toelichting. De tekst is van de site van Maison d’Artistes.
  Elke galerie of opdrachtgever vraagt om je numéro d’ordre van het MDA of AGESSA (auteurs). Zonder nummer accepteren ze je niet. Zij zijn ook verplicht af te dragen aan MdA, vandaar.

  RIOUVERT.

  #189641
   Riouvert
  Bijdrager

  Meer precies over het auto-entrepreneursschap als kunstschilder/auteur die werk maakt waar auteursrecht op rust:

  Van de site vosdroits.service-public.fr – site officiel de l’administration francaise:

  Un artiste peut être auto-entrepreneur, sauf s’il exerce des activités artistiques rémunérées par des droits d’auteur qui dépendent de la Maison des artistes ou de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa). Toutefois, concernant certaines activités, le régime d’auto-entrepreneur est soit incompatible, soit limité.

  RIOUVERT.

  #189642

  Iemand kan als artiste werken zonder als artiste ingeschreven te zijn. Hij betaalt dan geen premie aan organisaties als Maison des Artistes en heeft dan ook geen recht op subsidie als artiste en speciale werkloosheidsuitkeringen. Er zijn namelijk kunstenaars die uitstekend zonder die subsidies (met hun zeer gedetailleerde regelementen) kunnen.
  Verreweg de meeste Nederlanders in Frankrijk die zichzelf beschouwen als artiste zijn anders ingeschreven, omdat de afdrachten van deze organisaties in de ogen van veel van deze ondernemers niet opwegen tegen de voordelen.
  Een fotograaf kan zich bij de URSSAF inschrijven als kunstenaar, bij de CCI als handelaar in foto’s en bij de CMA als artisan. In alle gevallen maakt en verkoopt hij de foto’s die hij wil, artistiek of niet. Kiest hij voor de URSSAF (en dus lidmaatschap van het Maison des Artistes) en valt hij in het micro-régime, dan betaalt hij meer premie sociale lasten dan als hij zich inschrijft bij een van beide andere organisaties.
  Quote: “Elke galerie of opdrachtgever vraagt om je numéro d’ordre van het MDA of AGESSA. Zonder nummer accepteren ze je niet.’ Dat weet ik niet, ik ken niet elke galerie of opdrachtgever in Frankrijk. Ik weet wel heel zeker dat er veel betaald werk mogelijk is als artiest buiten de bemoeizuchtige en kostbare inmenging van de MDA of AGESSA.

  Wim

  #189696
   dit
  Bijdrager

  De MDA en de Agessa hanteren net als bij de AE geen minimale afdracht. Nul omzet is nul afdracht. Alleen bij aanmelden, het 1e jaar zeg maar, moet je met facturen e.d. aantonen dat je een bepaald niveau van verkoop hebt gehad. Controle aan wie je wat hebt verkocht is er niet.

  #189697
   Riouvert
  Bijdrager

  De verschillen zijn mimimaal financieel gezien. Daarbij komt nog een gunstiger BTW-tarief, een op het beroep van kunstenaar toegesneden kostenaftrek, enz.
  Maar goed. Arjan moet zelf de afweging maken. Een advies moet wel breder zijn dan alleen wat draag ik af aan de fiscus. De vraag of ik dan ook kan verdienen aan mijn werk is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Dus voor de volledigheid dient erbij vermeld worden dat het zonder immatriculation bij AGESSA voor Arjan haast onmogelijk is om een uitgever te vinden die je werk publiceert en dat je bij voorbeeld je auteursrecht niet te gelde kunt maken. Als een toneelgezelschap zijn werk zou willen uitvoeren hij er geen enkele invloed op heeft en er niets aan verdient. Opdrachtgevers (freelance werk) laten je links liggen.
  De schilder heeft zonder nr d’ordre van MdA geen toegang tot de galerie van zijn keuze. Er is geen vermelding mogelijk in kunstgidsen (ranking voor kunstenaars), geen toegang tot nationale en internationale kunstbeursen en concoursen. Als zijn werk ongevraagd gebruikt wordt voor illustraties hij geen auteursrecht kan claimen. Freelance opdrachten gaan aan je voorbij. Investeerders in kunst zijn niet in je geinteresseerd omdat je werk niet valt onder de kunst met de grote K.
  En Arjan, als je de knoop hebt doorgehakt en je kiest voor AGESSA/MdA, stel dan de inschrijving niet te lang uit. Ze nemen de tijd. Pas na een paar maanden krijg je je nummer toegestuurd.

  RIOUVERT.

  #189712
   Riouvert
  Bijdrager

  Correctie op mijn laatst bijdrage:
  4-e zin: “de fiscus” moet zijn “sociale lasten”.
  RIOUVERT.

  #189707

  Laten we deze discussie niet verder rekken dan nodig. Natuurlijk moet Arjen doen wat hem goeddunkt. Voor mij zijn de MDA en AGESSA vakbonden met verplichte winkelnering, naar voorbeeld van het ouwe socialistische model in Oost Europa tot in de jaren 90. Ook in de landbouw en vele andere sectoren kent Frankrijk dat soort concurrentiebeperkende en bemoeizuchtige organisaties, die niks toevoegen aan de omvang van de markt, maar alleen de poet verdelen op veelal ondemocratische en niet-inzichtelijke gronden. Ik ben blij dat er bosjes kunstenaars zijn die zich niet laten ringeloren en manieren vinden om buiten die organisaties hun brood te verdienen met hun kunst.
  Ik besef heel goed dat dit een heel persoonlijke mening is en ieder is vrij daar heel anders over te denken. En daar wil ik het bij laten.

  Wim

  #189698
   Riouvert
  Bijdrager

  U houdt graag de regie begrijp ik. Maar zo’n aantijging aan het adres van MdA en Agessa die niet op feiten is gebaseerd is onnodig en onverstandig. Ook al was die alleen maar bedoeld om de discussie op een ander plan te brengen met het doel om de discussie te beëindigen.

  RIOUVERT.

  #189699
   dit
  Bijdrager

  Die organisaties mogen dan zijn wat ze zijn volgens WvT, feit blijft dat als je erbij aangesloten bent, je wel degelijk tegenprestaties (ziektekostenverzekering etc) hebt. Galeries die eisen stellen aan de kunstenaars in deze, hoe goed gaat het met deze galeries? Het meeste werk verkoop ik toch buiten de galeriewereld om. Geregeld wil een galerie je wel hebben als eenmalig exposant. Dan zijn er geen verdere eisen.

  #189647

  Als je je inschrijft onder een andere bedrijfsactiviteit dan ‘kunst’, dan krijg je ook een ziektekostenverzekering. Het MDA voegt daar weinig aan toe, behalve de kans tot mee-eten uit de subsidiepot, in ruil voor gedetailleerde regels over wat je allemaal niet mag of juist moet als kunstenaar. We hebben onlangs een sculpteur (createur van objecten van diverse metalen) ingeschreven bij de CMA als entreprise individuelle met bedrijfsactiviteit ‘metaalbewerking’. Hij heeft nu een volledige ziektekostenverzekering (voor zijn hele gezin), incl. arbeidsongeschiktheidsverzekering en hij bouwt pensioen op. Hij is niet van plan om ineens tuinhekken te gaan lassen, maar hij gaat gewoon door met zijn kunst en verkoopt dat aan wie hij wil en exposeert waar hij wil, zonder de inmenging, contributies en subsidies van de ambtenaren van het MDA. Dat zouden meer kunstenaars moeten doen…

  Wim

  #189648
   Riouvert
  Bijdrager

  Hoe we denken over organisaties en hun functioneren is een andere discussie. En wat mij betreft mag dat wel wat terughoudender qua toon en wat minder persoonlijk gekleurd. Het gaat hier tenslotte om de toekomst van ondernemers. Die kunnen goed zelf die afweging maken.
  Het MDA nadert overigens het einde van zijn huidige structuur en zal op een nieuwe leest worden geschoeid. Over het algemeen is men er niet rouwig om. Maar niets is nog definitief, dus daar loop ik niet op vooruit.

  Cijfers, daar gaat het om. Ondernemen is winst maken en kansen creëren voor jezelf.
  Voorbeeld voor afdracht van sociale lasten bij een bruto bedrijfsresultaat van 25000 euro, minus bedrijfskosten 10000 euro en een netto resultaat van 15000 euro (entreprise individuel régime fiscal benefice réel simplifié) berekent MdA een afdracht van 2735 euro op jaarbasis voor CSG/CRDS/CFPC/ass.maladie/ass.vieilesse.
  Bijzonderheden: exclusief arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  Geldend TVA-tarief op recettes 10%.
  Vrijstelling voor taxe CFE = belasting huurwaarde bedrijfsruimte.
  Kan iemand daar, met dezelfde factoren een berekening tegenover zetten in het geval van de artisan/entreprise individuel en van de autoentrepreneur? Alvast bedankt.

  RIOUVERT.

30 berichten aan het bekijken - 31 tot 60 (van in totaal 88)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account